Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XIV Niedziela zwykła - 07.07.2024

2024-07-05

News
W zakonach żeńskich kobiety zwracają się do siebie używając słowa „siostra”. Natomiast do wyższej przełożonej mówią „matko”. Przykładowo, bł. Maria Luiza Merkert zachęcała: „Proszę was, siostry, abyście z miłością i cierpliwością pielęgnowały chorych. Jesteśmy bowiem przynaglone, by pokazać, że chcemy wszystkim czynić wiele dobra i wszystkich kochać w Bogu”. Natomiast w zakonach męskich mężczyźni mówią do siebie „bracie” lub „ojcze”. Znamy na przykład św. Ojca Pio, św. Ojca Maksymiliana Marię Kolbego lub św. Brata Alberta Chmielowskiego. W Seminarium istnieje zwyczaj, że o kolegach z roku mówi się „bracia kursowi”.


Czytaj!

Mk 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.


Rozważ!

Kto przynależy do rodziny Jezusa? W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o matce Jezusa, czyli o Maryi. Autor natchniony nie wspomniał natomiast o Józefie, a zatem możemy się domyślić, że ziemski opiekun Chrystusa już wtedy nie żył. Ewangelista Marek wspomniał również o braciach Jezusa. Kim oni byli? Protestanci twierdzą, że w tym fragmencie jest mowa o rodzonych braciach Chrystusa, a zatem o synach Maryi i Józefa. Katolicy całkowicie odrzucają tę teorię i twierdzą, że Jezus był jedynakiem, a owi „bracia” to najprawdopodobniej kuzyni lub inni krewni. Mówimy przecież, że kuzyn to nasz „brat cioteczny” lub „brat stryjeczny”. O tym, że Chrystus był jedynakiem może świadczyć sytuacja pod krzyżem. W Ewangelii według św. Jana czytamy: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,25-27). Gdyby Jezus miał rodzeństwo, to by im przekazał troskę o matkę. Jednak Maryja została powierzona apostołowi Janowi. Był to ewidentny przykład na to, że Chrystus nie miał braci.

Istnieje jeszcze jedna hipoteza, która opiera się na apokryfach („Protoewangelia Jakuba” oraz „Legenda o św. Józefie cieśli”). Według apokryfów Józef, zanim złączył się z Maryją, miał żonę. Z tego pierwszego małżeństwa Józef miał czterech synów i dwie córki. Oto ich imiona: Judasz, Jozetos, Jakub, Szymon, Lizja i Lidia. Jednak pierwsza żona Józefa zmarła, a on sam został wdowcem. W tym czasie młodziutka, dwunastoletnia Maryja usługiwała w świątyni, gdzie została oddana na wychowanie, gdy miała trzy latka. W „Protoewangelii Jakuba” czytamy: „I rzekł kapłan: «Józefie, Józefie, na ciebie wypadło, byś wziął dziewicę Pańską, by jej strzec dla Niego». I sprzeciwił się Józef i rzekł: «Mam synów, jestem starcem, ona zaś jest młodziutką dzieweczką. Nie, zaiste, bo stanę się pośmiewiskiem dla synów Izraela». Odrzekł kapłan: «Józefie, bój się Boga, Pana twojego, i pamiętaj na to, co uczynił Pan Datanowi, Abironowi i Koremu, jak rozdzieliła się ziemia i pochłonęła ich wszystkich, ponieważ się sprzeciwiali. Teraz więc przeto i ty, Józefie, lękaj się, by nie przydarzyło się to samo w twoim domu». I Józef zdjęty lękiem Bożym wziął ją pod swoją opiekę” (9,1-3). Zatem Józef – według apokryfów – poślubił młodziutką Maryję jako stary wdowiec. W takim przypadku braćmi Jezusa byliby synowie Józefa z pierwszego małżeństwa. To właśnie do tej teorii nawiązują obrazy, które ukazują Józefa jako starca lub słynna kolęda, w której jeszcze do niedawna śpiewaliśmy: „Maryja Panna dzieciątko piastuje i Józef stary ono pielęgnuje”.

Na koniec chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie perykopę Mt 12,46-50. Jezus otoczony jest tłumem słuchaczy. Nagle ktoś poinformował Go, że na dworze stoi Jego matka oraz Jego bracia. Chrystus spojrzał na słuchaczy, wyciągnął rękę w ich stronę i powiedział, że to właśnie oni stanowią Jego rodzinę. Matką, braćmi i siostrami Jezusa są ci wszyscy, którzy słuchają słów Bożych i je wypełniają w swoim życiu. W ten sposób Chrystus dał do zrozumienia, że więzy duchowe są ważniejsze niż więzy krwi.

Również my przynależymy do rodziny Jezusa, dlatego możemy wołać do Boga: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. Papież Franciszek stwierdził, że ta modlitwa daje mu bezpieczeństwo i że dzięki niej nie czuje się osierocony. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest jedynym dzieckiem Boga. I tak jak grzeczne dzieci powinniśmy słuchać poleceń naszego ojca, który cały czas powtarza: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.

Skoro mamy wspólnego Ojca, to jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Oczywiście nie przez więzy krwi, ale przez więzy duchowe. Moją siostrą jest nie tylko krewna, ale też znajoma, sąsiadka i każda kobieta, którą spotkam na drodze życia. Moim bratem jest nie tylko krewny, ale też znajomy, sąsiad, ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz i każdy mężczyzna, którego spotkam na drodze życia. Kochajmy i szanujmy siebie nawzajem, bądźmy dla siebie życzliwi i pomocni, uśmiechajmy się do siebie i nie rańmy siebie słowami. A wtedy ludzie, którzy będą spoglądać na nas z zewnątrz powiedzą: „Popatrzcie, jak oni się miłują!”

Zastanów się:

  • czy starasz się spełniać polecenia Ojca Niebiańskiego?
  • czy starasz się kochać członków swojej rodziny i innych ludzi?
  • z którymi krewnymi masz najlepszą relację i dlaczego?
  • czy jest w Twojej rodzinie ktoś, z kim masz złe relacje? Dlaczego? Co robisz, aby te relacje naprawić?


Módl się!

W intencji swojej rodziny: Ojcze nasz…


Żyj słowem!

Odśwież zaniedbaną relację z krewnym/krewną/krewnymi.

ks. Łukasz Florczyk

fot. Bł. Rodzina Ulmów

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364260

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu