Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wniebowstąpienia - 8.05.2016

2016-05-05

News

Od Wniebowstąpienia Chrystusa zaczyna się w historii świata czas Ducha Świętego. Stajemy dziś jakby na granicy wymieniających się w działaniu osób Bożych: Chrystus wstępuje, a Duch Święty zstępuje.
CZYTAJ!
Łk 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.


ROZWAŻ!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus poświęca wiele uwagi wypełnieniu się zapowiedzi: o cierpieniu Mesjasza, o głoszeniu przebaczenia, o łasce dla wszystkich narodów, o zesłaniu Ducha Świętego. Dba On o świadome uczestnictwo uczniów w realizacji Bożych planów. Wskazuje na jedność Starego i Nowego Testamentu oraz ścisłe współdziałanie Bożych Osób.

W tym szerokim spojrzeniu na realizację Bożych zamiarów kończy się czas ziemskiej aktywności Mesjasza. Ostatnim jej akcentem jest posłanie Ducha Świętego, który został tu nazwany „obietnicą Ojca”. To ciekawe określenie i warto mu się przyjrzeć. Oto kilka epizodów ze Starego Testamentu, w których możemy odkryć działanie Ducha Bożego.

Duch, który unosił się nad nieuformowaną materią przy stworzeniu (Rdz 1,1-2) – teraz będzie formował apostołów. Ten, który brał udział w stworzeniu człowieka (Rdz 1,26-27) – teraz będzie przywracał w wierzących, zdeformowany przez grzech, Boży obraz. Zstąpił na 70. starszych wyznaczonych przez Mojżesza (Lb 11,24-25) – teraz będzie namaszczał posługujących i pasterzujących w Kościele. Planował dotrzeć do każdego serca, nawet serca niewolnika (Jl 3,2) – teraz zaczyna realizować ten zamiar. Przewidywał prorocze wizje i sny (Jl 3,1) – dziś doświadczyć ich mogą zarówno starcy, jak i młodzieńcy. Budził przyjaciół Boga i proroków (Mdr 7,27) – dziś czyni to samo. Dbał, by bardziej doświadczeni wprowadzali nowicjuszy (1 Sm 3,1-3) – ciągle z pokolenia na pokolenie kontynuuje swe dzieło przez praktykę nakładania rąk. „Będziesz innym człowiekiem” (1 Sm 10,6) – zapowiadał – i rzeczywiście przez natchnienia, dary i charyzmaty zmienia ludzkie wnętrze.

Duch jest obietnicą Ojca, bo to właśnie Ojciec w niebie zaplanował takie bogactwo dla ludzkiego serca. Jezus pośle Go nam, jeśli cierpliwie poczekamy i z otwartością przyjmiemy. Boże Osoby tęsknią za tym, by twórcza, Boża moc zamieszkała w naszym sercu.


MÓDL SIĘ!

Jezu, Ty zachęcasz mnie, abym był cierpliwy i gorliwy. Naucz mnie, idąc Twoim śladem, realizować wolę Ojca w niebie. Chcę wytrwale czekać na wypełnienie się obietnic i gorliwie działać, aby stać się ich uczestnikiem.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez najbliższe dni, do uroczystości Zesłania Ducha Świętego proś, by Ten, który jest największym darem Ojca w niebie, coraz pełniej posługiwał się twoją duszą i ciałem.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Kimże jest człowiek? (Ps 8,5). Dobra antropologia

Główne pytanie (ponadczasowe) stawia Psalmista: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? (Ps 8,5). Sławi on majestat Boga i ludzką naturę Słowa wcielonego, dzięki czemu człowiek został wywyższony ponad wszelkie stworzenie. Tylko on sam tak często o tym zapomina! Stąd tak ważna jest właściwa antropologia; warto_przeczytac/

więcej

To nie jest Jezus

Współczesny film o Jezusie jako "apokryf". Oryginalne ujęcie zaproponowane przez ks. Marka Lisa, prof. UO - teologa i filmoznawcy. Polecam rec.JK

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4598377

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu