Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Notice: Undefined index: ciastko in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 140

Warning: Use of undefined constant ciastko - assumed 'ciastko' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/index.php on line 142
Wyszukiwarka:

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/akt.php on line 709
Rozważania niedzielne: Rok B

Notice: Undefined index: video in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 210

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

V Niedziela Wielkanocna – 29.04.2018

2018-04-24

News

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje wieź łączącą Chrystusa z uczniami. Jest to więź silniejsza od tej, która powstaje pomiędzy matką a dzieckiem. Dziecko, aby mogło żyć i rozwijać się, po odpowiednim okresie, musi zostać odłączone, opuścić organizm matki, by żyć samodzielnie. W przeciwieństwie do ucznia Jezusa, który, aby żyć, rozwijać się i wydawać owoce, musi być nieustannie złączony z Chrystusem.


CZYTAJ!

J 15,1-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.


ROZWAŻ!

Obraz winorośli ukazuje Ciało mistyczne Chrystusa - Kościół. Każdy z uczniów jest wszczepiony w Kościół, to jest w Chrystusa. To z krzewu winnego latorośl czerpie to, co jest potrzebne do życia i rozkwitu. Podobnie uczeń Chrystusa czerpiąc z sakramentów, wzrasta, rozwija się i daje owoc obfity.

Do tego konieczne jest trwanie w winnym krzewie. Uczeń Chrystusa trwając w Kościele, ma pewność, że trwa w Chrystusie. Każdy zaś kto nie trwa w Nim: zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie (15,6).

Latorośl nie jest wszczepiona w krzew winny dla samej siebie. Jest przeznaczona na to, by przynosić owoce. Trwających w Krewie Winnym, Słowo Chrystusa oczyszcza, by mogli przynosić owoc obfity (15,3; por. 13,10). Sam z siebie uczeń nie potrafi przynosić owoców, podobnie jak latorośl. Tylko ten, kto trwa w Kościele, przynosi obfity owoc, ponieważ bez Chrystusa nie możemy niczego uczynić (15,5).

Czym jest owo "trwanie"? Apostoł Jan odpowiada: Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim (1 J 3,24). Zatem trwanie w Chrystusie to wypełnianie Jego przykazań.

Jakie to są przykazania? Ponownie podpowiada nam Apostoł: Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał (1 J 3,23), i dodaje: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,18).

Co jest tym owocem, którego Bóg Ojciec oczekuje? Jest nim trwanie w prawdzie tych, którzy w spotkaniu z uczniami podobnie uwierzą. Bóg Ojciec, uprawia i oczyszcza latorośle, ufając, że przyniosą one owoc obfity: Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie (Ps 22,28).

Pan Winnicy daje również zapewnienie uczniom trwającym w Nim: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni (15,7).

Zapytajmy zatem samych siebie:

  • Jaka jest nasza świadomość Kościoła? Czym dla mnie jest Kościół?
  • Jak wygląda nasze życie sakramentalne?
  • Jaki jest owoc naszej wiary? Czy przyciągam innych do Chrystusa?

MÓDL SIĘ!

Podziękuj Bogu za to, że jesteś latoroślą w Jego Krzewie Winnym, że On ją uprawia i oczyszcza. Módl się za tych, którzy od Kościoła z własnej woli odpadają. Proś o ich powrót, bo Bóg może wszystko:

Będę głosił imię Twoje swym braciom

i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia (...)

Przypomną sobie i wrócą

do Pana wszystkie krańce ziemi

i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,

bo władza królewska należy do Pana

i On panuje nad narodami.

Ps 22,23.28.ŻYJ SŁOWEM!

Postaraj się, aby każdego dnia pobyć (trwać) ze Słowem Bożym. Pamiętaj, co Pan powiedział: Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które wypowiedziałem do was (J 15,3).

Mateusz Beer

fot. WordPress.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Notice: Undefined index: data_akt in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/prawo.php on line 169

Notice: Undefined offset: 1 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 45

Notice: Undefined offset: 2 in /www/ssb24_www/www/ssb24.pl/modules/dll_page.php on line 46

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10918079

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu