Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katecheza VII

2024-03-21

News

Konspekt katechezy

Temat: Świadkowie Eucharystii znani i nieznani


Cel ogólny: uświadomienie uczniom, że każdy chrześcijanin ma być żywym świadkiem Bożej obecności w Eucharystii, poprzez zapoznanie ich z postaciami znanych i nieznanych świadków Eucharystii

Cele szczegółowe:

· uczeń wie, co to znaczy być świadkiem Eucharystii,

· rozumie znaczenie Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina,

· potrafi wymienić świętych Kościoła katolickiego odznaczających się szczególnym kultem Najświętszego Sakramentu,

· chce być świadkiem Eucharystii na wzór świętych,

· uświadamia sobie obecność cichych świadków Eucharystii w jego życiu.

Metody i techniki:

Praca indywidualna, praca w grupach, mini wykład, burza mózgów, mapa myśli, rozmowa kierowana, refleksja.

Pomoce dydaktyczne: Tablica, markery (w różnych kolorach) / kreda, prezentacja multimedialna, projektor multimedialny, wydrukowane załączniki.

Czas:

45 min


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie (5 minut). Przywitanie uczniów („Szczęść Boże”), modlitwa wprowadzająca (modlitwa Ojcze Nasz), podanie tematu lekcji (slajd 1).

2. Przyjrzenie się pojęciu świadek – burza mózgów (5 minut).

Nauczyciel pyta uczniów: kim według nich jest świadek, z czym kojarzy się im ten termin («osoba biorąca udział w jakimś wydarzeniu; obserwująca coś, przyglądająca się czemuś, uczestnik, obserwator, widz, gap, świadkowie ślubu, świadek koronny, osoba, która daje świadectwo, ktoś kto czegoś doświadczył, widział, wziął udział»). Pyta uczniów, czy byli kiedyś świadkami jakiegoś ważnego wydarzenia? Podaje definicje słownikową, według słownika PWN słowo świadek oznacza:

a) «osobę obecną przy czymś i mogącą opowiedzieć o tym»;

b) «osobę powołaną przez sąd do złożenia zeznań dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy»;

c) «osobę obecną przy dokonaniu aktu prawnego i potwierdzającą podpisem ten akt».

3. Zwrócenie uwagi na słowo „Eucharystia”, na jego treść – mapa myśli (3 minuty).

Uczniowie zapisują skojarzenia na tablicy (Msza Święta, Liturgia, Uczta, Ofiara, Spotkanie, Modlitwa, Komunia, Najświętszy Sakrament).

4. Zaprezentowanie uczniom postaci świętych posiadających kult Najświętszego Sakramentu, świadków Bożej Obecności w Eucharystii – prezentacja multimedialna, mini wykład (12 minut).

Slajdy 1-5: św. Jacek Odrowąż, św. Jan Maria Vianney, służebnica Boża Marta Robin, bł. Carlo Acutis. [Załącznik nr 1].

5. Nauczyciel wprowadza uczniów do refleksji na temat nieznanych świadków Eucharystii poprzez projekcję – zwiastun filmu „Notre Dame płonie” (3 minuty) - (slajd 6).

Zwraca uwagę na scenę, w której pewien kapłan wynosi z płonącej katedry Najświętszy Sakrament narażając własne życie, a ratując to, co jest najcenniejsze dla nas, największy skarb ludzkości.

6. Nauczyciel wyjaśnia, że oprócz tych znanych, kanonizowanych świadków Eucharystii jest także wielu nieznanych (3 minuty).

To mogą być osoby z naszego życia, będące członkami naszych rodzin (np. dziadkowie, rodzice, krewni itp.), członkowie wspólnoty parafialnej, do której należymy (np. nadzwyczajni szafarze), księża (proboszcz, wikary itp.). Podprowadza uczniów do spojrzenia na ten temat wykorzystując własne doświadczenie w tej dziedzinie, dzieląc się z nimi swoim świadectwem na temat osoby, która w jego życiu była świadkiem Eucharystii, podprowadziła go do lepszego jej rozumienia i przeżywania, czy też rozbudziła większą gorliwość i miłość.

7. Nauczyciel prosi klasę o podzielenie się na grupy (8 minut).

W grupach uczniowie podzielą się swoim doświadczeniem dotyczącym świadków Eucharystii w ich życiu osobistym.

8. Podsumowanie (2 minuty).

Nauczyciel podkreśla, że każdy z nas może być w swoim życiu świadkiem Bożej obecności w Eucharystii, która jest największym darem jaki nam Pan Bóg pozostawił.

Czas na ewentualne pytania.

Modlitwa na zakończenie: Chwała Ojcu. Podziękowanie za wspólną lekcję pożegnanie uczniów (4 minuty).

Literatura:

Gori N., Geniusz informatyki w niebie, Pelplin 2021.
Jankowska T., Tylko Bóg wystarcza: sługa Boża Marta Robin, Warszawa 2013.
Joulin M., Jan Maria Vianney. Ciche życie Proboszcza z Ars, Poznań 2009.
Woroniecki J., Św. Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Kraków-Katowice 2007.

Kacper Koral

Alumni IV roku WMSD w Opolu

Pliki do pobrania:

  1. Świadkowie Eucharystii.pptx
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14754125

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu