Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

List Pana Boga do nas

2014-02-26

News

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- analiza i interpretacja informacji zawartych w katechizmie dla młodych Youcat;
- odkrywanie na nowo wartości i znaczenia lektury Pisma Świętego;
- zachęta do pogłębienia tematu Biblii przez czytanie rozdziałów poświęconych tej tematyce w Youcat.
- odkrywanie wartości egzystencjalnej Youcat

Treść nauczania – wymagania szczegółowe

Wiedza:
- w oparciu o katechizm dla młodych Youcat (punkty: 14-19 oraz treści z marginesów i materiałów pobocznych z Youcat), uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat Pisma Świętego;
- na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego, uczniowie są przekonani o wielkiej miłości Boga do nich, 

Umiejętności:
-uczeń wie, że lektura Pisma Świętego jest jednym ze sposobów na pogłębienie relacji między człowiekiem a Bogiem;
-uczeń wie, że Pismo Święte jest skierowane także do niego i ma wielkie znaczenia dla Kościoła.
- po katechezie uczeń podejmuje refleksję nad znaczeniem i sensem lektury Pisma Świętego;
- uczniowie chcą czytać Pismo Święte, 

Formy organizacji zajęć: indywidualna, grupowa, zbiorowa 

Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, analiza tekstów katechizmu Youcat, miniwykład, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, kserokopia fragmentów Youcat z których korzystamy, listy z sygnaturkami. 

Schemat zajęć

I Wprowadzenie

1. Modlitwa na rozpoczęcie lekcji: Ojcze nasz (w intencjach polecanych przez uczniów) oraz Duchu Święty, który oświecasz…

2.Wprowadzając w temat możemy użyć takich lub podobnych słów: Każdego dnia otrzymujemy wiele wiadomości. Tak wiele osób coś do nas mówi, a w dzisiejszych czasach otrzymujemy mnóstwo wiadomości elektronicznych. Co chwilę przychodzą sms, zamieszczamy posty na facebooku, otrzymujemy e-maila, a co raz rzadziej otrzymujemy listy. Kto z nas otrzymał ostatnio jakiś list, ale taki zwykły, najlepiej ręczni pisany, wysłany w kopercie ze znaczkiem? Jest jednak jeden list, który możemy otrzymać każdego dnia, on został wysłany już dawno temu, ale wciąż jest aktualny. Mowa o Piśmie Świętym.

3.Nauczyciel pokazuje uczniom egzemplarz Pisma Świętego. Zadaje uczniom pytania, jakie w domu mają egzemplarze Pisma Świętego? Przypomina podstawowe informacje o Piśmie Świętym (m.in. podział na Stary i Nowy Testament, kwestie autorstwa i inne zagadnienia biorąco pod uwagę stan wiedzy uczniów i dotychczas opanowany materiał).

4. Zapisanie tematu zajęć: List Pana Boga do nas.

II Świadectwo Youcat

Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie swoich egzemplarzy Youcat, a jeśli nie mają to rozdaje kserokopie ze stronami 20-24. Prosi uczniów o odczytanie punktów 14-19, która mają przypomnieć podstawowe informacje o Piśmie Świętym. 

III Aktywizacja

1.Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup. Grupy 1,3,5 pracują nad punktem 16, zaś grupy 2,4,6 na punktem 19. Uczniowie mają za zadanie przeczytać te punkty, między sobą przedyskutować je, oraz napisać wiadomość tweet (140 znaków) ze streszczeniem – własną interpretacją tych punktów.

2. Uczniowie prezentują swoje odpowiedzi. Nauczyciel stawia pytania i kieruje dyskusję:
-Czym jest Biblia?
-Jak poprawnie czytać Pismo Święte?
-Co jest potrzebne do czytania Biblii?
-Co jest głównym tematem?
-Czym jest Pismo Święte dla Kościoła?

Puenta

Pismo Święte to słowa skierowane przed Boga do każdego człowieka, także dla mnie. Aby poprawnie czytać Pismo Święte trzeba mieć na uwadze okoliczności powstania danych fragmentów, brać pod uwagę całość Pisma Świętego, a to wszystko musimy czynić w duchu wiary. Głównym tematem jest tajemnica Jezusa Chrystusa. Kościół z Pisma Świętego czerpie swoją siłę i swoje życie.

IV Świadectwo ludzi

1.Już przypomnieliśmy sobie, czym jest Pismo Święte oraz o czym należy pamiętać czytając je. Zależy nam jednak na tym, abyśmy czytali często Pismo Święte. Dlaczego warto? Osoby, które czytają Biblię mogą nam powiedzieć o swoich doświadczeniach (chętne osoby mogą podzielić się swoim doświadczeniem, nauczyciel opowiada o swoim doświadczeniu).

2. Także w historii były osoby, które doświadczyły Boga w czasie lektury Pisma Świętego.

Zobaczmy, jak oni określą Biblią, co mówią o niej. Przywołajmy niektóre wypowiedzi. Poszczególni uczniowie czytają wypowiedzi:

- Soren Kierkegaard (1813-1855), duński filozof (Youcat s. 22): Biblia jest miłosnym listem Boga do nas. Biblia nie istnieje po to, żebyśmy ją krytykowali, lecz po to, żeby ona nas krytykowała.

- Blaise Pascal, po szczególnym doświadczeniu Boga (Youcat s. 23): Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Bóg Jezusa Chrystusa. Ten tylko go znajdzie, kto pójdzie drogą wskazaną w Ewangelii.

- Papież Benedykt XVI w dniu: 24.04.2005 r. (Youcat s. 23): Dopiero wtedy, gdy spotkamy żywego Boga w Chrystusie, nauczymy się, czym jest życie. Nie ma nic piękniejszego niż zostać odnalezionym przez Ewangelię, przez Chrystusa.

-Św. Hieronim (347-420), Ojciec Kościoła, doktor Kościoła, egzegeta i tłumacz Biblii (Youcat s. 23): Nieznajomość Pisma to nieznajomość Chrystusa.

-Papież Benedykt XVI, w dniu: 29.03.2006 r. (Youcat s. 24): Pismo Święte nie jest czymś, co należy do przeszłości. Pan nie mówi do przeszłości, lecz do teraźniejszości, rozmawia z nami dzisiaj, obdarza nas światłem, pokazuje nam drogę życia, daje nam odczuć, że jest przy nas, sprawia i otwiera nas na pokój.

-Św. Franciszek Z Asyżu (1182-1226), „największy chrześcijanin po Chrystusie" założyciel Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanie), mistyk (Youcat s. 24): Czytanie Pisma Świętego to zasięganie rady u Chrystusa.

Aktywizacja

Nauczyciel rozmawia z uczniami:
-Która z wypowiedzi jest mi najbliższa?
-Z którą wypowiedzią się nie zgadzam?
-Jak ja mogę określić mój stosunek do lektury Pisma Świętego? 

V Nowe życie/pogłębienie wiary

1. Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Piśmie Świętym. Wiemy, że jest to listy, który Bóg do nas napisał, a my powinniśmy go czytać. Wiele osób tak robił i dzięki temu spotkali Boga, pogłębili swoją relację z Nim. Wiemy też, jak czytać Pismo Święte oraz jakie ma Ono znaczenie w życiu Kościoła.

2. Zachęcam was wszystkich i proszę jednocześnie, abyście często czytali Pismo Święte, rozmawiali z Bogiem, z tym, który na was czeka, zawsze wysłucha i nigdy nie zostawi bez odpowiedzi. Miejmy w sercu świadectwa tak wielu świętych osób, które przytaczaliśmy. Niech one będą zachętą. 

VI Zakończenie

1.Zadanie domowe: Chciałbym Was zmobilizować do czytania Pisma Świętego, stąd zadanie domowe. Każdy uczeń otrzyma kopertę. W niej znajdować się będzie karteczka, w której będzie sygnatura biblijna. Proszę odnaleźć ten fragment w Piśmie Świętym i odczytać, a w miarę możliwości zastanowić się nad nim. A jeśli ktoś ma problem jak odnaleźć dany fragment, to odsyłam do Youcat, tam są wszystkie skróty biblijne, nazwy ksiąg, gdy to Was się przypomni, wtedy bez problemu odnajdziecie dany fragment.

W kopertach są następujące sygnaturki: 1 Krl 19,11-12; Iz 42,6-7; Iz 44,1-5; Ps 37,5; Mt 28,20; Mt 11, 28; Łk 1, 37; 1 Kor 13,13; Flp 4,13; Ap 3,19;

2.Modlitwa na zakończenie lekcji: Pomodlimy się na zakończenie właśnie tekstem Pisma Świętego, a dokładnie psalmem 23:
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

al. Paweł Chyla
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13845919

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu