Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

V Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2016

2016-03-10

News

Zakryty krzyż, ale odkryta prawda. Jednym z celów zasłaniania krzyża w okresie Wielkiego Postu jest konieczność ucieczki od naturalnej skłonności człowieka do skupiania się na fizycznych cierpieniach Jezusa, by bardziej zrozumieć sens Jezusowych cierpień. Jezus cierpiał bo miłował. Zatem jest prawdą, że miłość wymaga ofiary, ale jest też prawdą, że ofiara z miłości jest najpiękniejszym objawieniem miłość. Jezus cierpiał z powodu grzechu kobiety cudzołożnej, ale cieszył się kiedy mogła odejść w pokoju. I Jezus cierpiał na krzyżu kiedy umierał za każdego z nas, ale cieszy się, kiedy dziś może okazać nam swoje miłosierdzie.

 

CZYTAJ!

J 8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».


ROZWAŻ!

Fragment Ewangelii opisujący spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej sugestywnych obrazów biblijnych oddających przesłanie przeżywanego Roku Miłosierdzia. Kobieta cudzołożna doświadczyła wielkiego daru miłości. Ten dar Jezusa ją zaskoczył. Nie spodziewała się takiego finału. Przed oczyma miała najczarniejsze myśli. Tymczasem Jezus zupełnie odmienił historię jej życia. On dostrzegł w niej dobro i piękno jej duszy, które wymagało ocalenia.

W taki sposób miłość zmienia oblicze świata i człowieka. I w tym sensie Jezus odnawia również historię życia każdego z nas. Wkracza ze swoim miłosierdziem w sam środek naszych grzechów i win, którymi Go obrażaliśmy. On potrafi dostrzec także dobro i piękno naszej duszy. Czy czujemy doniosłość owego Bożego sposobu działania? Jeśli nie, to może warto byśmy choć na chwilę wczuli się w postać owej kobiety, by zrozumieć jej ból życiowych błędów i strach przed śmiercią, a potem poczuć co znaczy zostać ocalonym.

Zatem w centrum dzisiejszej Ewangelii nie stoi kobieta cudzołożna, ale Jezus Chrystus, Bóg pełen miłosierdzia.

Istotą życia Jezusa Chrystusa była i jest miłość, która sięga do najbardziej odległych spraw życia i do głębi wszelkich spraw rozstrzyganych w głębi naszego sumienia. Dlatego Jezus i nas ciągle niejako zaskakuje ze swoim miłosierdziem i jego rozmiarami. Czyni wszystko, by uchronić nas przed jakąkolwiek formą potępienia.

Wobec tej prawdy pozostaje zawsze aktualne pytanie – jak odpowiedzieć Bogu na Jego zaskakującą miłość?

Odpowiedź wydaje się być zamknięta właśnie w widoku przysłoniętego już dziś krzyża. Pozornie może się wydawać, że bardziej przemawiający jest krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa. Tymczasem istotą krzyża nie jest figurka umierającego Jezusa (tzw. pasyjka), ale istotą krzyża jest miłość Jezusa Chrystusa, której żaden artysta nie jest w stanie zamknąć nawet w najpiękniejszej figurce ukrzyżowanego. Istotą krzyża jest przesłanie miłości. Zatem nie sposób odpowiedzieć w pełny sposób na Boże miłosierdzie inaczej, niż tylko w czynach miłosierdzia.

  • Co czujemy w monetach, kiedy świadomie popełniamy grzechy?
  • Kiedy pojawia się w nas pragnienie spotkania z Miłosiernym?
  • W jakim momencie życia Bóg zaskoczył nas ogromem swego miłosierdzia?
  • Jak wygląda nasza odpowiedź na Boży dar miłosierdzia?


MÓDL SIĘ!

Uwielbiajmy Boga w Jego miłosierdziu, które nie zna granic.

Dziękujemy Chrystusowi za każdy dar pokoju darowany nam w sakramencie spowiedzi.

Przepraszajmy za zuchwałe postrzeganie rzeczywistości miłosierdzia Bożego.

Prośmy o odwagę stanięcia przed Bogiem i ludźmi wobec których zawiniliśmy.


ŻYJ SŁOWEM!

Zechciejmy w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu znaleźć czas, by uczestniczyć w nabożeństwie Drogi krzyżowej lub nabożeństwie Gorzkich żalów, jeśli jeszcze nie mieliśmy do tego okazji.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Maryja i Kościół

Na naszej stronie zainicjowaliśmy cykl medytacji w rytmie lectio divina pt. Mistyczna katedra Litanii Loretańskiej ks. prof. Antoniego Troniny (2017/18). Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało właśnie książkę Maryja i Kościół. O Litanii Loretańskiej w rytmie lectio divina. Polecamy: loretanki.pl/

więcej

Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli kard. Wyszyńskiego

39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu). Uroczystości stały się wielką manifestacją narodową, co symbolizował m. in. napis na jednym z wieńców: „Niekorowanemu królowi Polski”; zob. rec. książki.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5729209

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu