Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa - 15.06.2017

2017-06-14

News

Słowo Boże skierowane do nas w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odsłania wielką tajemnicę (od gr. myo - "zamknąć usta"; mysterion - "rzecz ukryta, sekret, tajemnica"). Tajemnicę tak powszednią i powszechną, że budzi zachwyt i niesie błogosławieństwo. Czy jednak jest ona udziałem wszystkich obecnych na mszy św., adoracji czy procesji Bożego Ciała? 


CZYTAJ!

J 6, 51-58

Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.


ROZWAŻ!

W pierwszym czytaniu Mojżesz zwraca się do ludu izraelskiego: Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cie prowadził twój Pan Bóg […]. [Nie zapominaj] swego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Pwt 8, 2-3. 14b-16). Dzisiejsze Słowo ma za zadanie przypomnieć i skłonić do rozbudzenia na nowo refleksji nad tajemnicą sakramentalnej Obecności Boga pośród swego ludu.

1) Prawdziwa Obecność Jezusa w Eucharystii. Ciało i Krew Pańska nie jest jedynie symbolem, czy czymś wyłącznie duchowym. Pan sam na to wskazuje: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem (6, 55). Świadomość realnej Obecności Pana powinna prowadzić do zachwytu nad niezrozumiałą miłością Boga. Odkąd Jezus pozostawił się nam w tymże sakramencie, Bóg jest namacalny! Boga można dotknąć - "skosztować" (Ps 34, 9)! Więcej, Boga można i należy spożywać, aby mieć jego Życie (por. J 6, 54).

2) W dzisiejszej Ewangelii Jezus wielokrotnie zaświadcza o konsekwencjach spożywania jego Ciała i Krwi: Kto spożywa ten chleb, będzie żył (…). Moje ciało za życie świata (…). Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (…). Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus równocześnie uwrażliwia na konsekwencje nie-karmienia się Jego Ciałem i Krwią: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie (…). To jest chleb który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Wskazania te zdają się być zgodne z badaniami współczesnej psychologii, które zakłada iż fundamentalne są dla człowieka potrzeby biologiczne, w tym przyjmowanie pokarmu, a potrzeby duchowe osadzone są na dalszym planie. Jezus przekonuje: "Jeśli nie będziesz jadł mojego Ciała i pił Krwi, to będzie Ci brakowało czegoś, co jest konieczne do życia. Bez tego nie ma Życia". Żyjący Ojciec, posłał Syna, który żyje przez Ojca, i pragnie byś spożywał Jego Ciało i żył w Nim!

3) Łaska eucharystyczna jest dana wszystkim ochrzczonym i wierzącym zupełnie darmo i w pełnej obfitości. Pan mówi w Janowej Ewangelii: Chlebem który Ja dam, jest moje Ciało (6, 51). A psalmista dodaje: (...) wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy (Ps 147, 14). Cała trudność polega na tym, że człowieka na tę darmową łaskę Boga nie potrafi właściwie odpowiedzieć. Stale o coś musi walczyć, zdobywać ciężką pracą bądź w pożądaniu eksploatować kolejne dobra. Jeżeli już coś otrzymuje, dopatruje się w tym podarunku wynagrodzenia bądź formy przekupstwa. A Jezus daje siebie całego, całe swoje Bóstwo i Człowieczeństwo darmo. "Daje i pragnie byś wziął"!

Wobec tej "wielkie tajemnicy naszej wiary" warto zapytać:

  • Jaki jest stan mojej wiary w prawdziwą Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej?
  • Czy moja dusza ma doświadczenie "głodu" eucharystycznego (por. Am 8, 11)?
  • Czy mam pragnienie życia wiecznego? Czy prawdziwie wierzę, że spożywając Ciało i Krew Pańską, chwalebnie zmartwychwstanę?
  • Czy potrafię przyjmować łaskę Bożą, czy może wciąż tylko wysilam się, by dążyć do doskonałości?


MÓDL SIĘ!

Pochyl się w modlitewnej medytacji nad fragmentem z dzieła św. Tomasza z Akwinu:

Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami […]. Aby zaś na zawsze trwała wśród nas pamięć o tak wielkim dobrodziejstwie, pod postacią chleba i wina pozostawił swoim wiernym Ciało swe na pokarm i Krew za napój.


ŻYJ SŁOWEM!

Postaraj się o to, aby przed Mszą świętą być odpowiednio wcześnie w kościele. Przygotowanie do Eucharystii, to podstawa świadomego przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej. Pozostań dzisiaj dłużej na dziękczynieniu po przyjęciu Pana Jezusa i znajdź chwilę na osobistą Adorację Najświętszego Sakramentu (w ciszy)!

Mateusz Beer

Pozostałe tematy
Aktualności

Diecezjalna Piesza Pielgrzmka na Jasną Górę

Diecezja Gliwicka ma dwa maryjne sanktuaria (Rudy i Lubecko) oraz piękną tradycję pielgrzymkową. 15 sierpnia br. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypada kulminacja wydarzeń maryjnych. W Rudach - metropolitalne uroczystości, w Lubecku - tradycyjny odpust, a na Jasną Górę rusza XXVII piesza pielgrzymka (373); jasna-gore-2019/

więcej

Dziękujemy - zapraszamy!

Dziękujemy za ponad 4,5 mln odwiedzin na naszej stronie. Pozdrawiamy wszystkich uczniów i sympatyków Szkoły Słowa Bożego! Redakcja.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4591040

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu