Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katecheza IV

2024-03-21

News

Konspekt katechezy

Temat: Eucharystia w żywej wspólnocie a Msza Święta przed telewizorem

Cele ogólne:

Ukazanie wartości Eucharystii w żywej wspólnocie.

Cele szczegółowe:

Uczeń po lekcji:

- potrafi wskazać, dlaczego warto uczestniczyć w Eucharystii w żywej wspólnocie,

- chętnie uczęszcza na Mszę Świętą w realnym życiu,

- wie jak przygotować się do uczestniczenia w Mszy za pomocą transmisji online.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach, praca w parach, rozmowa, burza mózgów, praca z filmem.

Pomoc dydaktyczna:

Prezentacja multimedialna, filmik.

Czas:

45 minut


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie (8 minut).

Nauczyciel wita się z uczniami oraz zapoznaje ich z tematem zajęć (slajd 1).

Następnie przeprowadza z uczniami „burzę mózgów”, w której hasłem jest „Msza Święta” (slajd 2).

Zadaniem uczniów jest podanie słów/definicji, które kojarzą im się z hasłem wyjściowym (np. Komunia Święta, modlitwa, ksiądz, spotkanie z Bogiem, wspólnota itp.) (slajd 3).

Nauczyciel przeprowadza z uczniami luźną rozmowę o transmitowanych Mszach Świętych. Nauczyciel może zadać pytania typu: czy spotkaliście się z tego typu Mszami? Czy uczestniczycie w nich? Bądź może znacie kogoś, kto właśnie w ten sposób uczęszcza na Msze?

Nauczyciel kończy swoją wypowiedz słowami, że oba rodzaje uczestnictwa w Mszy Świętej mają swoich zwolenników i przeciwników.


2. Praca w grupach (15 minut).

Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy (slajd 4).

Nauczyciel tłumaczy uczniom ich zadanie. Pierwsza grupa pochyla się nad pojęciem Mszy w żywej wspólnocie, druga zaś nad pojęciem transmitowanej Mszy. Zadaniem każdej z grup jest przedstawić plusy i minusy ich rodzaju Eucharystii. Nauczyciel daje uczniom ok 10 minut na przygotowanie swoich wypowiedzi. Po tym czasie nauczyciel zaprasza uczniów do wzajemnej dyskusji. Grupy mają rozmawiać ze sobą, wymieniając się wzajemnie argumentami. Ważne by nauczyciel brał czynny udział w tym zadaniu, by uczniowie rzeczywiście ze sobą dyskutowali, a nie się kłócili. Ważne również, by nauczyciel pomógł uczniom dotrzeć do przekonania, że Eucharystia w żywej wspólnocie jest czymś bardziej pożądanym, a Msza online powinna być traktowana jako ewentualność.

1. Praca z filmem (9 minut).

Nauczyciel włącza uczniom film, po którym zaprasza uczniów do krótkiej dyskusji (slajd 5).

Z tego powodu, że filmik jest w języku angielskim, warto by nauczyciel lub któryś z uczniów podjął się jego tłumaczenia.

2. Praca indywidualna (8 minut).

Po dojściu do wniosku, że Msza online jest jedynie ewentualnością, nauczyciel zaprasza uczniów do rozmowy. Nauczyciel może zadać pytania typu: w jakich okolicznościach uzasadnione jest, by uczestniczyć w Mszy online? Czy da się dobrze przygotować do Eucharystii? Czy można owocnie ją przeżyć? Itp.

Następnie nauczyciel tłumaczy uczniom, że następne zadanie będą wykonywać w parach (slajd 6).

Zadaniem uczniów jest przygotowanie „dekalogu” uczestnictwa w Mszy online. Uczniowie mogą wypisać w nim rzeczy począwszy od tego jak mentalnie przygotować się do Mszy, po rzeczy materialne, które mogą pomóc w godnym przeżyciu tej Eucharystii. Uczniowie mogą wpisać w „dekalogu” co chcą, ogranicza ich tylko wyobraźnia. Po przygotowaniu się każda z par przedstawia swój „dekalog”. Jeśli do końca lekcji będzie wystarczająco dużo czasu, nauczyciel może przeprowadzić dyskusje z uczniami, na temat ich „dekalogów”.


3. Zakończenie (5 minut).

Nauczyciel podsumowuje lekcję (slajd 7). Zwraca uwagę na to, że warto uczestniczyć w Eucharystii w żywej relacji, gdyż ma ona wiele wartości dla naszego życia duchowego. Wskazuje, że w szczególnych przypadkach jednak można uczestniczyć w Mszy online. Warto jednak dobrze przygotować się przed jej rozpoczęciem. Tłumaczy, że bardzo ważne jest, by rzeczywiście w tej Mszy uczestniczyć, a nie tylko ją oglądać.

Nauczyciel zaprasza uczniów, by podzielili się z czym zostają po dzisiejszej lekcji/co zapamiętali.

Nauczyciel żegna się z uczniami i tym samym kończy zajęcia.


Załączniki:

Linka do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ectOsAbxbW4/


Oprac. Kinga Sypuła, IV rok teologii

Mateuszem Pytlem, alumn IV

Pliki do pobrania:

  1. Eucharystia w żywej wspólnocie a Msza Święta przed telewizorem.pptx
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752708

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu