Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Notice: Undefined index: ciastko in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 142
Wyszukiwarka:

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/akt.php on line 709
Rozważania niedzielne: Rok B

Notice: Undefined index: video in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 210

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

III Niedziela W.Postu - 08.03.2015

2015-03-05

News
Papież Franciszek zachęca, by codziennie czytać Ewangelię, a nawet nosić ją przy sobie. Wciąż staramy się zrozumieć, co znaczy uwierzyć Słowu i żyć Słowem. Słowo Boga porządkuje i oczyszcza nasze życie, jak przykazania Boże. Wobec zbliżającej się tajemnicy paschy Pismu i słowom Jezusa uwierzyli uczniowie. A my, czy potrafimy zawierzyć?CZYTAJ!
J 2,13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.  


ROZWAŻ!

Staramy się zrozumieć, co znaczy żyć Słowem, czyli codziennie czytać, rozważać, modlić się Nim. Słowem żyje każda osoba i wspólnota przede wszystkim poprzez liturgię i prywatną lekturę. Słowa Pisma – Starego Testamentu, Psalmów, Nowego Testamentu – które z pokorą powtarzamy, śpiewamy, słuchamy, są jak deszcz, który przenika, jak rosa, która orzeźwia nas dzień po dniu.

Jezus przychodzi do nas, jak przyszedł na dziedziniec świątyni, i tam odnajmuje targowisko. Często musi wziąć bicz i przepędzić to wszystko, co nie przystoi "świątyni Ducha" - "domowi Ojca". Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? - przypomina nam św. Paweł.

Kiedy Bóg wstrząsa i oczyszcza nasze wnętrze, przypominamy sobie Jego słowa - powraca pamięć. "Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem" - przekonywał Jezus (J 14, 26). I rzeczywiście, gdy Jezus robił porządek na dziedzińcu świątyni, uczniowie dwukrotnie przypomnieli sobie słowa Pisma: Gorliwość o Twój dom pochłania Mnie (Ps 69, 10; Za 14, 21) oraz trzykrotne zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania (J 2, 22). Tak więc kontakt z żywym Słowem przywraca pamięć!

Pobożna lektura zawsze prowadzi wprost do Eucharystii: to tu Słowo staje się Ciałem. Eucharystia odnawia się każdego dnia i każdego dnia ożywia wspólnotę, karmiąc ją i na nowo tworząc. Jest naprawdę źródłem życia wewnętrznego każdego członka wspólnoty: „Postawić Eucharystię w centrum, to znaczy uznać jej ożywiającą moc, pozwolić jej działać w nas nie tylko jako poszczególnym osobom, lecz także jako wspólnocie, oraz przyjąć uwarunkowania i skutki tego zaiste rewolucyjnego wydarzenia, jakim jest Pascha – zanurzona w czasie każdego człowieka” (C.M. Martini).

Budujemy świątynię swojego wnętrza, gdy słuchamy Słowa i przyjmujemy Ciało Pańskie:

  • Co Jezus musi wyrzucić z nas, kiedy "robimy [w sobie] targowisko"?
  • Czy doświadczyliśmy pięknego uczucia przypominania sobie słów Pisma: na konkretną chwilę, adekwatnych do sytuacji, słów życia?
  • Dlaczego tak ważne jest, by uwierzyć "Pismu oraz słowom Jezusa"?


MÓDL SIĘ!

Niech więc każdy nasz dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca, które stało się ciałem: On jest na początku i na końcu, i "wszystko w Nim ma istnienie" (Kol 1, 17). Uciszmy się, by słuchać słowa Pańskiego i nad nim medytować, ażeby dzięki skutecznemu działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w nas przez wszystkie dni naszego życia i do nas mówiło. Tak właśnie Kościół wciąż się odnawia i odmładza dzięki słowu Pańskiemu, które trwa na wieki (por. 1 P 1, 25; Iz 40, 8). W ten sposób my również będziemy mogli uczestniczyć w wielkim dialogu oblubieńczym, który kończy Pismo Święte: "A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! (...) Mówi Ten, który o tym zaświadcza: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22, 17).

Benedykt XVI, Verbum Domini nr 124


ŻYJ SŁOWEM!

Przez najbliższy tydzień codziennie przeczytajmy fragment Ewangelii. Zatrzymajmy się przy nich chwilę, przypomnijmy sobie inne teksty podobne (paralelne). Nauczymy się jednego zdania Ewangelii na pamięć!

ks. Jan Kochel

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10918157

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu