Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Notice: Undefined index: ciastko in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 142
Wyszukiwarka:

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/akt.php on line 709
Rozważania niedzielne: Rok A

Notice: Undefined index: video in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 210

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

XVIII Niedziela zwykła - 03.08.2014

2014-07-31

News
Każda niedzielna Eucharystia to cud rozmnożenia słowa, chleba, wina, naszej wiary. Wierny udział we Mszy św. jest też cudem współodpowiedzialności za innych. Mistrz każde nam współuczestniczyć: przyjmować zaproszenie, słuchać, dzielić się, zbierać okruchy. Jak współtworzę niedzielną Eucharystię?CZYTAJ!
Mt 14,13-21

Jezus oddalił się łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.


ROZWAŻ!

„Wy dajcie im jeść” (Mt 14,16). W tym fragmencie Ewangelii Jezus skłania uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za innych. Systematycznie zmniejsza się w naszym kraju liczba katolików uczestniczących w niedzianej mszy św. (rocznie ubywa 1 proc.). Zapada wieczór, wielki tłum otacza Jezusa i uczniowie radzą odprawić wszystkich, by znaleźli coś do jedzenia, a Jezus zachęca: „Wy dajcie im jeść”. Mówiąc to, chce poddać ich próbie: jeśli wezmą ten ciężar na swe barki, przygniecie ich, lecz jeśli podzielą się z Nim, jeśli pozwolą Mu kierować sytuacją, odnajdą się jako roznoszący chleb: „Połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom”. Jak dziś podjąć współodpowiedzialność, aby nikt nie był głodny?

Uczniowie, apostołowie odnaleźli odpowiednie dla nich miejsce jako pośrednicy: rozdawali i zbierali ułomki (okruchy). Oni nie próbują uchylić się od odpowiedzialności, ponieważ zrozumieli, że współdzielą ją wraz z Panem. Właściwe im miejsce jest określone przez słowo „pośredniczyć”, czyli inaczej „stać w środku”, podążać pomiędzy Bogiem, a ludem, ze świadomością uczestnictwa, współpracy w Bożym planie zbawienia (C.M. Martini).

I my w Eucharystii, która jest punktem kulminacyjnym każdego naszego tygodnia, stajemy pośrodku. Nie jesteśmy bowiem sami, lecz z naszymi braćmi i siostrami; nie wolno nam nigdy odłączyć się od nich, zapomnieć o nich. Ale ta obecność pozwala nam lepiej odczuwać również obecność Pana Jezusa jako Tego, który mówi do każdego z nas: "Niosę z tobą ciężar twego posłannictwa, a jeśli masz tylko pięć chlebów i dwie ryby, by zaspokoić potrzeby twego ludu, nie martw się, przynieś je do mnie, ja nimi nakarmię wszystkich".

Pytajmy jednak:

  • Co możemy zrobić w sytuacji, gdy wielu jest sytych fizycznie, a głodnych duchowo?
  • Jak pomóc odkryć "prawdziwy głód" (Am 8, 11-12)?
  • Papież Franciszek apeluje, byśmy zjednoczeni z Bogiem słuchali krzyku ubogich: "gdyż ten ubogi będzie wzywał Pana przeciw tobie, a ty obciążysz się grzechem" (Pwt 15,9; EG 187). Jak słuchać dziś głodnych, małych, z marginesu, słabych, niezaradnych?


MÓDL SIĘ!

Pozwól nam, Panie, przeżywać nasze pośrednictwo, pomóż nam znaleźć zawsze odpowiednie miejsce, nie uchylać się od odpowiedzialności i nie uginać się pod jej ciężarem. Daj nam pewność, że Ty, Bóg Stwórca i Pan, troszczysz się o Twój lud i o nas. Powierzamy Ci zatem tych pięć chlebów i dwie ryby, jakimi są (...), wysiłek tych dni, które przeżywamy, naszą korną cierpliwość, abyś zmienił je w chleb dla wszystkich mężczyzn i kobiet odczuwających głód, abyś zmienił je w pokarm ciała i duszy dla milionów ludzi, którzy zamieszkują nasze miasta, dla tych wszystkich na świecie, którzy odczuwają głód i pragnienie Boga.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

"Dzielić chleb" - to znaczy dawać go innym (Iz 58,7; Jr 16,7), ale to także łączyć się z innymi, żyć we wspólnocie. Dzielmy się ze swoimi bliskimi dobrym słowem i świadectwem aktywnie przeżytej wspólnoty Słowa i Eucharystii.

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10918187

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu