Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

II Niedziela W.Postu - 16.03.2014

2014-03-13

News

Druga niedziela Wielkiego Postu pozwala nam znów rozważyć tajemnicę Przemienienia Jezusa. Niektórzy ludzie nie doświadczają przemienienia, nawrócenia, odnowy, bo nie są uczniami Jezusa. Pan zaś wzywa każdego z nas, by stawał się Jego uczniem, synem w "Synu umiłowanym".CZYTAJ!
Mt 17,1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie»


ROZWAŻ!

Przemienienie Jezusa jest jedynym wydarzeniem przedpaschalnym, w którym ograniczone grono uczniów mogło "zobaczyć" boską postać swojego Pana. Przemienienie zapowiada tajemnicę paschalną - mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wybrani uczniowie przekonują się, że ich Mistrz jest nie tylko Nauczycielem i Cudotwórcą, ale nade wszystko Synem Bożym, w którym "[On] ma upodobanie". Wydarzenie to ma za zadanie umocnić wiarę uczniów na czas męki i śmierci Jezusa, które będą zupełnym przeciwieństwem przemienienia.

W czasie przemienienia Jezus jest na "wysokiej górze" (Tabor), w czasie męki i śmierci jest na krzyżu (Golgota). W pierwszym przypadku jest to objawienie dla ograniczonej liczby uczniów, w drugim - publiczna egzekucja w obecności wielu świadków. Na górze Tabor szaty Jezusa jaśnieją, a na Golgocie jest z nich oddarty. W pierwszym wydarzeniu Jezus doświadcza uwielbienia, w drugim pohańbienia. Na górze Tabor Ojciec przemawia, na Golgocie milczy ("Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił"). W pierwszym przypadku Bóg ogłasza Jezusa "Synem umiłowanym", w drugim setnik wyznaje: "Rzeczywiście On był Synem Bożym" (27, 54).

Porównanie dwóch wydarzeń zbawczych ukazuje całą gamę doświadczeń, które stają się udziałem Jezus i Jego uczniów (świadków). Jezus zaprasza nas na Tabor i Golgotę. Z jednej strony możemy doświadczyć Bożej chwały, radości, uwielbienia, z drugiej - rozczarowania, smutku, poniżenia. W życiu chrześcijanina przeplatają się tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Jezus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem, podobnym do nas "we wszystkim, oprócz grzechu". On jest w stanie zrozumieć każdego z nas, co więcej nie tylko zrozumieć, ale pokrzepić i umocnić naszą wiarę w chwilach próby. Zapewnia nas o tym głos z obłoku, głos Boga: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Kto potrafi słuchać, staje się uczniem!

W kontekście wydarzeń na górze Tabor i na Golgocie, zadajmy sobie kilka pytań:

  • Czy moja wiara jest wiarą uczniów w czasie męki, czy w czasie przemienienia?
  • Jak słucham słowa Bożego, jak słucham Jezusa?
  • Czy jestem gotów "opowiadać" - głosić Ewangelię o Jezusie Zmartwychwstałym?

MÓDL SIĘ!

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Spróbuj w czasie Wielkiego Postu podczas wieczornej modlitwy przypomnieć sobie, w którym momencie w ciągu dnia słuchałeś Pana Jezusa.

Krzysztof Wycisk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli kard. Wyszyńskiego

39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu). Uroczystości stały się wielką manifestacją narodową, co symbolizował m. in. napis na jednym z wieńców: „Niekorowanemu królowi Polski”; zob. rec. książki.

więcej

Maryja i Kościół

Na naszej stronie zainicjowaliśmy cykl medytacji w rytmie lectio divina pt. Mistyczna katedra Litanii Loretańskiej ks. prof. Antoniego Troniny (2017/18). Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało właśnie książkę Maryja i Kościół. O Litanii Loretańskiej w rytmie lectio divina. Polecamy: loretanki.pl/

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5724384

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu