Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Kefas - bazylika św. Piotra

2013-02-22

News
Wczoraj obchodziliśmy święto katedry św. Piotra, a przed nami - od 28 lutego 2013 r. - historyczne sede vacante ("pusty tron"), gdy - od niepamiętnych czasów - jeszcze za życia Papieża (Benedykta XVI) odbędzie się konklawe, czyli wybór nowego następcy św. Piotra. W tym czasie największa bazylika Rzymu dwukrotnie przyjmuje wielkopostnych pielgrzymów (11 i 33 dzień). Od śmierci Jana Pawła II - w każdy czwartek o godz. 7.00 - gromadzą się tu na Mszy św. (najpierw w podziemiach - obecnie w kaplicy św. Sebastiana) pielgrzymi z Polski. Kościół nieustannie modli się - wraz z Chrystusem, aby nie zanikła wiara Piotra (Łk 22, 32).I. INTERPRETACJA PISMA
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118); Mt 5, 43-48

Na wzgórzu watykańskim znajduje się martirium Księcia Apostołów. Tutaj Sobór Watykański II przypomniał o prymacie Słowa, aby Pismo Święte nie było słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym (J 1, 14; Hbr 4, 12; KL 7; VD 5). Synod Biskupów o Słowie w życiu i misji Kościoła przypomniał analogię Ojców Kościoła o Słowie "które staje się ciałem", i o słowie, które staje się "księgą". Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, lecz Wcielonego Słowa, a "ciałem Syna jest przekazane nam Pismo" - twierdzi św. Ambroży (KO 13; VD 18). Czytając i słuchając słowa Bożego spotkamy zatem żywego Boga.

Co dziś Bóg mówi? Otóż ustami Mojżesza przypomina o przestrzeganiu prawa i nakazów: "Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy". Jakbyśmy już słyszeli przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bóg pragnie, byśmy chodzili Jego drogami, strzegli Jego nakazów, słuchali Jego głosu, byli Jego ludem. Tak, Bóg chce być blisko nas. Wybrał sobie Izraela - wybrał sobie nowy lud (Kościół). Za wierność obiecuje, że "wywyższy [go] we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział".

Tylko ta wierność - przestrzeganie przykazań wcale nie jest łatwa! A zwłaszcza to pierwsze przykazanie: Będziesz miłował Boga i bliźniego oraz to "radykale": Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Jezus chce od nas wiele, bo pragnie naszej świętości - dojrzałości na wzór Ojca (Mt 5, 48). Prawdziwy religijny Mont Everest! 

* Czy przykazania Boże są zbyt wymagające (radykalne)?
* A może więcej demokracji w Kościele - więcej zrozumienia dla słabości ludzkiej?
* Jak zabiegać o świętość u progu XXI w.?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Próbuję wyobrazić sobie Szymona słuchającego kazania na Górze (Mt 5 - 7). Kiedy Mistrz ustanawia nowe Prawo: "A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół...". O czym myślał wtedy prosty rybak pociągnięty obietnicą "łowienia ludzi" (Mt 4, 19; Łk 5, 10). Nie był wykształcony, nie znał języków, nie był obyty w świecie - jak współcześni jego następcy. Jednak kiedy stanął na wzgórzu watykańskim przypomniał sobie wszystko, co Jezus powiedział; przypomniał sobie cuda i uzdrowienia, ale także swój "słomiany zapał", swoje zaparcie się Mistrza, łzy i zapewnienie: Szymonie, Szymonie, oto szatan zażądał, żeby przesiać was jak pszenica. Ja jednak modliłem się za ciebie, abyś nie utracił swojej wiary. A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci (Łk 22, 31n).

Przedmiotem modlitwy Jezusa była wiara Apostoła. Jego odpowiedzią - nawrócenie i utwierdzanie (umacnianie) braci w wierze. Jeśli Jezus tak uroczyście zapewnia o swojej modlitwie, jeśli czyni to również Kościół (Dz 12, 5; Jk 5, 16), to próba wiary i nawrócenie (przemiana) Szymona-Piotra (i jego następców) wydaje się konieczna.

W bazylice św. Piotra jest wiele wspaniałych dzieł sztuki, przy których warto się zatrzymać. Turyści zachwycają się nimi, robią zdjęcia... Kiedyś miałem okazję oglądać bazylikę z góry, z wewnętrznej galerii umieszczonej w kopule - robi to imponujące wrażenie. Jak ogromna to świątynia, jaki geniusz budowniczych! Dla mnie jednak wyjątkowa jest przede wszystkim cisza i modlitewne skupienie, które odkrywam w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Buduje też pokorne trwanie na modlitwie wiernych z całego świata przy grobie św. Jana Pawła.

Kościół zbudowany jest na „opoce” (Mt 16,17-19), którą – z woli Jezusa Chrystusa – jest Piotr (aram. Kefa - "skała"), który nie tyle jest jednym z „filarów” (Ga 2, 9), ile wyraźnie „filarem głównym”; „cieszą się poważaniem”, jest "gwarantem jedności" (ut unum sint), o którą modlił się Jezus (J 17,20-25).

Po trzech pierwszych soborach ekumenicznych w Nicei (325), Konstantynopolu (381) i Chalcedonie (451) Rzym zajmował pierwsze miejsce wśród stolic biskupich. Pierwszeństwo to nie wynikało z faktu, że był stolicą Cesarstwa Rzymskiego. To byłoby uzasadnienie polityczne, lecz starożytne świadectwa wyraźnie wskazują, że pierwszeństwo ma przede wszystkim uzasadnienie teologiczne, a mianowicie opiera się na fakcie, że w Rzymie czci się groby apostołów Piotra i Pawła: „Dlatego z tym Kościołem - wyznaje biskup Ireneusz - na mocy jego wyjątkowego pierwszeństwa, musiały zawsze zgadzać się w sposób konieczny wszystkie Kościoły, to znaczy wierni całego świata” (por. Adversus haereses III, 3, 2n).

Rzym jest więc miejscem szczególnej memoria ("pamięci”) Piotra, którą - chociażby ze względów historycznych - muszą uznać inne Kościoły. Pierwszeństwo Piotra objaśniał już biskup Kartaginy Cyprian: „Podobnie jak słońce wysyła wiele promieni, ale tylko jedno światło, i jak drzewo ma liczne konary, ale tylko jeden korzeń, i podobnie jak z jednego źródła wypływają liczne strumienie, mimo to jedność zostaje zachowana, gdyż jeden jest tylko początek”. Gwarantem świętości, powszechności i apostolskości Kościoła jest jedność, będąca darem Zmartwychwstałego Pana. On jest jedynym źródłem jedności i jej podstawą. On też uczynił widzialnym znakiem koinonii osobę Piotra i jedną katedrę biskupią. Uzasadnia to jeszcze jeden tekst biskupa Cypriana: „Mimo że wszystkim Apostołom dał taką samą władzę, to ustanowił jedną tylko katedrę i swoją władzą zdecydował o jednym początku i kształcie jedności. Tym czym był Piotr, byli także inni, ale prymat został udzielony Piotrowi, jeden też Kościół został ukazany i jedna katedra” (KKK 834).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

W pierwszy czwartek Wielkiego Postu 2013 r. na palcu przed bazyliką św. Piotra zgromadziło się ok. 1000 kapłanów diecezji rzymskiej i mieszkających w Rzymie. Śpiew litanii do Wszystkich Świętych rozpoczął tradycyjne spotkanie z Papieżem - ostatnie z Benedyktem XVI. Pouczająca była jego katecheza nt. znaczenia Soboru Watykańskiego II oraz wzruszające pożegnanie kapłanów ze swoim biskupem i papieżem w auli Pawła VI.

Po prawej stronie głównej nawy bazyliki, blisko konfesji, znajduje się piękna rzeźba Piotra siedzącego na tronie (katedrze). 29 czerwca każdego roku przystraja się ją w pontyfikalne szaty. Wielu podchodzi, dotyka lub całuje stopę Apostoła. Przypomina to wszystkim katolikom, że Piotr jest pierwszy w porządku miłości; przewodzi Kościołowi, bo wciąż pamięta o modlitwie Pana oraz o swoim wyznaniu miłości i powierzonej mu owczarni (J 21, 15-19).

Według tradycji kiedy nadeszła pora męczeństwa, Piotr nie pozwolił, by ukrzyżowano go na wzór Jezusa. Prosił, by powieszono go głową w dół (zob. obraz Caravaggia w kościele Santa Maria del Popolo). To przejaw pokory Szymona czy późniejsza interpretacja chrześcijańska? Czego uczył mnie ten, którego Pan nazwał Skałą (J 1, 42; 1 Kor 1, 42; Ga 1, 18), a czego nauczyłem się od Jana Pawła II czy Benedykta XVI? Czy z uwagą słuchałem ich nauki? Jak modliłem się z nimi i za nich? A jakie wyzwania staną przed nowym Papieżem?

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364292

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu