Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wniebowstąpienia - 8.05.2016

2016-05-05

News

Od Wniebowstąpienia Chrystusa zaczyna się w historii świata czas Ducha Świętego. Stajemy dziś jakby na granicy wymieniających się w działaniu osób Bożych: Chrystus wstępuje, a Duch Święty zstępuje.
CZYTAJ!
Łk 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.


ROZWAŻ!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus poświęca wiele uwagi wypełnieniu się zapowiedzi: o cierpieniu Mesjasza, o głoszeniu przebaczenia, o łasce dla wszystkich narodów, o zesłaniu Ducha Świętego. Dba On o świadome uczestnictwo uczniów w realizacji Bożych planów. Wskazuje na jedność Starego i Nowego Testamentu oraz ścisłe współdziałanie Bożych Osób.

W tym szerokim spojrzeniu na realizację Bożych zamiarów kończy się czas ziemskiej aktywności Mesjasza. Ostatnim jej akcentem jest posłanie Ducha Świętego, który został tu nazwany „obietnicą Ojca”. To ciekawe określenie i warto mu się przyjrzeć. Oto kilka epizodów ze Starego Testamentu, w których możemy odkryć działanie Ducha Bożego.

Duch, który unosił się nad nieuformowaną materią przy stworzeniu (Rdz 1,1-2) – teraz będzie formował apostołów. Ten, który brał udział w stworzeniu człowieka (Rdz 1,26-27) – teraz będzie przywracał w wierzących, zdeformowany przez grzech, Boży obraz. Zstąpił na 70. starszych wyznaczonych przez Mojżesza (Lb 11,24-25) – teraz będzie namaszczał posługujących i pasterzujących w Kościele. Planował dotrzeć do każdego serca, nawet serca niewolnika (Jl 3,2) – teraz zaczyna realizować ten zamiar. Przewidywał prorocze wizje i sny (Jl 3,1) – dziś doświadczyć ich mogą zarówno starcy, jak i młodzieńcy. Budził przyjaciół Boga i proroków (Mdr 7,27) – dziś czyni to samo. Dbał, by bardziej doświadczeni wprowadzali nowicjuszy (1 Sm 3,1-3) – ciągle z pokolenia na pokolenie kontynuuje swe dzieło przez praktykę nakładania rąk. „Będziesz innym człowiekiem” (1 Sm 10,6) – zapowiadał – i rzeczywiście przez natchnienia, dary i charyzmaty zmienia ludzkie wnętrze.

Duch jest obietnicą Ojca, bo to właśnie Ojciec w niebie zaplanował takie bogactwo dla ludzkiego serca. Jezus pośle Go nam, jeśli cierpliwie poczekamy i z otwartością przyjmiemy. Boże Osoby tęsknią za tym, by twórcza, Boża moc zamieszkała w naszym sercu.


MÓDL SIĘ!

Jezu, Ty zachęcasz mnie, abym był cierpliwy i gorliwy. Naucz mnie, idąc Twoim śladem, realizować wolę Ojca w niebie. Chcę wytrwale czekać na wypełnienie się obietnic i gorliwie działać, aby stać się ich uczestnikiem.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez najbliższe dni, do uroczystości Zesłania Ducha Świętego proś, by Ten, który jest największym darem Ojca w niebie, coraz pełniej posługiwał się twoją duszą i ciałem.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc kultu Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5831390

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu