Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

Środa Popielcowa - 06.03.2019

2019-03-05

News
Spotykamy dziś wiele osób zastanawiających się nad aktualnością chrześcijańskiej ascezy. Z drugiej strony widzimy jak bardzo pogubieni są wszyscy ci, którzy przestali wymagać od siebie, gdy nie opanowują swoich myśli, słów i pragnień.


CZYTAJ!
Mt 6 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.


ROZWAŻ!

Jezus trzy wskazania dotyczące postu, modlitwy i jałmużny wypowiadał do środowiska, które nazwać można religijnym. Dzisiaj w wielu miejscach mamy do czynienia z całymi przestrzeniami wypranymi z modlitwy, ascezy i innych form pobożności.

Dziś w kategoriach wyrzeczenia możemy traktować odwagę człowieka wierzącego gdy przyznaje się do swojej wiary, wielu bowiem katolików wstydzi się publicznie zrobić znak krzyża i jako wzór pokazujemy zawodników, którzy publicznie się żegnają. Wielu katolików ugina się w piątek pod presją środowiska i rezygnuje z abstynencji od pokarmów mięsnych. Wielu też ukrywa religijne motywy swojej dobroczynności i działalności charytatywnej. Potrzebujemy więc na nowo, z odwagą podejmować wszystkie uczynki pokutne świadomie, odważnie i publicznie.

1. Świadomie: każdy wierzący powinien zdawać sobie sprawę jak ważną i skuteczną jest praktyka modlitwy, jak niezbędnymi jest podejmowanie różnych środków ascezy i jak bardzo nawzajem jesteśmy za siebie odpowiedzialni we wspólnocie Kościoła.

2. Odważnie: świadectwem jest przyznanie się do wiary już nawet we własnej rodzinie. Propozycja wspólnej modlitwy w domu powinna być naszym zadaniem na Wielki Post. Nie możemy się wstydzić tradycyjnych praktyk jak choćby postu piątkowego, uczestnictwa w niedzielnej liturgii, czy przynależności do Kościoła.

3. Publicznie: znak krzyża przed jedzeniem w stołówce czy przy przejściu obok kościoła mogą być pięknym wielkopostnym postanowieniem . Rozmowa z domownikami na temat piątkowego postu i konsekwentne realizacje tych ustaleń pozwolą wrócić do pięknej katolickiej tradycji. Skarbonka na jałmużnę wielkopostną może mobilizować wszystkich domowników do ofiarności i myśleniu o bliźnich.


MÓDL SIĘ!

Jezu daj mi siłę abym wytrwał w swoich postanowieniach, aby czas Wielkiego Postu był czasem odnowy mojego serca i życia. Abym umiał być świadectwem życia z Tobą. Abym był narzędziem w Twoich rękach. Jezu ja pragnę świadomie, odważnie i publicznie wyznawać, że ty jesteś moim jedynym Panem i Zbawicielem. Ty masz wszystko czego potrzebuję aby moje życie było pełne. Amen


ŻYJ SŁOWEM!

Popatrz na 3 wymienione wymiary modlitwę, post i jałmużnę i skup się na jednym z nich jako na wielkopostnym postanowieniu.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Niedziela Słowa Bożego

Nowa inicjatywa papieża Franciszka - Niedziela Słowa Bożego. W Polsce obchodzimy Niedzielę Biblijną (III Niedziela wielkanocna), a w całym Kościele obchodzić będziemy Niedzielę Słowa Bożego (III Niedziela zwykła). "Ma się ona przyczynić do tego, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” - wg Listu Aperuit illis.

więcej

Biografia inteletualna Franciszka

Lektura biografii intelektualnej papieża Franciszka wg Massimo Borghesiego jest przekonywująca i obowiązkowa dla katolików. Winni się z nią "zmierzyć" krytycy i zwolennicy, intelektualiści i poszukujący odpowiedzi na wątpliwości duszpasterskie czy doktrynalne. Studium dociera do źródeł myśli Franciszka, domaga się uczciwej zadumy i rozeznania. Polecam! jk

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4814137

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu