Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Posłuszeństwo - kościół Matki Bożej

2013-02-23

News
W drugą niedzielę Wielkiego Postu pielgrzymujemy do niewielkiego kościoła na wzgórzu Celio pod wezwaniem Matki Boskiej in Domnica. Na ogół podaje się dwa wyjaśnienia tytułu: pierwsze wywodzi się od słowa domnicum, czyli "należący do Pana"; drugie wiąże się z postacią pobożnej rzymianki Cyriaki, która ofiarowała swój dom na miejsce modlitwy. Pierwotny kościół wybudowany w tym miejscu w latach 818-822 przebudował papież Paschalis I (H. Suchocka).


I. INTERPRETACJA PISMA
Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26); Flp 3, 17-4, 1; Łk 9, 28b-36

Zaproszenie na górę Przemieniania utrwalone jest w potrójnej tradycji synoptycznej, co potwierdza jej historyczny i teologiczny charakter (Mt 17, 1-9; Mk 9, 2-10). W relacji św. Łukasz po tym wydarzeniu rozpoczyna się podróż Jezusa do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć (...), [gdzie] będzie wydany w ręce ludzi (9, 22. 44). Jest to zatem moment przełomowy, poprzedzony modlitwą i odpowiedzią na pytanie: Kim jest Jezus? Trzej uczniowie słyszą głos z nieba: On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie (9, 35). To wezwanie nawiązuje do Księgi Pwt 18, 15, gdzie Mojżesz zapowiada proroka: Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego od mnie. Jego będziecie słuchać! W Kościele pierwotnym jednoznacznie odnosi się tę zapowiedź do Jezusa - Proroka potężnego czynie i słowie (Dz 3, 22; 7, 37; por. Łk 24, 19). 

* Czy potrafię słuchać jak Maryja (Łk 1, 38; 2, 19. 51)?
* Jak rozumiem - w Roku Wiary - wezwanie do "posłuszeństwa wierze" (Rz 1, 5; 6, 16; 16, 19. 26)?
* Jak odbudowywać autorytet Kościoła, papieża, biskupów, duszpasterzy, rodziców, nauczycieli...?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

W dzisiejszym kościele stacyjnym dominuje postać Matki Boskiej, chociaż Ona zawsze usuwała się w cień i nazywała siebie Służebnicą Pańską. Przekraczając prób świątyni od razu rzuca się w oczy wyjątkowa mozaika umieszczona w absydzie. W jej centrum znajduje się Matka z Dzieciątkiem na kolanach. To chyba jedyny przykład takiej mozaiki z tego okresu w Rzymie, gdzie pozycję centralną zajmuje nie Chrystus, ale Jego Matka. U stóp Madonny, otoczonej zastępem aniołów, klęczy papież Paschalis I. Ponad Maryją widnieje Zbawiciel w otoczeniu apostołów, który zaprasza do oddania Jej czci i przypomina: "Oto, Matka twoja!"


III. DOŚWIADCZENIE WIARY


Chciałoby się powiedzieć, że posłuszeństwo nobilituje, a na luksus podporządkowania się Bogu może sobie pozwolić tylko ktoś wielki, święty. Najdoskonalszy wzór posłuszeństwa pozostawił nam sam Jezus, który aż do końca wypełnił wolę Ojca (J 4, 34; por. Flp 2, 8; Hbr 5, 8n). Pouczająca jest też scena z Ewangelii dzieciństwa, kiedy Jezus odnalazł się po trzech dniach. Wyjaśnił Maryi powód "trwania w tym, co jego Ojca". Łukasz w końcu odnotował: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany (2, 51). Tak skomentował to Benedykt XVI: "Gdy minęła chwila, kiedy ukazało się to większe posłuszeństwo, w jakim trwał, Jezus wraca do normalnej sytuacji swej rodziny - do pokory zwyczajnego życia i do posłuszeństwa swym ziemskim rodzicom" (por. Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, t. III, 167n).

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13971914

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu