Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

VI Niedziela zwykła - 11.02.2018

2018-02-07

News
Nosimy w swoim umyśle obraz Boga. Co go ukształtowało w takiej, a nie innej formie? W jaki sposób myślimy o realizacji woli Bożej w świecie?


CZYTAJ!
Mk 1,40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


ROZWAŻ!

Ewangelista Marek opisuje bardzo ciekawą scenę. Trędowaty upadając na kolana nie mówi o swoich pragnieniach, ani o tym czego on chce, ale zwraca się do pragnień Jezusa. Nie mówi: chciałbym być zdrowym, ale: jeśli chcesz – będę zdrowym. Takim postawieniem sprawy wnika w samo serce Boga. Prowokuje Jezusa, który w odpowiedzi ujawnia Boże pragnienia i mówi: „chcę”. Jest to cudowna odpowiedź nie tylko dla tego konkretnego człowieka, ale dla wszystkich chorych. Pragnieniem Boga jest zdrowie. Podobnie jak „wolą Bożą jest nasze uświęcenie” (1 Tes 4,3). Woła więc Bóg przez Apostoła Piotra: „świętymi bądźcie, bo ja jestem święty” (1 P 1,16). Czy wszyscy będą święci? Nikt nie wie, ale nie ulega wątpliwości, że wolą Bożą jest nasze uświęcenie.

Podobnie wolą Bożą jest zwalczanie i pokonanie choroby. Gdyby tak nie było, każdy, kto idzie do lekarza, przyjmuje antybiotyk lub poddaje się operacji sprzeciwiałby się woli Bożej. Co oczywiście jest absurdalnym i fałszywym wnioskiem. „Byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi” (Mdr 1,14). Postawa Jezusa wobec trędowatego potwierdza Boże spojrzenie na człowieka chorego. Dlatego słyszy: „chcę, bądź oczyszczony”.

Ten chory na trąd człowiek może nas nauczyć współdziałania z Bożą wolą. Ponieważ ona jest najwspanialsza, najświętsza i najlepsza dla człowieka. Wypowiadając słowa: „bądź wola Twoja” te najwspanialsze rzeczywistości powinniśmy mieć na uwadze. Często, gdy spotyka nas choroba i śmierć, myślimy o „woli Bożej”. Podczas gdy „Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie” (por Ez 33,11). „Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących” (Mdr 1,13). Potrzeba wykorzenienia oskarżycielskich poglądów względem Boga, które nosimy w umyśle.

Dobra Nowina jest naprawdę dobra.


MÓDL SIĘ!

Boże, dziękuję Ci, że realizujesz swą wolę we wszystkich wydarzeniach tego świata. Dziękuję, że w historii każdego człowieka spełnia się twoje pragnienie uświęcenia. Pomóż mi współdziałać z Tobą w każdych okolicznościach życia i nie dać bym został zagarnięty przez wrogą propagandę i podstępy ojca kłamstwa. Przywracaj w moim umyśle właściwy obraz Twojego Ojcowskiego serca.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez najbliższe trzy dni, przy porannym i wieczornym odmawianiu modlitwy: „Ojcze nasz”, zatrzymaj się przez chwilę na wyrażeniu: „bądź wola Twoja”. Pomyśl, co wspaniałego przygotował ci w tym dniu Ojciec w niebie i podziękuj Mu. Odnawiaj też za każdym razem decyzję o współpracy z Jego wolą.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Wy jesteście światłem świata

Nowy cykl rozważań w szkole słowa Bożego nosi tytuł "Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,14). Jest to jedno z zadań dla uczniów Jezus. Mistrz w kazaniu na Górze wyjaśnia im konieczność dawania świadectwa. W czasie okrywania drogi synodalnej podążać będziemy pod przewodnictwem ks. Patryka Gawłowskiego - kapłana diecezji gliwickiej, duszpasterza młodzieży; por. wprowadzenie.

więcej

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). zob. biblia.wiara.pl. / gosc/42. Poniżej zasady konkursu!

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8703760

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu