Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXX Niedziela zwykła - 26.10.2014

2014-10-23

News
Ewangelia pyta dziś o nasz stosunek do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. Na tych trzech płaszczyznach możemy odkryć sens naszego życia. Dobitnie potwierdził to św. Jan Paweł II: "Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa".


CZYTAJ!

Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».


ROZWAŻ!

Czysta ułuda. Utopia. „Marzenie ściętej głowy”. W dzisiejszych czasach nie da się należycie i w pełni dotrzymać tych dwóch przykazań. O ile z miłością do Boga można próbować, o tyle miłość bliźniego wydaje się niemożliwa, nierealna...

Jak kochać ludzi, kiedy wielu kradnie, oszukuje, plotkuje? Wielu moich sąsiadów wbiłoby mi nóż w plecy, a już przynajmniej regularnie donosi na mnie na policję czy straż miejską. Nie da się kochać moich nauczycieli, którzy ciągle się czegoś czepiają. Nie możliwym jest kochać mojego szefa, który wciąż każe mi ciężko pracować, a kiedy zaczynam mówić o podwyżce zaraz krzyczy, że chyba nie wiem, co mówię. Właściwie to i mojego męża kochać już nie potrafię. Wiecznie ma tylko pretensje, zero wdzięczności. Między nami zostało tylko przyzwyczajenie, ale nie miłość.

Kochać księży? Za co? Za to, co słychać o nich w mediach? Za to, że proboszcz, co niedziela przypomina, że za mało zebraliśmy do koszyka na ogrzewanie kościoła?

Czytam jednak dokładniej dzisiejszą Ewangelię: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Szok! Przecież Jezus nie każe mi kochać kogoś idealnego, bo idealnych ludzi nie ma. Każdy ma „coś za uszami”. Pan mówi: „(...) jak siebie samego”. A przecież ja nie jestem idealny. Też mam swoje wady. Bo i mnie zdarza się poplotkować o innych. Nie raz powiedziałem coś mało przyjemnego mojemu sąsiadowi. Ile razy oszukałem kogoś – nawet w najdrobniejszej – sprawie? Nie jestem taki idealny.

Punktem odniesienia mojej miłości do bliźniego ma być nie to, jak chciałbym widzieć innych, lecz jak widzę samego siebie. Czy zatem kocham siebie? To jest fundamentalny problem. Dziś tak wielu ludzi ma problem z samoakceptacją, pokochaniem siebie. Jeśli ja nie będę afirmował swojego Ja nie będę zdolny kochać owego Ty.

Panie, naucz mnie kochać siebie, a przez to innych. Wszystko ze względu na Ciebie!


MÓDL SIĘ!

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.


ŻYJ SŁOWEM!

Spójrz na samego siebie: policz swoje dobre słowa i czyny z ostatniego tygodnia, a podczas niedzielnej Eucharystii podziękuj za nie Dobremu Bogu!

Łukasz Waligóra

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli kard. Wyszyńskiego

39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu). Uroczystości stały się wielką manifestacją narodową, co symbolizował m. in. napis na jednym z wieńców: „Niekorowanemu królowi Polski”; zob. rec. książki.

więcej

Maryja i Kościół

Na naszej stronie zainicjowaliśmy cykl medytacji w rytmie lectio divina pt. Mistyczna katedra Litanii Loretańskiej ks. prof. Antoniego Troniny (2017/18). Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało właśnie książkę Maryja i Kościół. O Litanii Loretańskiej w rytmie lectio divina. Polecamy: loretanki.pl/

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5724490

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu