Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XIII Niedziela Zwykła - 26.06.2011

2011-06-26

Dzisiejsze słowa Jezusa mogą nam wydawać się zadziwiające. Wczytajmy się w tekst dzisiejszej Ewangelii i walczmy o nagrodę, którą obiecuje nam Chrystus.

CZYTAJ!

Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

[ Dodaj odnalezione przez ciebie teksty paralelne do rozważanego fragmentu Ewangelii:<kliknij tutaj>]

ROZWAŻ!


Dosyć wielkie wymagania stawia nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Używa ostrych słów, które chyba nie pasują - tak po ludzku sądząc - do Chrystusa. Ale czyni to dlatego, ponieważ zależy mu na nas, zależy abyśmy zrozumieli istotę Miłości. Miłości skierowanej ku Bogu, ale i drugiemu człowiekowi.

Stracić życie dla Boga? To kolejny wątek w dzisiejszej perykopie ewangelijnej. Czy stać mnie na to? Te słowa nie pasują za bardzo do dzisiejszego świata. Dlaczego miałbym coś tracić, a już tym bardziej moje własne życie. Te słowa zrozumiemy wtedy, gdy dotrze do nas, iż życie jest Bożym darem, a nie naszą własnością.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie (Łk 16, 10).


Jezus próbuje dzisiaj odpowiednio pokierować naszą miłością. Tylko ten, kto prawdziwie kocha Jezusa będzie kochał swoich bliźnich i będzie potrafił brać na ramiona swój własny krzyż, a także pomagał nieść krzyże innych.

- Czy potrafię zrezygnować z własnego JA?
- Czy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Jezus?
- Czy zbyt często tęsknię za tym światem?

[ dodaj własne pytania do refleksji dla innych uczestników:<kliknij tutaj>]

MÓDL SIĘ!

DOBRY BOŻE, DAJ MI SIŁY, BYM PRAGNĄŁ TEGO, CZEGO TY PRAGNIESZ. DAJ WIARĘ, ABYM UWIERZYŁ W OJCA. DAJ MIŁOŚĆ, ABYM KOCHAŁ TAK JAK TY KOCHASZ. JEZU CICHY I SERCA POKORNEGO, UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO!

[dodaj własną modlitwę zrodzoną ze spotkania z żywym Słowem:<kliknij tutaj>]


ŻYJ SŁOWEM!

Powtarzajmy często, również w zaciszu naszych domów czy mieszkań, podczas odpoczynku: Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

[ dodaj twój dobry czyn, który zrodził się ze Słowa:<kliknij tutaj>]

Dk. Krzysztof Plewnia

Grafika: Kadr z filmu Ludzie Boga, www.filmweb.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzięki Bogu - film w ssb

Film "Dzięki Bogu" ma siłę rażenia równą "Klerowi" - przekonują recenzenci obrazu w reż. Francoisa Ozona (2019). Polecamy recenzję ks. Marka Lisa, prof. UO; zob. ssb24.pl/film-katecheza

więcej

Niedziela Słowa Bożego

Nowa inicjatywa papieża Franciszka - Niedziela Słowa Bożego. W Polsce obchodzimy Niedzielę Biblijną (III Niedziela wielkanocna), a w całym Kościele obchodzić będziemy Niedzielę Słowa Bożego (III Niedziela zwykła). "Ma się ona przyczynić do tego, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” - wg Listu Aperuit illis.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4836865

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu