Wyszukiwarka:
Aktualności

Via lucis et verbi - nabożeństwo wielkanocne

2013-03-31

News
Droga Światła i Słowa jest propozycją nabożeństwa wielkanocnego, które może wzbogacić życie liturgiczne Kościoła w tym okresie oraz rozbudzić wiarę chrześcijan w moc Zmartwychwstałego Pana. W Szkole Słowa Bożego staramy się propagować to nabożeństwo, stąd nasi współpracownicy przygotowują propozycje rozważań na poszczególne niedziele wielkanocne. Zachęcamy uczniów Szkoły Słowa Bożego do promocji Drogi Światła i Słowa w swoich parafiach i wspólnotach oraz na portalach społecznościowych. Zob. klub_inicjatyw_biblijnych; warto_przeczytac

Plik do pobrania: prezentację (poniżej).


I. Plan nabożeństwa:

a) pieśń na wejście: Chrystus zmartwychwstan jest (por. Droga do nieba, 941).

b) wprowadzenie

c) intronizacja Ewangeliarza i okadzenie Paschału,

d) rozważanie stacji Drogi paschalnej: I - VII

- zapowiedź stacji,

- aklamacja:

Kapłan: Światło Chrystusa!

Wierni: Bogu niech będą dzięki (odpalenie świecy od Paschału),

- fragment tekstu biblijnego,

- rozważanie prowadzącego nabożeństwo;

- aklamacja końcowa:

Kapłan: Alleluja! Wznieś po niebo głos,

Wierni: Pan dał Słowa/Chleba moc. Alleluja! [2 x]


II. Rozważania stacji Drogi Światła i Słowa
[wybrać kilka stacji - spotkań, np.]

I. Spotkanie z Matką – Ap 12, 1-6 [lektor]

II. Spotkanie z Marią Magdaleną – J 20,11-18 [lektor]

III. Spotkanie z Piotrem – J 21,15-19 [lektor]

IV. Spotkanie z uczniami w Emaus – Łk 24,28-35 [lektor]

V. Spotkanie z Tomaszem Didymos – J 20,24-29 [lektor]

VI. Spotkanie z Jakubem i apostołami – 1 Kor 15,3-7 [lektor]

VII. Spotkanie z Pawłem – 1 Kor 15,8-11 [lektor]

[...]

e) modlitwa

Panie, dziękujemy Ci, że udzielasz nam Twojego Ducha, który pozwala nam doświadczyć Zmartwychwstania w Piśmie Świętym, w Eucharystii, w braterstwie, okazywanej nam dobroci, w charyzmatycznych darach oraz we wszystkim tym, co jest w Kościele życiem: od przebaczenia do pocieszenia, od wzajemnego wsparcia do zdolności sprostania próbom i do nadziei, którą wzbudzasz w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach. Dzięki Ci, Panie, ponieważ także dziś objawiasz się nam jako Zmartwychwstały. Daj nam, o Jezu, zdolność rozpoznania Ciebie; otwórz nasze oczy, byśmy Ciebie ujrzeli; otwórz nasze usta, byśmy potrafili z prostotą, jasnością i odwagą głosić prawdę, którą żyjemy, tak żeby również innych ona rozpaliła (kard. Martini).

f) pieśń końcowa: Alleluja! Żyw już jest (por. Droga do nieba, 939).


***

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu tradycyjnie obfituje w różne formy pobożności (por. nabożeństwo drogi krzyżowej, gorzkie żale...). Okres ten osiąga swój szczyt w Triduum Paschalnym, po którym w liturgii następuje jak gdyby „czas ciszy i odpoczynku”. Bez wątpienia jest to czas pogłębionej refleksji i medytacji nad centralną Tajemnicą wiary: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Proponujemy zatem na czas wielkanocny via lucis et verbum - drogę światła i słowa (por. prezentację multimedialną).

ks. Jan Kochel

for. wiadomości.wp.pl

Pliki do pobrania:

  1. Droga światła.ppt
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14051163

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu