Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Adwent

I Niedziela Adwentu - 30.11.2014

2014-11-20

News
Patrząc w przyszłość spodziewamy się czegoś i oczekujemy. Okazuje się, że to w jakim stopniu wykorzystamy nadchodzącą rzeczywistość zależy od nas. Ktoś może stracić, a ktoś zyskać.


CZYTAJ!

Mk 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie».


ROZWAŻ!

Czuwanie to stan napięcia między tym, co mamy dzisiaj a tym, co nadejdzie jutro. Jest czuwanie, które oznacza zabezpieczenie przed grożącym niebezpieczeństwem (pielęgniarka na intensywnej terapii, żołnierz na warcie, ochrona w banku). Ale Jezus mówi o innym rodzaju czuwania. Wzywa do czuwania nastawionego na przywitanie Oblubieńca, Właściciela i sprawiedliwego Boga. Nadchodzi dobro, więc przegapienie go będzie przegapioną okazją, straconą szansą, niepowetowaną szkodą. Jezus nakazuje spodziewać się tego co dobre i lepsze. Owo dzisiaj, jeżeli jest połączone z czuwaniem, gwarantuje nadejście najlepszego. Ewangelia nie jest straszakiem, ale zapowiedzią nadchodzącego Królestwa. Nie oczekujemy „końca świata”, czyli kataklizmów, lęku, strachu, tragedii i rozpaczy, ale powrotu Chrystusa, czyli panowania miłosiernego Ojca, który pocieszy krzywdzone dzieci, wynagrodzi wytrwałych pracowników, pobłogosławi wierne sługi i rozda nagrodę swoim wyznawcom.

Czuwanie, o którym mówi Jezus, składa się z kilku elementów:

  1. pamięci o tym, że Bóg jest Właścicielem, a my Jego zarządcami,
  2. świat jest miejscem naszego czasowego, a nie stałego pobytu,
  3. otrzymaliśmy zadanie rozwoju talentów, które zostały w nas złożone,
  4. formą realizacji powołania jest odpowiedzialne wykonywanie obowiązków stanu,
  5. przy rozliczeniu nie umknie Bogu nawet najmniejsza czynność, którą wykonaliśmy z miłości,
  6. w każdej chwili powinniśmy spodziewać się Bożego przyjścia,
  7. zło zostanie ostatecznie pokonane i dobro zatriumfuje na wieki.

Świadome wypowiadanie słów modlitwy „Ojcze nasz” wskazuje właśnie na te elementy i może nam pomóc w budowaniu postawy czuwającego sługi. Warto więc tę modlitwę uczynić własną, przebić się przez skorupę rutyny i pozwolić się przekształcać tak, by oczekiwanie na Boga było czymś oczywistym i naturalnym.


MÓDL SIĘ!

Boże, który nadchodzisz i działasz, nie pozwól, by moje życie było lekkomyślne i poplątane. Naucz mnie wsłuchiwania się w Twój głos, który wzywa do uwagi i czuwania. Pomóż mi znajdować radość w wykonywaniu moich codziennych obowiązków związanych z formą powołania, które odkrywam i realizuję.


ŻYJ SŁOWEM!

Modlitwa Pańska składa się z 7 wezwań. Wykorzystując jedno z nich: „Przyjdź Królestwo Twoje” uczyń z tej modlitwy rodzaj litanii, która wzywa do czuwania i spodziewania się powtórnego przyjścia Chrystusa, które oznacza królowanie Boga na wieki.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!

- „Przyjdź Królestwo Twoje”

Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.

ale nas zachowaj od złego!

- „Przyjdź Królestwo Twoje”.


ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Niedziela Słowa Bożego 2020

Z inicjatywy Franciszka obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego (zob. List). Papież pragnie uczcić 50. rocznicę powstania Katolickiej Federacji Biblijnej oraz 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima. Niedziela ma wymiar ekumeniczny, gdyż jednoczy wszystkich chrześcijan wokół Słowa: To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania (2 Kor 5,19 BP).

więcej

Mystagogia Benedicti - Boże Narodzenie

Fundacja Benedyktynów z Biskupowa kontynuuje serię wydawniczą Mystagogia Benedicti jako wprowadzenie w Tajemnicę Roku Liturgicznego w nauczaniu Benedykta XVI. Trzeci tom, pod red. ks. dr Andrzeja Demitrowa, dotyczy Bożego Narodzenia (I cześć: od Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia do Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi); rec. JK

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5205482

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu