Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

VIII. Katecheza papieska o Słowie

2014-03-14

News
Przed uroczystością kanonizacji bł. Jana Pawła II proponujemy cykl dziewięciu katechez (nowenna) papieskich o Słowie Bożym. Siostra M. Damiana wydobywa ze skarbca nauczania papieskiego "perły JP II o Słowie". Zachęcamy uczniów szkoły Słowa do wspólnej refleksji, modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego Papieża oraz do dzielenia się świadectwami jak on wskazywał nam "wysoką miarę życia chrześcijańskiego" (świętość)! zob

CZYTAJ!

(…) Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, gdyż On, odwieczne Słowo Boga, które od zawsze jest w łonie Ojca (por. J 1, 18), umiłował nas tak bardzo, że przyjął we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, naszą ludzką naturę, stając się uczestnikiem naszego życia, by nas zbawić. Wyznawanie tej prawdy stanowi podstawę naszej wiary. Utrata prawdy o Jezusie Chrystusie czy jej niezrozumienie uniemożliwiają wniknięcie w samą tajemnicę miłości Bożej i komunii trynitarnej.

(…) Kościele w Europie, wejdź w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech wszyscy wierni odpowiedzą na soborową zachętę, «aby przez częste czytanie pism Bożych osiągali 'najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa' (Flp 3, 8): 'Nieznajomość Pisma Świętego jest bowiem nieznajomością Chrystusa'». Niech Biblia nadal będzie skarbem dla Kościoła i dla każdego chrześcijanina; w uważnym zgłębianiu Słowa znajdziemy pokarm i moc, by wypełniać codziennie swą misję.

Weźmy do rąk tę Księgę! Przyjmijmy ją od Pana, który stałe nam ją przekazuje za pośrednictwem swojego Kościoła (por. Ap 10, 8). Połykajmy ją (por. Ap 10, 9), aby stała się życiem naszego życia. Zasmakujmy w niej aż do końca; nie będzie nam szczędzić trudu, ale da nam radość, bo jest słodka jak miód (por. Ap 10, 9-10). Będziemy pełni nadziei i zdolni przekazywać ją każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, których spotkamy na naszej drodze.

(…) Trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dziedzictwa.Impulsem do tego może być jedynie słuchanie na nowo Chrystusowej Ewangelii. Wszyscy chrześcijanie muszą podjąć wysiłek, by zaspokoić ten życiowy głód i pragnienie.

* Fragmenty posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Europa Ojca Świętego Jana Pawła II, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html


ROZWAŻ!

Bł. Jan Paweł II w swojej Adhortacji skierowanej do Kościoła w Europie wzywa nas, byśmy z nowe tysiąclecie weszli z księgą Ewangelii. Co oznacza, że mamy wejść i iść z Chrystusem, zasłuchani w Jego naukę i zapatrzeni w Jego życie. To właśnie przez lekturę Pisma Świętego, coraz lepiej poznajemy Boga, którego Chrystus przyszedł nam objawić. W Adhortacji czytamy: „Kościele w Europie, wejdź w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech wszyscy wierni odpowiedzą na soborową zachętę, «aby przez częste czytanie pism Bożych osiągali 'najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa' (Flp 3, 8)”.

Biblia jest skarbem Kościoła, choć chyba czasem tak do końca jeszcze nie odkrytym i nie wykorzystanym. Będąc skarbem Kościoła musi też być skarbem każdego chrześcijanina. Czy pomyśleliśmy kiedyś o Biblii jako o naszym cennym skarbie? A przecie to w Słowach Pisma Świętego odnajdujemy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, to ono jest Słowem, które ma moc. Pismo Święte ma stać się dla nas pokarmem na drodze do Boga i ma dać na siłę do życia zgodnego z Bożą wolą. Czy tak je traktujemy? Papież woła, byśmy wzięli do rąk Pismo Święte, przyjęli, rozczytywali się w nim a ostatecznie żyli według jego zasad i głosili je innym. To Słowo przyjęte, przemodlone i wprowadzone w czyn uzdolni nas do odważnego głoszenia Jezusowego orędzia miłości.

Europa nosi w sobie duchowe dziedzictwo, którego nie może zatracić. Aby tak się stało „Trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dziedzictwa. – pisze Jan Paweł II - Impulsem do tego może być jedynie słuchanie na nowo Chrystusowej Ewangelii. Wszyscy chrześcijanie muszą podjąć wysiłek, by zaspokoić ten życiowy głód i pragnienie”. Jesteśmy więc zaproszeni do podjęcia konkretnego wysiłku słuchania Słowa Bożego, które ma zaspokoić nasz duchowy głód i pragnienie. I co więcej ma stać się „pożywieniem” dla innych, z którymi będziemy dzielić się otrzymanym Słowem. Nie zatraćmy więc tej ogromnej szansy zasmakowania Bożego Słowa i dzielenia się nim z tymi, z którymi się spotykamy.


MÓDL SIĘ!

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi bł. Papieża Jana Pawła II, i sprawiłeś, że zajaśniała w nim Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się żywym obrazem Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując nam świętość - wysoką miarę życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

* Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II

s.M. Damiana


Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624645

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu