Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Grupy słuchania - parafilna Szkoła Słowa Bożego

2021-10-15

News
W roku 2020/21 w naszej Szkole Słowa Boże rozważamy teksty z Biblii, w których pojawiają się słowa "Nie lękajcie się!"; zob. ssb24.pl/. Ktoś uważny policzył, że pojawiają się one w Biblii 365 razy, czyli tyle ile jest dni w roku. Każdego dnia Bóg mówi nam: Nie bój się - Jestem [z tobą]!

Każdego dnia Bóg mówi do mojego ucha: "Nie bój się - nie lękaj się!". Odpowiada też na pytanie: Jak możemy się zbawić? Przekonuje nas: Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe.

Trzeba na nowo w-słuchać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć! Trzeba nie bać się słuchać słowa Bożego. Trzeba wyjść z Jezusem w drogę - podjąć wyzwanie "drogi synodalnej".

Proponujemy - w ramach diecezjalnej Drogi synodalnej - dzień w-słuchiwania się w SŁOWO - Grupy słuchania / parafialną Szkołę Słowa Bożego.

W każdą III środę miesiąca (od 20.10 br. - na razie raz w miesiącu) zapraszam na wieczorną Mszę św. z homilią oraz godzinną adorację, gdzie będziemy słuchać Słowa Bożego. Przenieście ze sobą swoją Biblię i ołówek ("Po co, zobaczycie?!"). Będziemy uczyć się czytać, rozważać i modlić się Słowem, aby Nim żyć. Będziemy ćwiczyć się w osobistym słuchaniu słowa Bożego - i rozeznawaniu "tego, co Duch mówi do Kościoła"; co mówi do mnie i do ciebie.


To będzie parafialna odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II ("Nie lękaj się!), to będzie również odpowiedź na wezwanie Franciszka: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

Redakcja ssb24.pl
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624628

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu