Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Bramy miłosierdzia

Bramy miłosierdzia - wprowadzenie

2015-08-14

News
Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który będzie trwał od Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia br. do Niedzieli Chrystusa Króla 20 listopada 2016 r. Jest to czas łaski i dziękczynienia. Szkoła Słowa Bożego proponuje zatem nowy cykl rozważań w rytmie lectio divina "Bramy Miłosierdzia". Poprzez Słowo - Bramę - [do] Miłosierdzia! Nowy cykl przygotowała s.M. Damiana wraz z młodzieżą Ruchu Czystych Serc. Proponujemy oprócz tekstu także wersję dźwiękową opracowaną przez Krzysztofa i Rafała Kotońskich.

logo - o. Marko Rupnik SI


Biblia Księgą Miłosierdzia.

Poznać Miłosiernego Boga przechodząc przez Bramy Miłosierdzia.

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. (...) Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. (...) Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Te słowa papieża Franciszka pochodzące z bulli Misericordiae vultus wskazują nam kierunek poznania i doświadczenia Bożego Miłosierdzia.

Pismo Święte można nazwać Księgą Miłosierdzia, ponieważ całe przepełnione jest prawdą o tej wyjątkowej miłości Boga do człowieka. Papież Franciszek we wspomnianej bulli napisał, że miłosierdzie jest „drogą, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”. A czyż Biblia nie naprowadza właśnie na tę drogę spotkania z Miłością. Podejmując pogłębioną lekturą Pisma Świętego z łatwością dostrzeżemy, że przepełniona ona jest prawdą o Miłosiernym Bogu. I już w Starym Testamencie naród wybrany doświadczał Bożego Miłosierdzia, poznając litość, cierpliwość, i miłość Stwórcy. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus objawił nam Oblicze Miłosiernego Ojca. Dlatego pragniemy zaprosić Was – uczniowie Szkoły Słowa Bożego - oraz wszystkich, którzy chcą poznać i doświadczyć Bożego Miłosierdzia, do pochylenia się nad tą tajemnicą poprzez lekturę Słowa Bożego.

Ojciec Święty Franciszek ogłosił otwarcie Drzwi Świętych, które mają stać się Bramą Miłosierdzia, „gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję”. Idąc za wezwaniem papieża chcemy zaproponować codzienne przechodzenie przez Duchowe Bramy Miłosierdzia. Nie wystarczy bowiem przejść przez Święte Drzwi – trzeba jeszcze przyjąć odpowiednią postawę duchową, by spotkać Miłosiernego Pana i doświadczyć Jego wielkości i dobroci. Te Bramy mają różne imiona i chyba warto podjąć trud przechodzenia przez nie, by doświadczyć, że miłosierdzie jest siłą, „która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem”.

Ojciec Święty napisał także, że jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem. Trzeba nam najpierw doświadczyć Bożego Miłosierdzia, by później to miłosierdzie rozdawać innym. Podejmując refleksję nad Słowem Bożym spróbujmy zobaczyć dialog między Bogiem i człowiekiem. Dialog, do którego zaprasza nas sam Bóg. On pierwszy obdarza nas miłosierdziem, ale też uczy jak my mamy być miłosierni. Teksty, które proponujemy do rozważenia mają nam pokazać, że Pismo Święte z jednej strony ukazuje Miłosiernego Boga, ale z drugiej wzywa także nas do podjęcia czynów miłosierdzia. „Tak, jak kocha Ojciec – pisze papież Franciszek – tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich”. I właśnie w takim kluczu zapraszamy do podjęcia drogi w kierunku Miłosiernego i razem z Nim. Poprzedzając rozpoczęcie Roku Świętego, które dokona się 8 grudnia, już dziś zapraszamy do cotygodniowego wysłuchania rozważań nagranych w rytmielectio divina dotyczących poszczególnych tematów. I tak przechodzić będziemy przez poszczególne bramy, by w każdym miesiącu zastanowić się nad jedną postawą swojego życia:

 • październik – Brama wiary,
 • listopad – Brama wierności,
 • grudzień – Brama słuchania,
 • styczeń – Brama wdzięczności,
 • luty – Brama posłuszeństwa,
 • marzec – Brama radosnego przebaczania,
 • kwiecień – Brama współczucia,
 • maj – Brama ubóstwa,
 • czerwiec – Brama cierpienia,
 • lipiec – Brama dobroci,
 • sierpień – Brama pokory,
 • wrzesień – Brama miłości,
 • październik – Brama miłosierdzia u św. Pawła,
 • listopad – Brama uczynków miłosierdzia.

Ta ostatnia brama jest naszą odpowiedzią na doświadczenie miłosierdzia Boga. Papież Franciszek napisał: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia”. Zachęcając do podejmowania tych uczynków każdego dnia, na koniec Roku Miłosierdzia zaproponujemy podjęcie refleksji nad ich realizacją.

Już dziś dziękujemy Rafałowi i Krzysztofowi Kotońskim za podjęcie się nagrania rozważań.

s.M. Damiana

* Cytaty pochodzą z Bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus, ustanawiającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Watykan 2015.


Prezentacji logo i kalendarza Roku Świętego dokonał w watykańskim biurze prasowym przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella.

Logo, zaprojektowane przez słoweńskiego jezuitę o. Marko Rupnika, przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale człowieka. Jest to obraz Miłosierdzia Boga względem zagubionej ludzkości, okazanego przez wcielenie Syna Bożego i odkupienie. Scena ujęta jest znamienną dla najstarszej sztuki chrześcijańskiej owalną aureolą, zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczony jest napis: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. To motto Roku Świętego, zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).

Radio Watykańskie.

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364268

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu