Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

V Niedziela W. Postu - 22.03.2015

2015-03-17

News

Można patrzeć i nie widzieć. Można patrzeć i pomijać detale. Można patrzeć i nie dostrzec istoty rzeczy. Zapatrzenie w Jezusa to bardzo istotna w Biblii czynność. Jesteśmy zaproszeni, aby już dziś zacząć ten proces zapatrzenia i dostrzegania coraz więcej.


CZYTAJ!

J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


ROZWAŻ!

Chcemy zobaczyć Jezusa. To pragnienie, wyrażone przez Greków, mieli okazję zrealizować przede wszystkim ci, którzy towarzyszyli Jezusowi. Ten, kto chce widzieć, najpierw ma iść za Jezusem, a następnie Mu służyć. Nie da się oglądać w pełni Jezusa z pozycji widza. Każde powierzchowne patrzenie pomija bogactwo Jezusowej Osoby i misji. Tylko będąc Jego uczniem i naśladowcą, dostrzec można Jego rolę i znaczenie. Jezus obiecuje, że ci, którzy decydują się na służbę, otrzymają wyjątkowy przywilej od Ojca. Zobaczą więcej, zrozumieją więcej, przeżyją więcej, doświadczą więcej. Zostaną nagrodzeni pełnią życia przez Tego, który jest tego życia początkiem i spełnieniem.

Jak widać z dalszej wypowiedzi, dostrzeżenie pełni Jezusowej misji to prześledzenie historii ziarna zasianego w ziemi. Mistrz z Nazaretu pierwszy przeszedł drogę ogołocenia i uniżenia, by nam przywrócić godność i świadomość Bożego dziecięctwa. Wywyższony na krzyżu, pociąga wszystkich do siebie, aby z bliska mogli przyjrzeć się ofiarnej miłości Boga. Ukrzyżowanie, złożenie w grobie i zmartwychwstanie dają pełny obraz tego kim jest Jezus.

Głębokie spojrzenie na Chrystusa jest dla wierzącego wyzwaniem. Patrząc na Jezusa, zostajemy przynagleni do wejścia w ten sam życiodajny proces oddawania swego życia na służbę Bogu i bliźnim, by to życie nie było jałowe, ale przyniosło obfity plon.

Apostołowie są wzorem właśnie w ten sposób zapatrzonych w Jezusa uczniów. Czas, byśmy odkryli, że teraz my jesteśmy ziarnem, które ma być zasiane w kolejnej bruździe na roli Królestwa.


MÓDL SIĘ!

Boże, daj mi zapatrzyć się w Jezusa tak bardzo, abym pociągnięty Jego miłością, zmieniał swoje przyzwyczajenia i nawyki. Bym umierał dla egoizmu i samowystarczalności i coraz bardziej podobny był do obumierającego ziarna, które wrzucone w ziemię, przynosi owoc.


ŻYJ SŁOWEM!

Idź na adorację w tym tygodniu, by zapatrzyć się w ofiarną miłość Jezusa.

ks. Artur Sepioło

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu biblijnego

Oto laureaci konkursu biblijnego "Nie lękajcie się!". Nagroda główna: Emilia Andrzejewska - Bydgoszcz. Wyróżnienia: Izabela Durma - Lublin; Magdalena Zając - Rożnowice. Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo "Jedność" (zob. ssb24.pl). Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

więcej

Bałwochwalstwo

Nowa książka o bałwochwalstwie - to trzy cykle rozważań w rytmie lectio divina jako droga rozeznawania duchowego. Piętnaście odsłon grzechów odrzucenia Boga jedynego i prawdziwego oraz kultu fałszywych bożków. Rozeznawanie - w świetle słowa Bożego - współczesnych form bałwochwalstwa osobistego i społecznego, fałszywych idoli, mocno związanych z naszymi zmysłami; rec.JK; zob. Salwator

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8740905

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu