Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

Środa Popielcowa - 06.03.2019

2019-03-05

News
Spotykamy dziś wiele osób zastanawiających się nad aktualnością chrześcijańskiej ascezy. Z drugiej strony widzimy jak bardzo pogubieni są wszyscy ci, którzy przestali wymagać od siebie, gdy nie opanowują swoich myśli, słów i pragnień.


CZYTAJ!
Mt 6 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.


ROZWAŻ!

Jezus trzy wskazania dotyczące postu, modlitwy i jałmużny wypowiadał do środowiska, które nazwać można religijnym. Dzisiaj w wielu miejscach mamy do czynienia z całymi przestrzeniami wypranymi z modlitwy, ascezy i innych form pobożności.

Dziś w kategoriach wyrzeczenia możemy traktować odwagę człowieka wierzącego gdy przyznaje się do swojej wiary, wielu bowiem katolików wstydzi się publicznie zrobić znak krzyża i jako wzór pokazujemy zawodników, którzy publicznie się żegnają. Wielu katolików ugina się w piątek pod presją środowiska i rezygnuje z abstynencji od pokarmów mięsnych. Wielu też ukrywa religijne motywy swojej dobroczynności i działalności charytatywnej. Potrzebujemy więc na nowo, z odwagą podejmować wszystkie uczynki pokutne świadomie, odważnie i publicznie.

1. Świadomie: każdy wierzący powinien zdawać sobie sprawę jak ważną i skuteczną jest praktyka modlitwy, jak niezbędnymi jest podejmowanie różnych środków ascezy i jak bardzo nawzajem jesteśmy za siebie odpowiedzialni we wspólnocie Kościoła.

2. Odważnie: świadectwem jest przyznanie się do wiary już nawet we własnej rodzinie. Propozycja wspólnej modlitwy w domu powinna być naszym zadaniem na Wielki Post. Nie możemy się wstydzić tradycyjnych praktyk jak choćby postu piątkowego, uczestnictwa w niedzielnej liturgii, czy przynależności do Kościoła.

3. Publicznie: znak krzyża przed jedzeniem w stołówce czy przy przejściu obok kościoła mogą być pięknym wielkopostnym postanowieniem . Rozmowa z domownikami na temat piątkowego postu i konsekwentne realizacje tych ustaleń pozwolą wrócić do pięknej katolickiej tradycji. Skarbonka na jałmużnę wielkopostną może mobilizować wszystkich domowników do ofiarności i myśleniu o bliźnich.


MÓDL SIĘ!

Jezu daj mi siłę abym wytrwał w swoich postanowieniach, aby czas Wielkiego Postu był czasem odnowy mojego serca i życia. Abym umiał być świadectwem życia z Tobą. Abym był narzędziem w Twoich rękach. Jezu ja pragnę świadomie, odważnie i publicznie wyznawać, że ty jesteś moim jedynym Panem i Zbawicielem. Ty masz wszystko czego potrzebuję aby moje życie było pełne. Amen


ŻYJ SŁOWEM!

Popatrz na 3 wymienione wymiary modlitwę, post i jałmużnę i skup się na jednym z nich jako na wielkopostnym postanowieniu.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Rekolekcje ze Słowem Bożym

Rekolekcje dla dziewcząt Cisza Maryi - rekolekcje ze Słowem Bożym w Laskach k. Warszawy - Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża - 13-15 marzec 2020 r. - prowadzi ks. Marek Gątarz. Zgłoszenia - s. Pia; s.piafsk@gmail.com/

więcej

Biblio, wszystko jest w tobie - R. Brandstaetter

W naszym cyklu Biblia jako wielki kod kulturowy zapraszamy do prezentacji twórczości wielkiego miłośnika i znawcy Księgi Świętej - Romana Brandstaettera (1906-1987), który - jak nikt inny - przekonywał polskich czytelników do lektury Pisma Świętego; zob. Krystyna.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5307643

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu