Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XVII Niedziela zwykła - 26.07.2020

2020-07-21

News
Beatyfikacja Carla Acutisa w Asyżu 10 października 2020 r.

W dobie pandemii budzi się pytanie o młodych w Kościele. Gdzie są? Czyżby "zdezerterowali" - odcięli się od Kościoła? Optycznie nie widać ich w naszych świątyniach? Czyżby Chrystus nie był już dla nich Kimś żywym (Christus vivit) - Kimś ważnym? Papież Franciszek niedawno napisał do młodych: "Chrystus żyje. On jest nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotkniecie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego młodego chrześcijanina, brzmią: ON żyje i chce, abyś żył!" (nr 1). Jaki sens ma życie bez Boga?


CZYTAJ!
Mt 13,44-52 (BP)

Jezus opowiedział przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w polu. Znalazł go pewien człowiek. Ukrył go z powrotem i bardzo uradowany odszedł. Sprzedał wszystko, co posiadał, i kupił to pole.

Królestwo niebieskie podobne jest także do kupca, który poszukiwał pięknych pereł. Gdy znalazł jedną niezwykle cenną, sprzedał wszystko, co posiadał, i kupił ją.

Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby. Kiedy jest pełna, wyciąga się ją na brzeg. Dobre ryby wybiera się do naczyń, a złe wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata. Zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?”. Odpowiedzieli Mu: „Tak!”. Wtedy im powiedział: „Właśnie dlatego każdy nauczyciel Pisma, gdy staje się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare”.


ROZWAŻ!

Co o młodości mówi dziś Ewangelia? Jezus zachęca do poszukiwania skarbu, poszukiwania pięknych pereł oraz wypłynięcia na połów ryb. Zachęca więc każdego z nas do aktywności, kreatywności, twórczości: "Zróbcie coś, ruszcie się z kanapy, bądźcie oryginalni!".

Jezus opowiada nam trzy krótkie przypowieści, czyli porównania (obrazy) wzięte z życia codziennego, by przybliżyć słuchaczom tajemnicę królestwa niebieskiego (nieba) - tajemnicę panowania Boga, które nam obiecuje w wieczności. ON dziś zachęca, może zwłaszcza ludzi młodych, do poszukiwania (aktywności) w życiu; ON wyzywa do pełni życia, do tego, co jest piękne, dobre, drogocenne w naszym życiu. ON obiecuje również osiągnięcie celu - zbawienie, życie wieczne, niebo - królestwo niebieskie.

Czy Chrystus jest dla nas żywy (Christus vivit)? Czy umiemy Mu zaufać? Czy wierzymy, że jest pośród nas? Czy przemawia dziś do nas?

ON opowiada nam dzisiaj o swojej największej tajemnicy - o królestwie (panowaniu) w wieczności - opowiada o niebie. Kto chce słuchać?

Pozwólcie, że opowiem wam równolegle o pewnym młodym człowieku, który uwierzył Jezusowi - zaufam Mu!

Przed rokiem byłem w Asyżu i tam nawiedziłem nie tylko miejsca związane ze św. Franciszkiem i Klarą, ale odkryłem też nowe miejsce kultu - młodego człowieka - sługi Bożego Karola Acutis. W październiku br. [2020] zostanie ogłoszony błogosławionym Kościoła - patronem włoskiej młodzieży.

Karol urodził się 3 maja 1991 r. w Londynie, a zmarł na białaczkę w 2006 r. w Mediolanie w wieku 15 lat. Był młodym człowiekiem - prawie rówieśnikiem wielu młodych żyjących współcześnie - zafascynowanym informatyką (Internet był dla niego narzędziem ewangelizacji), ale był też zafascynowany obecnością Jezusa w Eucharystii. Mówił, że Msza św. jest najpotężniejszą modlitwą oraz autostradą do nieba.

W niewielkim kościele w Asyżu (miejscu upamiętniającym oddania szat św. Franciszka) młodzi ludzi przychodzą do grobu sługi Bożego i adorują tam Jezusa w tajemnicy Eucharystii. Karol wciąż nas przekonuje, że "Msza św. jest najpotężniejszą modlitwą oraz autostradą do nieba". Rozbrzmiewa też jego apel: "Im częściej przyjmujemy Eucharystię, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa i już na tej ziemi mamy przedsmak nieba".

Każdy młody człowiek musi mieć przed sobą jasno określony cel i jakieś ideał do naśladowania. Młody Włoch pokazał, że przez krótkie swoje życie pragnął stawać się takim, jakim każdy z nas jest w oczach (zamyśle) Boga. To ON nas stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Papież w swoim przesłaniu do młodych z całego świata przywołał ważne słowa Karola: "Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kserokopie". "Nie pozwól, aby tobie to się przydarzyło" - apelował Franciszek (nr 106).

Wielu młodych nie chce dawać czegoś z siebie; nie chce podjąć trudu poszukiwania "skarbu ukrytego w ziemi czy drogocennej perły" - nie chce "zarzucać sieci w morze".

Młodzi preferują dziś styl "kopiuj - wlej"; to pokolenie "kciuka", pokolenie "pochylonych głów" lub Selfie Generation czy Generation Like (odwołanie od ciągłego robienia sobie zdjęć czy popularnego symbolu like [polubień] na portalach społecznościowych Facebook czy Twitter). To pokolenie nazywane jest również pokoleniem iGen [pokolenie Internetu] - wg amerykańskiej socjolog i psycholog Jean Marie Twenge - wyróżnia ich kilka cech:

- są mniej zbuntowani, bardziej tolerancyjni i mniej szczęśliwi...
- niedojrzali (wydłużenie okresu dzieciństwa),
- niespokojni (więcej problemów ze zdrowiem psychicznym),
- niereligijni (utrata religijności),
- odizolowani (spadek zaangażowania obywatelskiego),
- zestresowani kontaktami "twarzą w twarz" (por. J.M. Twenge, iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w Sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe..., Wyd. Smak Słowa 2019, 14-15).

Oto bardzo ciemny obraz współczesnych młodych, z którym nie utożsamiał się sługa Boży Karol Acutis, który przecież też lubił serfować w Sieci, posługiwał się doskonale Internetem, tworzył własną stronę www. On jednak był przekonany, że Pan Jezus wszystkich ludzi (również młodych) powołuje do świętości - do królestwa niebieskiego. Pisał na swojej stronie: "Gdyby ludzie rzeczywiście wierzyli w realną obecność Jezusa w Eucharystii, to kościoły nie mogłyby ich pomieścić".

Karol lubił chodzić na Mszę św. często się spowiadał, bo wiedział, ze najważniejsza batalia, jaka ma miejsce w jego życiu, dotyczy przezwyciężenia egoizmu, skłonności do grzechu, pożądliwości, różnych zniewoleń i wad. On wiedział, że bez Jezusa nie jest zdolny nic dobrego uczynić, dlatego dyscyplinował sam siebie (ograniczał czas korzystania z Internetu czy Smartfona), aby mieć czas na osobisty kontakt z Jezusem w codziennej modlitwie i Eucharystii oraz na kontakt z rówieśnikami i pomoc innym. On szukał i odkrywał w swoim życiu "skarb ukryty", "perłę drogocenną"; podejmował trud rozeznawania tego, co dobre i co złe. Nie żył z dnia na dzień, szukał szczęścia, które nie przeminie - wieczności (nieba).

W 15 roku życia Karola "dopadła" białaczka typu M3. Kiedy usłyszał od lekarzy, że może w każdej chwili umrzeć, uśmiechnął się i powiedział do swojej mamy: "Jestem gotowy, by odejść, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie marnując ani jednej minuty na to, co nie podoba się Bogu". Pod wpływem jego świadectwa zupełnie zmieniło się życie jego najbliższych - był dla nich świadkiem wiary!

Karol odnalazł w swoim życiu skarb ukryty, drogocenną perłę, zarzucił sieć w morze (Sieć w Internecie), i wydobył z niej dobre ryby. Bóg zaoferował mu królestwo niebieskie, czyli niebo.

Młodzi może warto, jak on posłuchać Jezusa - iść za Nim!

Kiedy przenoszono doczesne szczątki młodego Włocha z Mediolanu do Asyżu, okazało się, że jego ciało nie uległo rozkładowi. Czy to znak czy wyzwanie?

Może warto jeszcze zapytać:

  • Co jest dla nas "skarbem ukrytym"? Co jest "perłą drogocenną"?
  • Dlaczego trzeba zarzucić sieci, by umieć rozeznać co jest dobre, a co złe?
  • Czy każdy może być świętym? A młody współczesny z pokolenia iGen, też?


MÓDL SIĘ!

Ojcze,
który dałeś nam gorliwe świadectwo
młodego Wielebnego Karola Acutisa,
który z Eucharystii uczynił centrum swojego życia
i siłę w codziennych obowiązkach,
tak, aby również inni mogli pokochać Cię ponad wszystko
spraw, aby mógł rychło
zostać zaliczony do grona Błogosławionych i Świętych Twojego Kościoła.

Potwierdź moją wiarę
ożyw moją nadzieję
odnów we mnie pragnienie czynienia miłosierdzia
na wzór młodego Karola,
który, wzrastając w tych cnotach,
teraz żyje z Tobą.

Udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję….

Ufam Tobie, Ojcze, i Twojemu ukochanemu Synowi Jezusowi,
Najświętszej Maryi Pannie, naszej najsłodszej Matce
i wstawiennictwu Wielebnego Karola Acutisa.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu...

zob. http://www.carloacutis.com/pl/association/preghiera-ufficiale/ (dostęp: 22.07.2020)


ŻYJ SŁOWEM!

Wejdź na oficjalną stronę stowarzyszenia Carol Acutis (www.carolacutis.com/pl) - dowiedź się więcej o słudze Bożym. Opowiedz o nim innym, rówieśnikom, znajomym - rusz się, zrób coś oryginalnego na miarę swoich możliwości, a może "podprowadź kogoś na Eucharystię"!

ks. Jan Kochel 

fot. Okładka filmu DVD Wydawnictwo Bernardinum w reż. Matteo Ceccarelli (2016).

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291370

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu