Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Wprowadzenie

2024-03-12

News

KONGRES EUCHARYSTYCZNY DIECEZJI GLIWICKIEJ


Kongres Eucharystyczny pod hasłem "Ja jestem z wami" (Mt 28,20) stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów funkcjonujących we wspólnotach lokalnego Kościoła. Zorganizowano wystawy, spotkania modlitewne, konkursy plastyczne; młodzież gromadzi się na wspólnej modlitwie i spotkaniach w ramach Forum Młodych. W parafiach organizowane są spotkania, konferencje i wykłady tematyczne związane z kultem i teologią Eucharystii (zob. inicjatywa wykładowców i pracowników Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego).

Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali też cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, aby odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i czynnie włączyć się w przygotowanie młodych do dobrego przeżycia tego czasu łaski. Młodzi instynktownie poszukują i pragną bliskości Pana, tak jak najmłodszy z Apostołów "umiłowany uczeń" dostrzegł Go na brzegu Jeziora w poranek wielkanocny: "To jest Pan!" (J 21,7).

Biskup Sławomir Oder tak wyjaśnia myśl przewodnią Kongresu: "Jestem z wami to zapewnienie Chrystusa, potwierdzenie prawdy, w którą wierzymy (...). Ta obietnica Jestem z wami staje się przynagleniem do świadectwa i świadomego przeżywania misji, w której mamy być zaczynem nowej rzeczywistości (...). To Jestem zwami jest przynagleniem, żeby odkrywać tam Jego obecność. I tu otwiera się cała przestrzeń dzieł miłosierdzia, wrażliwości na drugiego człowieka, który staje przed nami ze swoimi potrzebami, albo stoi z daleka, bo nawet nie ma odwagi podejść. To Jestem z wami otwiera nasze oczy na innych ludzi, poszerza nasze serca, żeby oni też mogli odkryć tę Obecność...” (zob. GN 41/2023).

Młodzi "należycie uformowani w wierze i modlitwie, [winni stawać się] coraz bardziej apostołami swoich rówieśników” - przekonywał Paweł VI (EN 68). Franciszek zaś apeluje do młodych zaangażowanych, aby podobnie jak miało to miejsce wy cudzie Jezusa, hojny dar młodych mógł się rozmnożyć (zob. "chłopiec, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie ryby..."; por. J 6,9). Ewangeliczny bezimienny chłopiec jest przykładem młodego człowieka zaangażowanego w liturgię - w przygotowanie darów ofiarnych. Odgrywa ważną rolę w znaku rozmnożenia chleba, podobnie jak słudzy w Kanie Galilejskiej napełniający stągwie wodą i niosący je staroście weselnemu, stając się równocześnie naocznymi świadkami tego znaku. Ta aktywność młodych dzielona jest z uczniami, których zadaniem będzie troska o Ciało eucharystyczne, ale też o Słowo dające życia wieczne (por. "Wy dajcie im jeść!" - Mt 14,16). Miłość, która jest ofiarowana i dzielona, czyni cuda. Zaangażowanie młodych w liturgii jest pięknym świadectwem, które pociąga innych do pełnego udziału w Eucharystii. 

Papież zachęca zatem młodych "wszystko to pochodzi z żywego źródła Eucharystii, w której przeistoczony jest nasz chleb i wino, by dać nam życie wieczne. Młodym ludziom powierzone jest ogromne i trudne zadanie. Z wiarą w Zmartwychwstałego, mogą się z nim zmierzyć z kreatywnością i nadzieją, zawsze stając w postawie służby, podobnie jak słudzy podczas wesela w Kanie, zdumieni współpracownicy pierwszego znaku Jezusa, którzy posłuchali polecenia Jego Matki: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). Miłosierdzie, kreatywność i nadzieja sprawiają, że życie wzrasta" (CV 173).

Biskup Sławomir zaufał młodym, a oni jemu zaufali; czuwali wraz z nim na modlitwie i przyjęli jego motto biskupie jako wyzwanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!

Osiem katechez eucharystycznych - to odpowiedź młodych studentów teologii na apel Biskupa Gliwic. Młodzi ofiarują swoje scenariusze katechez, jak ewangeliczny chłopiec ofiarował pięć chlebów i dwie ryby. Pragną się zaangażować, by być miłosierni, kreatywni, pełni nadziei. Wiedzą jednak, że to PAN "daje wzrost" (1 Kor 3,7), że to Jego Słowo "rozszerzało się coraz bardziej" (Dz 6,7; por. 12,24; 19,20), a Chleba "dał im tyle, ile tylko chcieli" (J 6,11). Natomiast jest też prawdą, że młodzi zaangażowani rzeczywiście "sprawiają, że życie wzrasta" (por. CV 173).

Trzeba tylko żywić nadzieje, że proponowane scenariusze dotrą - dzięki katechetom i nauczycielom - do innych młodych i pomogą im przezwyciężyć lęk i obojętność wobec aktywnego udziału w niedzielnej Mszy św. oraz adoracji Jezusa Eucharystycznego. Wierzę, że ON rzeczywiście jest z nimi!

ks. Jan Kochel


* Tematy scenariuszy katechez:

Katecheza I: 4 kwietnia 2024 - Eucharystia od Wieczernika, przez wieki aż do dzisiaj

Katecheza II: 11 kwietnia 2024 - Poszczególne części Mszy św.: ich znaczenie a nasze uczestnictwo (postawy i zaangażowanie, szacunek)

Katecheza III: 18 kwietnia 2024 - Znaczenie poszczególnych symboli w Eucharystii

Katecheza IV: 25 kwietnia 2024 - Eucharystia w żywej wspólnocie a Msza święta przed telewizorem

Katecheza V: 2 maja 2024 - Eucharystia źródłem jedności w Kościele, we wspólnocie, w rodzinie, w człowieku. Eucharystia posyła do świata

Katecheza VI: 9 maja 2024 - Od Eucharystii do adoracji. Czym jest adoracja i jak ją dobrze przeżywać? Różne formy modlitwy adoracyjnej (modlitwa w ciszy, modlitwa Słowem Bożym)

Katecheza VII: 16 maja 2024 - Świadkowie Eucharystii znani i nieznani

Katecheza VIII: 23 maja 2024 - Cuda Eucharystyczne

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291526

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu