Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Notice: Undefined index: ciastko in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 142
Wyszukiwarka:

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/akt.php on line 709
Rozważania niedzielne: Rok B

Notice: Undefined index: video in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 210

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

V Niedziela W. Postu - 18.03.2018

2018-03-14

News
Piąta niedziela Wielkiego Postu przypomina zapowiedź paschalnego uwielbienia Jezusa - wywyższenia na drzewie Krzyża. Wciąż jest wielu takich, którzy pragną Go zobaczyć - pragną uwierzyć - doświadczyć Jego miłości "aż do końca" (J 13,1). Jezus obiecał, że gdy zostanie wywyższony nad ziemię, [pociągnie] wszystkich ku sobie (J 12,32). Jak blisko chcemy być z Nim?


CZYTAJ!
J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


ROZWAŻ!

Kilka razy słyszymy dzisiaj o zbliżającej się "godzinie”, o szczególnych dniach, które nas czekają. To już V Niedziela W. Postu – za tydzień Niedziela Palmowa – później Wielki Tydzień – Triduum Paschalne.

- „Oto nadchodzą dni – woła prorok Jeremiasz – kiedy zawrę z domem Izraela (...) nowe przymierze” (Jr 31,31).

- „Nadeszła godzina – mówi Jezus - aby został uwielbiony Syn Człowieczy” (J 12,23).

Nadchodzą dni - nadeszła godzina,
gdy Jezus zostanie wywyższony na krzyżu, a wtedy obiecuje, że gdy [zostanie] wywyższony nad ziemię, przyciągnie wszystkich ku siebie (J 12,32).

Jezus wiszący na krzyżu przypomina Ojca z przypowieści, który gdy widzi z daleka powracającego syna: wychodzi mu naprzeciw, przygarnia go do siebie, przebacza, obdarowuje na nowo godnością i zaprasza na ucztę: Przyciągnę wszystkich do siebie! (12,32).

Nadchodzą dni i godziny szczególnej łaski od Boga, kiedy On przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna obdaruje nas miłością: Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,14). Oto Nowe Przymierze! Przymierze nabyte za wielką cenę (krew Syna Człowieczego). Przymierze, które daje nam życie wieczne, niebo.

Kto uwierzy w Boga, który ogołocił samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci; Boga, który dał nam wszystko, ten zostanie przygarnięty przez Niego i zaproszony na uczę w Niebie. Wspaniała perspektywa – piękny cel!

Przepraszam, ale my stąpamy po ziemi, daleko nam do nieba, tak bardzo pociąga nas daleka kraina (do której wybrał się syn marnotrawny), łatwe pieniądze, wygodne i przyjemne i łatwe życie...

Musisz uczyć się wybierać, bo jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze przynosi plon obfity (12,23n). Jeśli nie potrafisz oderwać się od ziemi, spojrzeć wzwyż; jeśli nie chcesz odrzucić grzechu i żyć tylko dla siebie, to „zostaniesz tylko sam” bez celu, bez Boga.

Wielki Post uczy nas tego obumierania dla swoich słabości, grzechu; uczy wyrzeczenia, postu, umartwienia, by kiedyś móc przynieś plon. Każdy rolnik wie, że na wiosnę, z zamarzniętej ziemi, z ziaren obumarły, rodzi się nowe życie. Tak samo jest w życiu człowieka, który musi odrzucić starą skorupę grzechu, by móc powstać do nowego życia w bliskości Boga, w Jego ramionach – w komunii z Nim. Bóg pierwszy tego pragnie. Tak bardzo, że umiera na krzyżu, by przyciągnąć wszystkich do siebie.

Znany ateista, który przez większość swego życia walczył z Bogiem, Kościołem, w ogóle z religią - Jean Paul Sartre - wyznał: "(...) pragnąłem Boga, dano mi Go, przyjąłem ów dar, nie pojmując żem go szukał. Nie zapuściwszy korzeni w moim sercu, wegetował czas jakiś, a potem umarł" (Słowa. Autobiografia, Warszawa 1968, 82).

Francuskiemu filozofowi wydawało się, że Bóg umarł. Kiedy jednak nadeszła godzina jego śmierci wtajemniczona osoba wyjęła, zaszytą w klapie marynarki, kartkę, na której były zapisane takie słowa: "Bóg milczy, ale we mnie wszystko woła do Boga i nie mogę o tym zapomnieć".

Bóg nie milczy, Bóg nie umiera: On (...) z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosi gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany (...) nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,7-9).

On też z wysokości krzyża woła: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, który utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28); Choćby grzechy wasze były czerwone jak szkarłat, nad śnieg wybieleją (Iz 1,18); A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32).

W obliczu zbliżającej się tajemnicy paschalnej warto zapytać:
  • Jak wykorzystałem czas Wielkiego Postu?
  • Czy godzę się na szerzącą się obojętnością religijną - bałwochwalstwem - zabobonami?
  • Gdzie realizuje się najpełniej zapowiedź Jezusa: Przyciągnę wszystkich do siebie! (J 12,32)?


MÓDL SIĘ!

O Jezu, Ty uobecniasz nam to wszystko w Eucharystii. Zapraszasz nas do świętowania pokornej i ukrytej ekonomii Twojego wejścia w śmierć z miłości; do wysławiania daru Ducha Świętego, który rozlewa się z krzyża, oraz sprawowania tajemnicy zmartwychwstania i życia, która wypływa z Twojej ofiary. Naucz nas, Panie Jezu, przeżywać Eucharystię wedle Twojego Słowa i dostrzegać w znaku chleba i wina - Boga, który daje się w pełni swej miłości, i nasz dar dla Ciebie, w odpowiedzi na Twój dar, w łasce Ducha Świętego i przez wstawiennictwo Twojej Matki.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

Wykorzystaj ostatnie dni Wielkiego Postu na dobre (sakramentalne) przygotowanie do przeżycia Triduum Paschalnego. Pomódl się o dobrą spowiedź dla swoich bliskich oraz tych, którzy dawno nie skorzystali z tego daru!

ks. Jan Kochel

fot. Mozaika o. M.I. Rupnika SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10918063

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu