Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Bóg TAK - Kościół - NIE

2019-06-05

News

Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży...

Mt 16,18

To zaczepno – obronne stwierdzenie też już na pewno słyszałeś: „Jestem wierzący, ale niepraktykujący”. No i należałoby powiedzieć – ok. Masz prawo. A co, jeśli ktoś powiedziałby, zachowując się nieodpowiednio: „Jestem kulturalny, ale niepraktykujący”? Trochę śmieszne prawda? To, jacy jesteśmy, ostatecznie wyraża się w naszych czynach, samo mówienie o tym to za mało. Nieraz ktoś zaczyna zdanie tak: „Ja tam nie interesuję się plotkami, ale słyszałem…”. Trochę to takie uspokajanie swojego sumienia. Tylko czy takie podejście przynosi mi pożytek? Więc o ile zgodzę się, że także osoby niepraktykujące mają nieraz w sobie większą lub mniejszą wiarę, zaś te praktykujące, bywa, że wcale wiary nie mają, o tyle jeżeli mamy mówić o wierze na poważnie – takiej, która zmienia moje codzienne życie na lepsze i prowadzi do wiecznego szczęścia – to jest to wiara składająca się zarówno z tego, co mam w sercu, jak i z mojej zewnętrznej postawy wobec Boga i ludzi. No dobrze. Dlaczego jednak elementem mojej zewnętrznej postawy wiary ma być uczestnictwo we wspólnocie Kościoła?

Zacznijmy od tego, skąd wziął się Kościół i jaki jest jego cel. Zamysł tworzenia przez Boga wspólnoty ludzi mających z Bogiem relację, oddających mu cześć i dążących do spotkania z Nim możemy wyczytać z całego Starego Testamentu. Im bardziej historia biblijna postępuje, tym bardziej wyraźna staje się idea zwana „uniwersalizmem zbawienia” – tzn. że ma to być wspólnota wszystkich ludzi – nie tylko Izraela. Kościół, którego jesteśmy członkami, jest ewidentnie chciany i założony przez Jezusa Chrystusa. Świadczą o tym jego słowa i działania. Zbiera wokół siebie uczniów, naucza ich, daje konkretne polecenia. Następnie wprowadza w tę wspólnotę hierarchię: wybiera 12 apostołów i wyznacza im „szefa” – Piotra. Jezus wyraźnie mówi o Kościele: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,18-19). Następnie Jezus daje apostołom konkretne zadania: głosić Ewangelię, realizować ją w czynach, chrzcić, sprawować Eucharystię, odpuszczać (lub nie) grzechy. Wszystko to przypieczętowuje zesłaniem Ducha Świętego, po którym apostołowie i uczniowie, wcześniej niezdolni ze strachu do działania, nabierają odwagi i zaczynają powyższe zadania realizować. Wnioski z tego są następujące: Wspólnota Kościoła jest dziełem Jezusa, a celem tej wspólnoty jest dążenie (pod kierownictwem Ducha Świętego) do zbawienia poprzez głoszenie Ewangelii, życie Ewangelią i sprawowanie sakramentów. To jest ISTOTA KOŚCIOŁA.

Dziś jesteśmy już ponad 2000 lat dalej. Wydaje mi się, że często nie wiemy lub zapominamy, czym jest i ma dla nas być Kościół. A ma być dokładnie tym, co opisałam powyżej. To jest najważniejsze i po to mamy być uczestnikami Kościoła. Jezus zdecydował, że jest to nam potrzebne i nie możemy z tego rezygnować. Spróbujmy więc spojrzeć na Kościół z dystansu. Odrzucić na chwile to, co stało się jego instytucjonalną codziennością na przestrzeni historii. Zapomnieć o różnych problemach wewnątrz Kościoła, niepodobających nam się poglądach czy niesympatycznym spotkaniu z jakimś kapłanem. Chcę być w Kościele, bo Jezus tego chciał. Bo mogę się modlić we wspólnocie, a czyjaś wiara i postawa może umocnić moją. Bo są tam sakramenty. Tam i nigdzie indziej. Jako wspólnota Kościoła możemy też uczynić wiele dobrego dla świata. A problemy? Są po to, aby je rozwiązywać. Ale nie omijać odrzucając to, co najważniejsze. Powiem nawet więcej – Kościół jest dokładnie taki, jacy my jesteśmy.

Katarzyna Kłysik

Inne pytania

por. Jestem Katolikiem, ale... Trudne pytania, proste odpowiedzi, Wyd. Rafael, Kraków 2015.
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752992

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu