Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Grupy słuchania - parafilna Szkoła Słowa Bożego

2021-10-15

News
W roku 2020/21 w naszej Szkole Słowa Boże rozważamy teksty z Biblii, w których pojawiają się słowa "Nie lękajcie się!"; zob. ssb24.pl/. Ktoś uważny policzył, że pojawiają się one w Biblii 365 razy, czyli tyle ile jest dni w roku. Każdego dnia Bóg mówi nam: Nie bój się - Jestem [z tobą]!

Każdego dnia Bóg mówi do mojego ucha: "Nie bój się - nie lękaj się!". Odpowiada też na pytanie: Jak możemy się zbawić? Przekonuje nas: Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe.

Trzeba na nowo w-słuchać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć! Trzeba nie bać się słuchać słowa Bożego. Trzeba wyjść z Jezusem w drogę - podjąć wyzwanie "drogi synodalnej".

Proponujemy - w ramach diecezjalnej Drogi synodalnej - dzień w-słuchiwania się w SŁOWO - Grupy słuchania / parafialną Szkołę Słowa Bożego.

W każdą III środę miesiąca (od 20.10 br. - na razie raz w miesiącu) zapraszam na wieczorną Mszę św. z homilią oraz godzinną adorację, gdzie będziemy słuchać Słowa Bożego. Przenieście ze sobą swoją Biblię i ołówek ("Po co, zobaczycie?!"). Będziemy uczyć się czytać, rozważać i modlić się Słowem, aby Nim żyć. Będziemy ćwiczyć się w osobistym słuchaniu słowa Bożego - i rozeznawaniu "tego, co Duch mówi do Kościoła"; co mówi do mnie i do ciebie.


To będzie parafialna odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II ("Nie lękaj się!), to będzie również odpowiedź na wezwanie Franciszka: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

Redakcja ssb24.pl
Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901423

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu