Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXII Niedziela zwykła - 3.09.2017

2017-09-01

News
Pierwsza niedziela po wakacjach zaprasza do refleksji nad zasadniczym kerygmatem, "który - jak przekonuje Franciszek - powinien zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy Kościoła" (EG 164). Mamy ograniczoną ilość czasu i sił. Warto inwestować w to, co ma sens i najwyższą wartość.


CZYTAJ!
Mt 16,21-27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.


ROZWAŻ!

Trafne decyzje powodują, że coś zyskujemy, nietrafne generują straty bądź rodzą trudności. Jezus stoi po twojej stronie i radzi – zyskuj jak najwięcej. Rzucamy się więc z pasją w dziedziny, na których nam zależy i odnosimy mniejsze bądź większe sukcesy. Boża hojność i błogosławieństwo nigdy nie zostaną cofnięte.

Problem polega na tym, że zło robi wszystko by pomieszać nam obszary i płaszczyzny zaangażowania. Przestawia ich kolejność i zaburza hierarchię, pracę wystawia przed rodzinę a pieniądze przed przyjaciół. Odpowiedzialność zasłania przygodą a sumienie nowoczesnością. Jezus nakazuje dziś generalną analizę fundamentalnych decyzji i przeprowadzenia bilansu życiowych zysków i strat.

Cóż z tego, że na wielu płaszczyznach twój geniusz i talent zaowocował prestiżem, bogactwem i zyskiem, jeśli po drodze zgubiłeś to, co najistotniejsze. Być może pracowałeś na cudzym a nie swoim polu. Cóż z tego, że wiele masz, jeśli nie wiesz kim jesteś. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że twoje dzieła rosną, a ty karłowaciejesz. Świat zyskał, ale ty straciłeś – to wyraźnie niekorzystna opcja.

Pójście za Jezusem oznacza wysiłek, ale on się opłaca. Nie gub drogi, nie gub sensu i nie gub radości życia.

Pytaj zatem samego siebie:

  • Jak przyjmuję zapowiedź Jezusa, że "musi... wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie"?
  • Czy głoszę kerygmat - pierwsze orędzie: "Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświeć, umocnić i wyzwolić" (wg EG 164)?
  • A jak przyjmuję wzywanie Ewangelii: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną. niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje"?


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu, pozwól mi spojrzeć szczerze na moje działania. Daj mi światło swojego Ducha, abym z uwagą prześledził miejsca i sposoby mojego zaangażowania. Nie pozwól bym szedł za ułudami tego świata, lecz pozwól kroczyć Twoją drogą życia.


ŻYJ SŁOWEM!

Wypisz 5 podstawowych dziedzin, w których angażujesz swój czas, wysiłek i pieniądze. Zapytaj Boga czy te dziedziny są poukładane we właściwy sposób, które z tych działań przyczyniają się do wzrostu twojej wiary i miłości.

ks. Artur Sepioło

fot. daminhrosalima.net

Pozostałe tematy
Aktualności

X Światowe Spotkanie Rodzin - Rzym 22-26.06.2022

Światowe Spotkanie Rodzin to inicjatywa św. Jana Pawła II - "Papieża Rodzin". W tym roku odbędzie się w Rzymie w dn. 22-26 czerwca oraz w Kościołach lokalnych. Każda rodzina to dar, który należy chronić i otaczać modlitwą. Ruch Czystych Serc Małżeństw wspiera tę piękną inicjatywę. Rodzino Święta, módl się za nami!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10883351

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu