Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

VI Niedziela Wielkanocna - 25.05.2014

2014-05-22

News

Wiele razy doświadczamy mniejszych czy większych życiowych pomyłek. Z radością przyjmujemy podpowiedzi, które nas przed nimi przestrzegają i chronią.

 CZYTAJ!

J 14, 15–21

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widziani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, po­nieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".

 

ROZWAŻ!

Cały naród Izraela oczekiwał na przyjście Mesjasza, który był rozumiany jako Wspomożyciel w trudnej sytuacji politycznej i jako Pocieszyciel w kłopotach materialnych. Miał być odpowiedzią na wszelkie pytania i rozwiązaniem wszystkich trudności. Bożym Pomazańcem przynoszącym wybawienie.

Teraz Jezus – Pocieszyciel żegna się z uczniami, ale zapowiada „innego Pocieszyciela” (w. 16), którego da uczniom Ojciec.

Dzięki temu określeniu nadanemu Duchowi Świętemu pełniej rozumiemy Jego rolę. To On przypomina nam słowa Jezusa i pozwala je lepiej rozumieć. On odpowiada na nasze pytanie i jest Przewodnikiem w chrześcijańskiej codzienności. Broni nas przed atakami złego i jak ostry miecz odcina fałsz od prawdy. Stanowi wsparcie w trudnych sytuacjach emocjonalnych oraz jest adwokatem, gdy jesteśmy oskarżani.

Pada też znamienne określenie czasu działania Ducha Świętego: będzie z nami „na zawsze”. Misja ziemska Jezusa dobiegła końca, ale nie skończyło się Boże działanie i troska Ojca o swoje dzieci. Stąd delikatna, ale stanowcza obecność Ducha Świętego, który „u nas przebywa i w nas będzie”. Taką obecność Trzeciej Osoby Bożej porównać możemy do zadań suflera w teatrze. Osoby, która podpowiada, byśmy nigdy się nie pomylili i nie pobłądzili. Przekonuje też nasze serce o prawdziwości słów zapisanych w Biblii oraz przynagla nas do słuchania Jezusa.

Sufler zna doskonale tekst, ponieważ Pismo święte to pomysł Ducha Świętego. On nie tylko zna treść, ale równocześnie dba, by nikt jej nie przekręcał ani nie mylił się w jej interpretacji. Komputer napisał, drukarka wydrukowała, ksero powieliło, ale On wymyślił. Chce, by to Słowo pozostało w naszej pamięci niezmienione.

Należy więc Jego jako Suflera słuchać.

Ponieważ niektóre teksty mogą sprawiać trudność w ich rozumieniu, Duch Święty prowadzi pasterzy Kościoła, którzy dbają o zachowanie oryginału Biblii.

Jest to Urząd Nauczycielski Kościoła. Duch Święty tak właśnie działa, dlatego cały Kościół nigdy nie pobłądzi. Zdarza się, że poszczególni aktorzy odejdą za daleko, pomylą tekst i już niedosłyszą Jego podpowiedzi, ale całość zespołu nie pobłądzi nigdy. Sufler działa nie tylko jednostkowo, ale równocześnie wspólnotowo.

Nic nie zwalnia ciebie i mnie ze słuchania Suflera na co dzień, ale daje w momentach wątpliwości możliwość zapytania i odwołania się do nauczania Kościoła.


MÓDL SIĘ!

Przyjdź Duchu Święty i pozostań przy moim sercu, bym słyszał brzmienie Twych delikatnych podpowiedzi. Daj, bym był wrażliwy na twoje natchnienia i wierny w ich realizacji. Broń mnie przed zniechęceniem i fałszywym oskarżeniem. Chcę być wierny słowom, które zapisałeś dla mnie w Piśmie świętym.


ŻYJ SŁOWEM!

Podkreślając wagę słuchania Ducha Świętego przeprowadź 5-minutowe ćwiczenie, w którym po przeczytaniu Psalmu 1 będziesz w ciszy nasłuchiwał co przez te słowa Bóg chce do ciebie powiedzieć.

ks. Artur Sepioło

fot. "Kościół przy Wieczerniku" - Jerozolima 2007 r. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli kard. Wyszyńskiego

39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu). Uroczystości stały się wielką manifestacją narodową, co symbolizował m. in. napis na jednym z wieńców: „Niekorowanemu królowi Polski”; zob. rec. książki.

więcej

Maryja i Kościół

Na naszej stronie zainicjowaliśmy cykl medytacji w rytmie lectio divina pt. Mistyczna katedra Litanii Loretańskiej ks. prof. Antoniego Troniny (2017/18). Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało właśnie książkę Maryja i Kościół. O Litanii Loretańskiej w rytmie lectio divina. Polecamy: loretanki.pl/

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5724431

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu