Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Używki - życie czy śmierć?

2012-02-12

News

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

- analiza i interpretacja treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego;
- rozwijanie zainteresowania tematyką podejmowaną przez Kościół;
- odkrywanie wartości egzystencjalnych Youcatu;
- budzenie świadomości iż życie jest darem Boga;
- przestrzeganie V przykazania;

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza:

- uczeń wie jak brzmi V przykazanie Boże i co się z nim wiąże;
- rozumie działalność Kościoła, która mówi o troski własnego ciała, równocześnie ostrzegając przed uleganiem kultu naszego ciała;
- wie, że KKK podejmuje omawiane zagadnienia;

Umiejętności:

- uczeń potrafi docenić wartość życia jako daru Bożego;
- podaje samodzielnie argumenty opowiadające się za życiem każdego człowieka;
- po katechezie uczeń podejmuje refleksję nad sensem i znaczeniem ludzkiego życia;
- uczeń jest świadomy nad ogromnym niebezpieczeństwem zagrożenia własnego życia przez zażywanie używek;

Formy organizacji zajęć: indywidualna i grupowa;

Metody dydaktyczne: praca w grupach, praca z tablicą, praca z zeszytem, doświadczenie życiowe (krótkie opowiadanie), zdjęcia narkomanów.

Pomoce metodyczne: Katechizm „Youcat”, Katechizm Kościoła Katolickiego, Pismo Święte (1 Kor 6, 19), tablica szkolna.

Przebieg zajęć:

Lp.

Treść

Metody

Czas

1

Ojcze Nasz... Chwała Ojcu...

Modlitwa na rozpoczęcie katechezy

 

2

2

Odczytanie listy z dziennika

Przywitanie i sprawdzenie obecności

3

3

Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji

Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji

5

4

Klasa zostaje podzielona na 4 grupy. Wszystkie grupy otrzymują następujące pytania:

1. Jak brzmi V przykazanie ?

2. Jak powinniśmy się obchodzić z naszym ciałem?

3. Dlaczego zażywanie narkotyków jest grzechem?

4. Jakie są skutki zażywania używek?

5. Jaki mogą być przyczyny zażywania używek?

 

Praca w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5

Uczniowie wskazują lidera grupy, który dzieli się owocami pracy. Druga osoba z grupy (skrybo) zapisuje dane na tablicy.

 

 

Praca z tablicą

5

6

Piąte przykazanie zabrania również zadawania gwałtu własnemu ciału. Jezus wyraźnie poleca nam, abyśmy zaakceptowali samych siebie i pokochali się: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39).

 

Akty autodestrukcji wobec własnego ciała (samookaleczenie się itp.) są najczęściej psychicznymi reakcjami na doświadczenie osamotnienia i braku miłości. Dlatego w pierwszym rzędzie takim ludziom należy się nasza miłość. Akceptując jednak tych ludzi, nie wolno przestać ich uświadamiać, że żaden człowiek nie ma prawa do niszczenia własnego ciała podarowanego przez Boga. [Y nr 387]

Zdrowie jest ważną, ale nie absolutną wartością. Nasze ciało otrzymane od Boga mamy traktować z wdzięcznością i troską, ale nie powinniśmy ulegać kultowi naszego ciała. [Y nr 388]

 

„Ich bogiem – brzuch, a ich chwałą pohańbienie. Myślą oni w sposób przyziemny” (Flp 3,19)

 

Narkotyzowanie się dlatego jest grzechem, że jest rodzajem autodestrukcji i wykroczenia przeciwko życiu, które Bóg podarował nam z miłości.

Każde uzależnienie od używek legalnych (alkohol, lekarstwa, tytoń) czy w jeszcze ostrzejszym wymiarze od nielegalnych (narkotyki, czy coraz bardziej popularne e-narkotyki) jest zmiana wolności w niewolę. Poważnie szkodzi zdrowiu i życiu człowieka dotkniętego nałogiem oraz ludziom w jego otoczeniu. Nadużywanie substancji alkoholowych, nadmierne jedzenie i picie, seksoholizm czy zamiłowanie do niebezpiecznej, szybkiej jazdy są skazą na ludzkiej godności i wolności, a tym samym są grzechem przeciw Bogu. Należy jednak odróżnić takie zachowania od rozważnego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dozwolonych używek oraz form zachowań
[Y nr 389]

Dyskusja i wyjaśnienie ważnych pojęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Będąc w Jednym z ogromnych niemieckich miast, gdzie przepych, piękno harmonizował się z nowoczesnością spotkałem się z totalnym dnem ludzkiego życia. Gdzie wieczorami jak glizdy po deszczu na wielu bocznych, ciemnych ulicach roiło się od narkomanów leżących na ulicy, pod samochodami. Obserwowałem ludzką nędze swoiste bagno, w które wpakowali się Ci ludzie… zastanówmy się nad tym…

Doświadczenie z życia

 

7

„Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? Macie go od Boga i nie należycie już do siebie ”.

1 Kor 6, 19

Dla wielu uciekających w „raj” używek, szuka wolności. Nic złudnego... Każde uzależnienie od używek jest zmianą wolności w niewolę.

Podsumowanie i notatka.

4

8

Znajdź statystyki mówiące o uzależnieniach w śród młodzieży, dorosłych

Zadanie domowe

 

9

Módlmy się za wstawiennictwem Matki Najświętszej za wszystkich uzależnionych.

Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa na zakończenie katechezy

2

 

 

Arnold Klita
alumn IV roku WMSD w Opolu

 

Grafika: www.knowabouthealth.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364106

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu