Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

I Niedziela Adwentu - 30.11.2014

2014-11-20

News
Patrząc w przyszłość spodziewamy się czegoś i oczekujemy. Okazuje się, że to w jakim stopniu wykorzystamy nadchodzącą rzeczywistość zależy od nas. Ktoś może stracić, a ktoś zyskać.


CZYTAJ!

Mk 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie».


ROZWAŻ!

Czuwanie to stan napięcia między tym, co mamy dzisiaj a tym, co nadejdzie jutro. Jest czuwanie, które oznacza zabezpieczenie przed grożącym niebezpieczeństwem (pielęgniarka na intensywnej terapii, żołnierz na warcie, ochrona w banku). Ale Jezus mówi o innym rodzaju czuwania. Wzywa do czuwania nastawionego na przywitanie Oblubieńca, Właściciela i sprawiedliwego Boga. Nadchodzi dobro, więc przegapienie go będzie przegapioną okazją, straconą szansą, niepowetowaną szkodą. Jezus nakazuje spodziewać się tego co dobre i lepsze. Owo dzisiaj, jeżeli jest połączone z czuwaniem, gwarantuje nadejście najlepszego. Ewangelia nie jest straszakiem, ale zapowiedzią nadchodzącego Królestwa. Nie oczekujemy „końca świata”, czyli kataklizmów, lęku, strachu, tragedii i rozpaczy, ale powrotu Chrystusa, czyli panowania miłosiernego Ojca, który pocieszy krzywdzone dzieci, wynagrodzi wytrwałych pracowników, pobłogosławi wierne sługi i rozda nagrodę swoim wyznawcom.

Czuwanie, o którym mówi Jezus, składa się z kilku elementów:

  1. pamięci o tym, że Bóg jest Właścicielem, a my Jego zarządcami,
  2. świat jest miejscem naszego czasowego, a nie stałego pobytu,
  3. otrzymaliśmy zadanie rozwoju talentów, które zostały w nas złożone,
  4. formą realizacji powołania jest odpowiedzialne wykonywanie obowiązków stanu,
  5. przy rozliczeniu nie umknie Bogu nawet najmniejsza czynność, którą wykonaliśmy z miłości,
  6. w każdej chwili powinniśmy spodziewać się Bożego przyjścia,
  7. zło zostanie ostatecznie pokonane i dobro zatriumfuje na wieki.

Świadome wypowiadanie słów modlitwy „Ojcze nasz” wskazuje właśnie na te elementy i może nam pomóc w budowaniu postawy czuwającego sługi. Warto więc tę modlitwę uczynić własną, przebić się przez skorupę rutyny i pozwolić się przekształcać tak, by oczekiwanie na Boga było czymś oczywistym i naturalnym.


MÓDL SIĘ!

Boże, który nadchodzisz i działasz, nie pozwól, by moje życie było lekkomyślne i poplątane. Naucz mnie wsłuchiwania się w Twój głos, który wzywa do uwagi i czuwania. Pomóż mi znajdować radość w wykonywaniu moich codziennych obowiązków związanych z formą powołania, które odkrywam i realizuję.


ŻYJ SŁOWEM!

Modlitwa Pańska składa się z 7 wezwań. Wykorzystując jedno z nich: „Przyjdź Królestwo Twoje” uczyń z tej modlitwy rodzaj litanii, która wzywa do czuwania i spodziewania się powtórnego przyjścia Chrystusa, które oznacza królowanie Boga na wieki.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!

- „Przyjdź Królestwo Twoje”

Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

ale nas zachowaj od złego!

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.


ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzięki Bogu - film w ssb

Film "Dzięki Bogu" ma siłę rażenia równą "Klerowi" - przekonują recenzenci obrazu w reż. Francoisa Ozona (2019). Polecamy recenzję ks. Marka Lisa, prof. UO; zob. ssb24.pl/film-katecheza

więcej

Biografia inteletualna Franciszka

Lektura biografii intelektualnej papieża Franciszka wg Massimo Borghesiego jest przekonywująca i obowiązkowa dla katolików. Winni się z nią "zmierzyć" krytycy i zwolennicy, intelektualiści i poszukujący odpowiedzi na wątpliwości duszpasterskie czy doktrynalne. Studium dociera do źródeł myśli Franciszka, domaga się uczciwej zadumy i rozeznania. Polecam! jk

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4842969

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu