Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katecheza VIII

2024-05-07

News

Konspekt katechezy

Temat lekcji: Cuda Eucharystyczne

Cel ogólny:

- Uświadomienie prawdy, że cuda Eucharystyczne naprawdę się zdarzają;

- Uświadomienie prawdy o sile, jaką daje Eucharystia w życiu człowieka;

- Ukazanie istoty cudów Eucharystycznych.


Cele szczegółowe:

Uczeń po lekcji:

- wie czym jest Eucharystia;

- wie na czym polegają cuda eucharystyczne;

- zna postać bł. Carlo Acutisa;

- potrafi wymienić kilka cudów Eucharystycznych na świecie;

- potrafi docenić wartość Eucharystii.


Metody i techniki :

· rozmowa kierowana, mini wykład, burza mózgów, film, prezentacja


Pomoce dydaktyczne:

· Pismo Święte, tablica, tablica multimedialna, laptop, głośniki


Czas: 45 min

I. Przebieg katechezy :

1. Wprowadzenie: (10 min)

a) Katecheta wita uczniów, przeprowadza pogadankę na temat tego czym są cuda, jak je rozumieć, i kiedy się dokonują– (np.: nadprzyrodzona interwencja Boga, zjawisko, którego sprawcą jest Bóg, itd..”. Następnie swoje pytanie doprecyzowuje o tym, czym jest cud eucharystyczny. Odpowiedzi zapisuje na tablicy. (slajd 1) (Rozmowa kierowana, burza mózgów)

b) Następnie katecheta zaprasza by zacząć szukać u źródła i zachęca katechizowanych do przeczytania wyświetlonego fragmentu Pisma Świętego (Mt 26,26-28). Następnie katecheta dopowiada, że na ołtarzach każdego dnia dokonuje się największy cud, gdy Jezus Chrystus - Bóg staje się Pokarmem dla wierzących, i dokonuje się to właśnie tymi słowami konsekracji wypowiadanymi przez kapłana. (slajd 2)

2. Cud Eucharystyczny – dlaczego? (6 min)

a. Katecheta wyjaśnia i podaje definicję cudu eucharystycznego (slajd 3).

b. Katecheta wyjaśnia, że wspólnym mianownikiem wszystkich potwierdzonych cudów Eucharystycznych na świecie jest utwierdzenie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, a ich przyczyną często była niewiara kapłana w tą rzeczywistą, lecz ukrytą obecność. (slajd 4)

3. Formy ukazywania się cudu Eucharystycznego (4 min) (slajd 5-8)

a. Następnie katecheta wymienia różne formy jakie przybiera Hostia. ( Hostia zawieszona w powietrzu, nietknięta mimo pożaru, itd…)

b. Opisuje, na czym polega fenomen cudu Eucharystycznego ( tkanka mięśnia serca, która nie podlega zepsuciu, ta sama grupa krwi)

4. Katechizm Kościoła Katolickiego i Ojcowie Kościoła – czym jest Eucharystia i jaką ma wartość w życiu chrześcijanina? (4 min) (slajd 9-10)

a. Katecheta omawia oficjalne wypowiedzi Kościoła Katolickiego na podstawie wybranych zapisów jednego z najważniejszych dokumentów Kościoła – KKK

b. Ojcowie Kościoła i ich refleksje teologiczne na temat Eucharystii – wyświetlenie, zacytowanie ich refleksji teologicznych na temat wartości Eucharystii

5. Bł. Carlo Acutis – człowiek wielkiej miłości do Eucharystii (4 min) (slajd 11)

a. Prowadzący wyświetla na ekranie portret bł. Carla Acutisa i pyta katechizujących czy jest im znana ta osoba i co o niej wiedzą? Następnie przedstawia postać nastolatka z Mediolanu, dla którego Eucharystia była „autostradą do nieba”;

b. Przytacza wyświetlone cytaty na prezentacji i wspomina o stronie internetowej, który stworzył Carlo w celu promowania cudów Eucharystycznych na świecie.

6. Cuda na świecie i w Polsce – (17 min) (slajd 12 – 15)

a. Pierwszy zatwierdzony przez Kościół Cud Eucharystyczny w Lanciano, we Włoszech w VIII wieku - Około roku Pańskiego 700-nego, kościół św. Franciszka z Asyżu, Lanciano (Włochy). „Mnich (prawdopodobnie bazylianin), który odprawiał mszę, wątpił w to, że Chrystus naprawdę jest obecny pod postaciami chleba i wina, więc modlił się do Boga o większą wiarę. Podczas przeistoczenia zamiast chleba zobaczył kawałek ciała, a zamiast wina – krew. Te postaci przetrwały do dziś (krew w 5 grudkach). Współczesne badania wykazały, że mięsień i krew należą do człowieka i że nie ma w nich substancji konserwujących. Zgadnijcie, jakiej grupy jest krew? Tak, AB. Cud w Lanciano to jeden z pierwszych uznawanych w Kościele katolickim cudów eucharystycznych.”

b. Cud w kościele Najświętszej Maryi Panny, Ivorra (Hiszpania), 1010 r. – „Kiedy proboszcz Bernat Oliver odprawiał mszę świętą – nie do końca przekonany, czy tu faktycznie „pojawia się” Chrystus – podczas konsekracji wino zamieniło się w krew, a ta, buzując, przelała się z kielicha na korporał, obrus i podłogę. Cud został potwierdzony przez papieża Sergiusza IV. Co ciekawe, do dziś obchodzi się tam uroczystość „Santa Duda de Ivorra” – Świętego Zwątpienia.”

c. Cud w parafii św. Marcina z Tours, Tixtla (Meksyk) – „podczas mszy sprawowanej z okazji rekolekcji, z konsekrowanej hostii zaczęła się wydzielać czerwona substancja. Prowadzone przez 3 lata ekspertyzy wykazały m.in., że jest to krew (i to świeża) grupy AB i że pochodzi ona z wnętrza hostii – naukowcy wykluczyli możliwość „wprowadzenia” tej krwi z zewnątrz.”

d. Cud w Legnicy w 2013 roku – „Podczas mszy na podłogę upadła konsekrowana i zanurzona w konsekrowanym winie hostia. Zgodnie z zasadami umieszczono ją w kielichu z wodą, żeby się rozpuściła. Zamiast tego na hostii po jakimś czasie pojawiła się czerwona plamka, która później ściemniała i stała się grubsza. Badania ekspertów wykazały, że jest to tkanka mięśnia sercowego pochodzenia ludzkiego, znajdującego się w agonii. Biskup miejsca nazywa to „wydarzeniem o znamionach cudu eucharystycznego”.”

e. Cud w Sokółce w 2008 roku. Katecheta zaprasza na koniec do obejrzenia krótkiego filmu (wywiadu) z świadkiem cudu eucharystycznego s. Julią Dubowską


Komentarz metodyczny:

Nauczyciel powinien wcześniej sprawdzić poprawność działania sprzętu komputerowego i projektora. Przed lekcją nauczyciel powinien szczegółowo zapoznać się z materiałami dotyczącymi poszczególnych cudów eucharystycznych, miejsc i okoliczności, w jakich się zadziały, by móc swobodnie je omawiać.

Oprac. Marcin Chudala

Pliki do pobrania:

  1. EZNQchJzZ7FErTladQUCFhoB-di4Gfyz1MnR7N06bpfteg[1]
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752893

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu