Wyszukiwarka:
Aktualności

Ewangelia Marka - Biblia Impulsy

2022-12-14

News
Ukazało się nowe wydanie - zmienione i poszerzone - Ewangelii Marka w serii Biblia Impulsy w przekładzie z oryginału ks. Artura Maliny z komentarzem ks. Janusza Wilka. Zarówno przekład, jak i przystępny komentarz tej serii stanowi pomoc do osobistej lektury Pisma Świętego ST i NT. Polecamy!

Ewangelia według św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału ks. Artur Malina, komentarz ks. Janusz Wilk. Wydanie 2 – zmienione i poszerzone, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2022 (Biblia Impulsy. Nowy Testament II).

Od Redakcji

Komentarz stanowi rzeczywisty „impuls” i zachętę do samodzielnej medytacji nad tekstem Ewangelii wg św. Marka. Ułatwia ją znakomite wprowadzenie historyczne, jak i sam właściwy komentarz, który jest podporządkowany czterem zagadnieniom, stanowiącym klucze dla głębszego zrozumienia tekstu ewangelicznego: Lektura tekstu, Refleksja, Aktualizacja, Czy wiesz, że… Komentarz dyskretnie towarzyszy czytelnikom w zgłębianiu orędzia drugiej Ewangelii. Jest on także znakomitym przykładem lektury kanonicznej Biblii (znajdujemy wiele odwołań do tekstów ze Starego Testamentu), uwzględniającej zarówno jedność Biblii, jak i fakt, że każdy tekst Pisma Świętego może być wyjaśniony przez inny tekst Biblii. Treść poszczególnych elementów komentarza jest przemyślana. Za konkretnymi pytaniami kryje się olbrzymia praca egzegetyczno-teologiczna oraz osobista medytacja najstarszej Ewangelii. Komentarz może pomóc w spojrzeniu na tekst ewangeliczny jako aktualne słowo Boga.

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

zob. Biblia Impulsy

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13837005

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu