Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XIII Niedziela zwykła - 26.06.2011

2011-06-26

News
Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii mogą zadziwiać. Bogu zależy na nas! Wczytajmy się zatem w tekst i walczmy o nagrodę, którą obiecuje nam Chrystus.


CZYTAJ!
Mt 10,37-42

Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.


ROZWAŻ!

Wielkie wymagania stawia nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Używa ostrych słów, które chyba nie pasują - tak po ludzku sądząc - do Chrystusa. Ale czyni to dlatego, ponieważ zależy mu na nas, zależy abyśmy zrozumieli istotę Miłości. Miłości skierowanej ku Bogu, ale i drugiemu człowiekowi.

Stracić życie dla Boga? To kolejny wątek w dzisiejszej perykopie ewangelijnej. Czy stać mnie na to? Te słowa nie pasują za bardzo do dzisiejszego świata. Dlaczego miałbym coś tracić, a już tym bardziej moje własne życie. Te słowa zrozumiemy wtedy, gdy dotrze do nas, iż życie jest Bożym darem, a nie naszą własnością.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie
(Łk 16,10).

Jezus próbuje dzisiaj odpowiednio pokierować naszą miłością. Tylko ten, kto prawdziwie kocha Jezusa będzie kochał swoich bliźnich i będzie potrafił brać na ramiona swój własny krzyż, a także pomagał nieść krzyże innych.

  • Czy potrafię zrezygnować z własnego JA?
  • Czy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Jezus?
  • Czy zbyt często tęsknię za tym światem?


MÓDL SIĘ!

Dobry Boże,
daj mi siły,
bym pragnął tego, czego Ty pragniesz.

Daj wiarę,
abym uwierzył w Ojca.

Daj miłość,
abym kochał tak, jak Ty kochasz.

Jezu cichy i serca pokornego,
uczyń serca nasze według Serca Twego!


ŻYJ SŁOWEM!

Powtarzajmy często, również w zaciszu naszych domów czy mieszkań, podczas odpoczynku: Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Krzysztof Plewnia

fot. Kadr z filmu Ludzie Boga, www.filmweb.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901400

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu