Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katecheza II

2024-03-21

News

Konspekt katechezy

Temat: Poszczególne części Mszy św.: ich znaczenie, a nasze uczestnictwo (postawy i zaangażowanie, szacunek)

Cel ogólny: uczeń świadomie przeżywa Mszę Świętą

Cele szczegółowe:

· potrafi wymienić poszczególne części Mszy Świętej

· rozumie znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej

· wie, jakie postawy obowiązują w danych momentach liturgii

· rozumie znaczenie gestów i postaw obowiązujących podczas Mszy Świętej

· wykonuje postawy i gesty świadomie i z szacunkiem

· chętnie angażuje się podczas Mszy Świętej

Metody i techniki:

Wykład, rozmowa kierowana, wizualizacja, praca w grupach, burza mózgów.

Pomoce dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, karty pracy.

Czas:

45 minut


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie (8 minut):

a) prowadzący katechezę wita uczestników

b) prowadzi modlitwę - np. "Duchu Święty, który oświecasz…” lub "Ojcze nasz”.

c) przedstawia temat - np. "tematem dzisiejszego spotkania będzie Msza Święta…” (slajd 1);

d) burza mózgów - prowadzący pisze na tablicy "Msza Święta” i pyta o skojarzenia: nie ocenia ich, przyjmuje jako dobre, chwali za zaangażowanie; skojarzenia zapisują na tablicy ci, którzy je podają.


2. Treść (12 minut):

a) prowadzący odwołuje się do skojarzeń uczestników, rozważa je i jeśli są trafne, wykorzystuje do wyjaśnienia, czym jest Msza Święta, np. ktoś podał nazwę "Eucharystia”, a prowadzący mówi "tak, właśnie to jest jedno z innych określeń na Mszę Świętą, brawo!”; jeśli uczestnicy nie podali innych nazw na Mszę Świętą, podaje je (slajd 2);

b) prowadzący podaje definicje Mszy Świętej z KKK 1325-1332 i tłumaczy je (slajdy 3-5);

c) prowadzący pyta uczestników o części Mszy Świętej: "czy wiecie, z jakich części składa się Msza Święta?”, tak samo jak wyżej docenia odpowiedzi, chwali trafne;

d) prowadzący przedstawia etapy Mszy Świętej i omawia je (slajdy 6-10);

e) prowadzący pyta uczestników o gesty i postawy w trakcie liturgii ("jakie znacie gesty i postawy podczas Mszy Świętej?”), przedstawia ich znaczenie (slajdy 11 i 12).


3. Praca w grupie (18 minut)

a) prowadzący dzieli uczestników na grupy 3-4 osobowe w zależności od ich liczby, rozdaje po karcie pracy na grupę i tłumaczy na czym będzie polegać zadanie: na karcie pracy wypisane są etapy Mszy Świętej w tabeli, a uczestnicy mają dopisać do nich właściwe gesty i postawy - najlepsza drużyna zwycięża (slajd 13).

b) Po zakończeniu pracy prowadzący włącza filmiki (slajdy 14 i 15), na których wyjaśnione jest kiedy obowiązują we Mszy Świętej które gesty i postawy, uczestnicy sprawdzają odpowiedzi - grupy wymieniają się kartami, sprawdzają odpowiedzi.


4. Podsumowanie (7 minut)

a) prowadzący pyta uczestników o cel gestów, co mają one wyrażać "Co waszym zdaniem wyrażają te gesty, po co je wykonujemy?” - nakierowuje na odpowiedź, że szacunek i cześć wobec Boga (rozmowa kierowana);

b) prowadzący daje możliwość uczestnikom zadania pytań;

c) na koniec wspólna modlitwa, np. "Chwała Ojcu…”;

d) prowadzący dziękuje za spotkanie i żegna uczestników - slajd 16 (ostatni).


Komentarz metodyczny:

Prowadzący przed zajęciami powinien sprawdzić, czy w sali działa komputer i jest podłączony do rzutnika i głośników, sprawdza, czy działa Internet oraz czy przygotowane są przybory potrzebne do pracy: karty pracy, długopisy, tablica, markery/kreda.

Poprawne odpowiedzi do karty pracy:

Odpowiedz prawidłowo na pytania:

 1. Siedząca, klęcząca, stojąca, procesyjna.
 2. Wzniesienie duszy do Boga, poddanie się woli Boga.
 3. Gotowość, uważność, czujność.
 4. Podczas przeistoczenia, podczas podniesienia Hostii i kielicha ze słowami "Oto Baranek Boży…”, podczas przyjmowania Komunii Świętej, po przyjęciu Komunii Świętej.
 5. Postawa siedząca oznacza słuchanie, skupienie, skoncentrowanie na Słowie Bożym.
 6. Przed odczytaniem Ewangelii.
 7. Eucharystia, Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Zgromadzenie Eucharystyczne, Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, Święta i Boska liturgia, Komunia.
 8. Znakiem krzyża.

Prawda/fałsz:

 1. Fałsz.
 2. Prawda.
 3. Prawda.
 4. Fałsz.
 5. Prawda.


Karta pracy

Sprawdzian wiedzy

Odpowiedz prawidłowo na pytania:

 1. Wymień postawy obowiązujące podczas Mszy świętej.

 1. Napisz, co oznacza gest złożonych dłoni.

 1. Napisz, co oznacza postawa stojąca.

 1. Napisz w których momentach Mszy świętej klęczymy.

 1. Napisz, co oznacza postawa siedząca.

 1. Napisz, kiedy wykonujemy potrójny znak krzyża - na czole, na ustach, na sercu.

 1. Wymień inne nazwy Mszy świętej (przynajmniej jedną).

 1. Jakim gestem zaczynamy i kończymy Mszę świętą?

Prawda/fałsz:

Podczas przeistoczenia siedzimy P/F

Podczas Ewangelii stoimy P/F

Podczas słów "Oto Baranek Boży…” klęczymy P/F

Podczas wyznania wiary bijemy się w piersi P/F

Postawa klęcząca wyraża uniżenie, pokorę P/F


Literatura:

Guardini R., Znaki święte, Wrocław 1982.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Instrukcja Redemptionis Sacramentum, Poznań 2004.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
https://www.dmak.info/twoje-abc/struktura-mszy-swietej.html

Oprac. Maciej Mierzwa, Marcin Michałków

Alumni IV roku WMSD w Opolu

Pliki do pobrania:

 1. Poszczególne-części-Mszy-św..pptx
Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291522

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu