Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXI Niedziela zwykła - 24.08.2014

2014-08-19

News
Ewangelia uczy nas stawiania pytania i szukania na nie odpowiedzi. Najważniejsze pytania dotyczą istoty, tożsamości, osoby: Kim jest Jezus Chrystus? Kim ja jestem wobec Niego? Miejmy odwagę odpowiedzieć na pytania podstawowe!

CZYTAJ!

Mt 16, 13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze kró­lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią­zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.


ROZWAŻ!

W życiu Piotra padało wiele pytań: sam zadawał pytania i był pytany przez innych. Pytania dotyczyły ważniejszych i mniej ważnych spraw. W Ewangelii św. Mateusza Jezus pyta uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Kiedy uzyskuje odpowiedź Piotra, ponownie pyta wszystkich pozostałych: A wy, za kogo Mnie uważacie?

Zatrzymajmy się na chwile przy tym drugim pytaniu. Nie jest ono pytaniem o definicję dogmatyczną. Nie prowokuje uczniów do odpowiedzi o ich religijność, poglądy, postawy. Nie jest też zwykłym wyrazem ciekawości Mistrza z Nazaretu.

A wy, za kogo mnie uważacie? – to pytanie o jakość relacji uczniów z Jezusem. To pytanie o jakość mojej relacji z Jezusem. Dziś to pytanie Jezus stawia każdemu z nas: Kim dla Ciebie jestem?

Właściwa odpowiedz na to najważniejsze pytanie nadaje sens naszemu życiu, określa naszą tożsamość, wyznacza nasze życiowe powołanie i posłannictwo w świecie, który nas otacza.

Piotr, dzięki dobrej odpowiedzi, staje się – na mocy słów Jezusa – "Opoką", "Skałą". Na tej "Skale" oprze się pierwszy Kościół i opierać się będzie przez całe wieki wiara chrześcijan. W słowach Piotra: „Ty jesteś Mesjasz – Syn Boga Żywego”, znajdzie wyraz fundament wiary Kościoła.

Na odpowiedzi wierzących Jezus buduje Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski. Właściwa odpowiedź dana Jezusowi zmienia życie Szymona Piotra, zmienia życie każdego chrześcijanina, zmienia moje życie.

Zapytajmy zatem samych siebie:

  • Czy moja odpowiedź wiary buduje właściwe relacje z Jezusem, a może jest tylko wyrazem religijności pozbawionej „smaku”?
  • Czy Jezus Chrystus jest w moim życiu najważniejszy?
  • Czy jestem gotów za Piotrem powtórzyć: „Jezu, Ty jesteś Mesjasz, Synem Boga żywego?” Czy pozwalam Mu przemienić swoje życie?

MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Daj Piotrowi naszych czasów siłę i zdrowie, daj każdemu z nas odwagę świadomego wyznawania swojej wiary i siłę w realizacji swojego powołania. Św. Piotrze Apostole, któryś wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, wypraszaj Kościołowi gorliwość i mądrości w głoszeniu Ewangelii w czasach czasach.


ŻYJ SŁOWEM!

W tym tygodniu poszukam odpowiedzi na moje aktualne pytania w Piśmie Świętym. Zaproszę Jezusa do rozmowy o najważniejszych sprawach mojego życia.

Przemysław Rudnicki

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu biblijnego

Oto laureaci konkursu biblijnego "Nie lękajcie się!". Nagroda główna: Emilia Andrzejewska - Bydgoszcz. Wyróżnienia: Izabela Durma - Lublin; Magdalena Zając - Rożnowice. Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo "Jedność" (zob. ssb24.pl). Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

więcej

Bałwochwalstwo

Nowa książka o bałwochwalstwie - to trzy cykle rozważań w rytmie lectio divina jako droga rozeznawania duchowego. Piętnaście odsłon grzechów odrzucenia Boga jedynego i prawdziwego oraz kultu fałszywych bożków. Rozeznawanie - w świetle słowa Bożego - współczesnych form bałwochwalstwa osobistego i społecznego, fałszywych idoli, mocno związanych z naszymi zmysłami; rec.JK; zob. Salwator

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8740731

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu