Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Lekarz - kościół św. Kosmy i Damiana

2013-03-06

News
Rzymska pielgrzymka do kościół stacyjny prowadzi nas dzisiaj do świętych lekarzy Kosmy i Damiana z Cyry (Syria). Starożytna świątynia poświęcona męczennikom z czasów Dioklecjana powstała dzięki papieżowi Feliksowi III/IV (+530), który kazał przebudować budynek dawnej biblioteki czy archiwum Wespazjana przy Forum Romanum. W związku z renowacją Forum zamknięto poprzednie wejście wiodące przez oryginalne drzwi z brązu świątyni Romulusa, a otwarto nieciekawe wejść od via dei Fori Imperiali, prowadzące przez krużganek klasztoru franciszkanów. Relikwie Świętych przechowywane są w sarkofagu z alabastru pod ołtarzem kościoła dolnego.I. INTERPRETACJA PISMA
Jer 7, 23-28; Ps 95 (94); Łk 11, 14-23

Mądrość Syracha łączy pomoc Bożą z pomocą lekarska, zaś wykonywanie zawodu lekarza z modlitwą (Syr 38, 1-15). Biblia jeszcze w kilku innych miejscach wspomina lekarzy i ich wyjątkową misję w społeczeństwie (zob. Wj 21, 19; 2 Krl 20, 7; Jr 8, 22; Mt 9, 12; Mk 2, 17; 5, 26; Łk 4, 23; 5, 31; 8, 43; Kol 4, 14).

Prorok Jeremiasz zapewnia dziś, że wierne przestrzeganie Bożych przykazań wiąże się z nagrodą, którą Bóg obiecuje nie tylko w wieczności, ale już tu na ziemi "aby wam się dobrze powodziło". Dekalog łączy tę obietnicę z IV przykazaniem, dotyczącym czci i szacunku okazywanego rodzicom. Oni pierwsi są wierni i często gotowi do wyjątkowej ofiarności i troski, zwłaszcza w momentach choroby, doświadczeń i zagrożenia swoich dzieci. Któż z nas nie pamięta, że pierwszymi "lekarzami" byli dla nas rodzice (mama)!

Dziwne oskarżenie, które spotkało Jezusa ze strony niektórych ludzi z powodu egzorcyzmu nad człowiekiem niemym, było dla nie okazją do nauki nt. zdrowia duszy i ciała. Szatan ma na ziemi swoje obszary panowania (Łk 4, 5n). Wyrzucenie złego ducha jest częścią procesu uzdrowienia i odnowy, o którym dziś doskonale wiedzą nie tylko kapłani-egzorcyści, ale również wielu lekarzy chrześcijańskich współpracujących z nimi. Jezus posługuje się zwrotem palec Boży (Wj 6, 1; Pwt 2, 15; Hi 1, 12, 9n; Ps 44, 4; Iz 26, 11; Łk 1, 66; Dz 13, 11), który w Biblii odnosi się do czynów samego Boga. Zwrot ten wskazuje również do Ducha Świętego, który wspiera działania ludzi otwartych na Jego natchnienia i pełniących wolę Bożą.

Warto dziś szukać odpowiedzi w świetle słowa Bożego:
* Psalmista ostrzega: "Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem" (Ps 95) albo ? "mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona" (89). Jak odczytujemy przestrogi Boże?
* Czy dziękujemy za ofiarną pracę lekarzy, pielęgniarek, kapelanów szpitalnych...?
* Czy pamiętam, że każda spowiedź św. łączy się wyrzuceniem złego ducha z mojego życia (egzorcyzmem), z przyjściem Mocniejszego, który "zabierze wszystką broń jego"?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

W absydzie kościoła stacyjnego można podziwiać jedną z najpiękniejszych rzymskich mozaik z VI w., przedstawiającą Chrystusa jako Baranka, ku któremu zdążają dwa szeregi świętych i dwa szeregi owieczek. Chrystus w lewej ręce trzyma zwój Prawa, drugą zaś przywołuje świętych. Apostoł Piotr prezentuje Jezusowi Kosmę, a apostoł Paweł - Damiana. Obaj bracia przedstawieni są identycznie, nie tylko jeśli chodzi o szaty, również twarze mają podobne, co maiłoby wskazywać, że są bliźniakami (J.N. Tylenda). Widzimy na mozaice także św. Teodora, rzymskiego legionistę-męczennika oraz papieża Feliksa III (IV), tradycyjnie z modelem kościoła (fundator-budowniczy).

Boski Lekarzu dusz i ciał, pozwól nam stanąć w szeregu owiec zmierzających ku Tobie i oczekujących na Twoją pomoc. Niech Twój palec dotknie naszych serc, sumień i niech uzdrowi to, co w nas chore i spętane złem. Święci Męczennicy - Kosmo i Damianie, uczcie nas wrażliwości na wszelką ludzką niedolę, wszelkie choroby duszy i ciała - orędujcie za lekarzami, pielęgniarkami, personelem medycznym, kapelanami szpitalnymi i chorymi, a zwłaszcza tymi, którzy tracą nadzieję...! Amen. 


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Odwiedziny kościoła zbiegły się z pracami renowacyjnymi grupy młodych Włochów pod okiem doświadczonego profesora. Obserwowałem ich troskę o szczegóły i pasję w wykonywanej pracy. Jakże potrzeba dzisiaj przywrócenia misji w pracy lekarza, artysty, nauczyciela, duszpasterza... Święci Kosma i Damian zajmowali się leczeniem ubogich, ale wykorzystywali tę posługę także do nawracania (H. Suchocka). Syracydes poucza lekarzy: "Bywa taki czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby; oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uzdrowienia, dla ocalenia" (38, 13n). Oby chrześcijanie wykonując swoje profesje pamiętali, by łączyć pracę z modlitwą.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13845901

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu