Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XX Niedziela zwykła - 14.08.2016

2016-08-11

News
Liturgia słowa dwudziestej niedzieli z jednej strony zwraca uwagę na to, że ogień ogrzewa, daje światło i poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej pali i niszczy. Jezus przyszedł na świat, aby rzucić ogień na ziemię…

CZYTAJ!
Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.


ROZWAŻ!

Ogień, o którym wspomniał Jezus, może oznaczać ogrom Bożej miłości względem każdego człowieka. Miłość ta uwidoczniła się w osobie Chrystusa, bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Przejawami owej miłości były m.in. Jezusowe nauki o Królestwie Bożym oraz czynione przez Niego cuda. Jednak punktem kulminacyjnym okazał się… krzyż, bowiem nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół (J 15, 13).

Świadomość Bożej miłości względem każdego człowieka ogrzewa nasze serca, oświeca kręte i ciemne drogi naszego życia oraz daje poczucie bezpieczeństwa, gdy nasz przeciwnik – szatan krąży wśród nas jak ryczący lew i szuka swojej ofiary (zob. 1 P 5,8).

Ogień także pali i niszczy. Gorąca miłość człowieka do Boga może nawet spowodować rozłam w rodzinie oraz poróżnić ojca i syna, matkę i córkę oraz teściową i synową.

12 listopada 2015 r. pewien muzułmanin mieszkający w Ugandzie pobił kijem swoją 21-letnią córkę. Ojciec krzyczał, że zgodnie z prawem islamu musi zabić swoje dziecko, bo jest niewierne i pragnie przejść na chrześcijaństwo. Dziewczyna przeżyła tylko i wyłącznie dzięki pomocy sąsiadów. Ojciec jednak wyrzekł się jej i nie chciał mieć z nią nic wspólnego. Od razu przypominają się słowa Jezusa: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien (Mt 10,37).

Zapytajmy więc:

  • Jaki ogień rozpala Serce Jezus?
  • Jaki ogień ogrzewa nasze serca?
  • Jak często wzywam Ducha Świętego?


MÓDL SIĘ!

Trzykrotnie odmów akt strzelisty: O Serce Jezusa, płonące miłością ku nam, roznieć w sercach naszych miłość ku Tobie!


ŻYJ SŁOWEM!

Wieczorem wypisz na kartce wszystkie wydarzenia minionego dnia, sytuacje i osoby, przez które uwidoczniła się Boża miłość względem Ciebie. Za wszystko podziękuj Jezusowi, którego Najświętsze Serce płonie miłością do każdego człowieka.

ks. Łukasz Florczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Maryja i Kościół

Na naszej stronie zainicjowaliśmy cykl medytacji w rytmie lectio divina pt. Mistyczna katedra Litanii Loretańskiej ks. prof. Antoniego Troniny (2017/18). Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydało właśnie książkę Maryja i Kościół. O Litanii Loretańskiej w rytmie lectio divina. Polecamy: loretanki.pl/

więcej

Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli kard. Wyszyńskiego

39. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu). Uroczystości stały się wielką manifestacją narodową, co symbolizował m. in. napis na jednym z wieńców: „Niekorowanemu królowi Polski”; zob. rec. książki.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5729129

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu