Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Nawiedzenie - Bóg dawcą dobrych pragnień

2014-09-30

News

Nawiedzenie – Bóg dawcą dobrych pragnień

Lectio - Czytaj uważnie! Łk 1, 39 - 56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Meditatio - Rozważ przeczytane Słowo!

W drugiej tajemnicy różańcowej widzimy Maryję z pośpiechem udającą się do swojej krewnej Elżbiety. Idzie, by pomóc potrzebującej pomocy. U Elżbiety wyśpiewuje piękny hymn Magnifcat złożony ze słów pochodzących ze Starego Testamentu, którego treść Maryja musiała dobrze znać. Jednak i tym razem spróbujmy spojrzeć na obecność Boga w tym wydarzeniu. Maryja będąc w Nazarecie nie wiedziała o tym, że Jej krewna jest w błogosławionym stanie. Pan Bóg wysyła anioła, by oznajmić Maryi ważną wiadomość a przy okazji informuje Ją o Elżbiecie. Nie jest to jakaś niepotrzebna informacja. Wiemy, że miała ona niejako potwierdzić prawdziwość Bożego przesłania danego Maryi przez anioła. Ważne jest byśmy potrafili zobaczyć, że to Bóg działa, to Bóg informuje, to Bóg daje dobre natchnienia i pragnienia. Po spotkaniu z aniołem, po poczęciu za sprawą Ducha Świętego, Maryja postanawia odwiedzić swoją krewną. Maryja jest osłonięta mocą z wysoka, jest napełniona Bogiem i to On wskazuje Jej co ma robić. Maryja jest całkowicie posłuszna Bożym natchnieniom. To posłuszeństwo już w tym momencie jest nagrodzone. W spotkaniu z Elżbietą Maryja przeżywa wielką radość i zachwyt nad Bożym działaniem. Bo oto Jej krewna Elżbieta wita Ją jako Matkę swego Pana. Skąd o tym wiedziała? To Duch Święty napełnił Elżbietę. To On dał jej natchnienie. I właśnie wtedy Maryja wyśpiewuje hymn pochwalny na cześć Boga, który czyni wielkie rzeczy. To sam Bóg napełnił Maryję pragnieniem odwiedzenia Elżbiety i pozostania u niej tak długa jak będzie trzeba. To Bóg dał pragnienie wyśpiewania radosnego Magnificat w chwili tego spotkania. Bóg także dziś każdemu z nas daje pragnienia, dobre pragnienia. Trzeba nam tylko być uważnymi na Boży głos w naszych sercach. Posłaniec z nieba nie powiedział Maryi, że ma iść do Elżbiety. Ona odczytała to w swoim sercu, które napełnione było obecnością Boga. Bóg mieszka w każdym z nas. On nieustannie do nas mówi w ciszy naszych serc. Chciejmy Go słuchać i iść za tym, do czego nas wzywa. Zastanówmy się czy słyszymy w sobie cichy głos Boga? Czy odkrywamy Go w naszych dobrych pragnieniach?

Oratio – módl się!

Boże, dawco dobrych pragnień, naucz mnie słuchać Twego głosu w moim sercu.Daj mi odwagę pójścia za ty, do czego mnie wzywasz. Naucz odkrywać Ciebie w codzienności mojego życia. Amen

Contemplatio – trwaj w obecności Pana!

Spójrz na Boga, który w ciszy napełnia Twoje serce dobrymi, pięknymi pragnieniami.

Actio – żyj Słowem!

Wpatrując się w Boga posłuchaj do jakiego dobra dzisiaj cię zaprasza, jakie pragnienia budzi w twoim sercu i podejmij je z odwagą.

s.M. Damiana
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14018588

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu