Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

III Niedziela W. Postu - 03.03.2024

2024-03-01

News
W Ewangelii według św. Jana, bezpośrednio po opisie cudu w Kanie Galilejskiej, autor natchniony umieścił perykopę o znaku oczyszczenia świątyni. Co ciekawe, u synoptyków to wydarzenie zostało zamieszczone bezpośrednio po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a przed Jego męką.


Czytaj!
J 2,13-15

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?».

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.


Rozważ!

Jezus udał się do Jerozolimy. Przyszedł tam, aby obchodzić największe święto judaizmu – Paschę, która upamiętniała wyjście Izraelitów z Egiptu. Było to jedno z trzech świąt pielgrzymkowych, dlatego do Świętego Miasta ściągały tłumy. Cała uroczystość odbywała się w świątyni jerozolimskiej, która była centralnym miejscem i punktem odniesienia dla każdego Żyda. To właśnie tam mieszkał Bóg, dawał się poznać, pouczał lud i odbierał cześć. Jezus, na terenie świątyni, zastał bankierów oraz sprzedawców wołów, baranków i gołębi. Zamieniali oni pieniądze, aby pielgrzymi mogli uiścić podatek świątynny oraz sprzedawali zwierzęta do złożenia w ofierze.

Chrystus wypędził tych, którzy zaopatrywali pielgrzymów, mówiąc: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!” Jezus był Synem Bożym i ta relacja z Ojcem uprawniała Go do tego szokującego czynu, który zakłócił kultyczny interes. Zakłócając cały proces składania ofiar, Chrystus ogłosił nadchodzące zmiany w sposobie oddawania czci Bogu. Kult Starego Przymierza miał zostać przemieniony w kult Nowego Przymierza. Żydzi jednak dążyli do prowokacji i domagali się znaku, który by ukazał sens takiego działania. „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Jezus przekazał prorocką wizję zburzenia świątyni, a także swojej śmierci i zmartwychwstania. Te słowa bardzo zapadły w pamięć, bowiem pojawiły się, niestety w fałszywej i zmienionej formie, w relacji z procesu Chrystusa i Jego ukrzyżowania. Żydzi jednak nie zrozumieli tych słów i pytali prowokująco: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?

”Chrystus był nową świątynią i nowym mieszkaniem Boga, gdyż Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14). Dopiero po zmartwychwstaniu uczniowie uświadomili sobie to wszystko; dopiero wtedy zrozumieli, że Chrystus był nową Świątynią, która po trzech dniach od zburzenia została odbudowana. Wypełniły się wówczas, co do joty, wcześniejsze słowa Jezusa.

Następnie do Chrystusa przyszły tłumy, które - przez cudowne znaki i wydarzenia - doszły do wiary w Niego. Niektórzy jednak nie zrozumieli ich sensu i głębi. W ten sposób stali się podobni do tych, którzy budują na piasku (Mt 7,24-28).


Módl się!

Zanieś do Boga modlitwę o pomnożenie wiary. Niech nasza wiara zawsze będzie silna, abyśmy ufali jedynie Chrystusowi, wcielonemu Słowu, oraz byśmy wierzyli i widzieli, że Jego słowa się wypełniły, a cuda i znaki, jakie zostawił, są ku pomnożeniu naszej wiary.

Panie, przyjmij słowa,

które teraz kieruję do Ciebie,

Ty, który mówisz w milczeniu.

Proszę Cię, pozwól mi poznać

moją najgłębszą naturę.

Pochyl się nade mną

i obdarz mnie poznaniem;

ten dar rozbłyśnie

nad wszystkimi moimi braćmi.

Mój duch należy do Ducha Świętego;

dlatego głoszę moją wiarę,

z której czerpię życie i światło,

jesteś godzien chwały, Panie.


Żyj słowem!

Pomódl się za wszystkich, których wiara osłabła, za tych, którzy przychodzą do Chrystusa jedynie dla cudów i jakiś niezwykłych zdarzeń. Niech świadectwo wypełnienia proroctw w Chrystusie zmartwychwstałym napełnia Ciebie i innych radością.

Beniamin Zajonz

fot. Wypędzenie przekupniów ze świątyni - obraz Lucasa Cranacha starszego (1481)

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840260

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu