Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Święta Boża Rodzicielka (Sancta Dei Genetrix)

2017-12-05

News
Drugie wezwanie litanii loretańskiej - mistycznej budowli - zwraca naszą uwagę na tajemnicę macierzyństwa Maryi. Nowy Testament, gdy mówi o narodzinach zwraca uwagę na "rodzenie się z" Ducha Świętego, czyli z góry (por. J 3, 3-8). Maryja jest Świętą Bożą Rodzicielką. Co to oznacza?


wprowadzenieCZYTAJ!

Łk 1,39-45

W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zwołała donośnym głosem: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona! Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana".


ROZWAŻ!

Napełniona Bożą łaską, pospieszyła Maryja z Nazaretu w górską krainę Judei, aby tam złożyć wizytę swej krewnej Elżbiecie. Pozdrowienie Maryi napełniło Jej starszą krewną Duchem Świętym. Wypowiedziała wówczas ku czci Maryi słowa, które powtarzamy codziennie w naszej modlitwie: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona!” I dodała w retorycznym pytaniu przepiękny tytuł, który Kościół będzie zgłębiał po wszystkie czasy: „Czemu zawdzięczam to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,42-43).

Ewangelista przywołuje tu pełen świętej bojaźni okrzyk Dawida na wieść o zbliżaniu się świętej Arki do Jerozolimy (por. 2 Sm 6, 9). Maryja jest więc Arką Przymierza, kryjącą w swym łonie największą świętość – wcielone Słowo Boga. Jej ewangeliczny tytuł „Matka Pana” rozumiano zawsze w Kościele jako wyznanie Jej boskiego Macierzyństwa. Oczywiście, poprawna interpretacja tej prawdy długo dojrzewała w refleksji teologicznej nad tajemnicą Chrystusa. Ale w modlitwie Kościoła bardzo wcześnie pojawiła się inwokacja „Bogurodzica” (gr. Theotokos).

Najstarsza antyfona maryjna, poświadczona w rękopisie z trzeciego wieku, zaczyna się od słów: „Pod Twoją obronę uciekamy się, o Theotokos”. Po Soborze Nicejskim (325) ten honorowy tytuł Maryi staje się bardzo popularny u pisarzy kościelnych. Na Wschodzie rozpowszechnił go św. Atanazy z Aleksandrii, na Zachodzie – św. Ambroży. Łaciński tytuł Mater Dei ma jednak nieco inny odcień niż greckie Theotokos, co znaczy dosłownie „Rodzicielka Boga”.

Połączenie tradycji Wschodu i Zachodu spotkamy w pismach św. Jana Kasjana (+435). Broni on określenia Maryi jako „Bogarodzicy” (łac. Deipara), ponieważ rzeczywiście z Niej narodził się Bóg z sprawą Ducha Świętego: „Chrystus jest Bogiem, a Maryja Matką Boga”. Oficjalnie tytuł ten zatwierdził sobór w Efezie (431), zwołany przeciw błędnej nauce Nestoriusza. Sobór ten określił już wyraźnie, że boska i ludzka natura Chrystusa łączą się fizycznie w jednej Osobie Bożej, a zatem słusznie należy nazywać Maryję „Bogurodzicą” (łac. Sancta Dei Genetrix).

Patriarcha Aleksandrii, św. Cyryl, który z ramienia papieża przewodniczył Soborowi Efeskiemu, tak oto uzasadniał biblijnie tę decyzję: „Maryja zrodziła boską Osobę Chrystusa, winniśmy Ją zatem czcić jako Bogurodzicę. Jak kobieta, choć nie rodzi duszy człowieka, jest przecież jego matką, tak i Maryja, choć nie zrodziła boskiej natury Jezusa, jest Matką Boga. Dlatego Izajasz powiedział: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nada mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami! Stąd też archanioł Gabriel zwiastował Maryi: Dziecię, które się z Ciebie narodzi, Święte, nazwane będzie Synem Bożym. Stąd wreszcie anioł rzekł do pasterzy: Ogłaszam wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. Zbawicielem jest Ten, kto uwalnia od grzechów, odpuszczając je własną mocą, a tego dokonać może tylko Bóg. Maryja zatem, będąc Matką Zbawiciela, jest równocześnie Matką Boga” (por. W obronie tytułu Bogarodzicy, 28).

Po Soborze Efeskim tytuł Bożej Rodzicielki wchodzi oficjalnie do liturgii rzymskiej. Oktawa Bożego Narodzenia najlepiej nadawała się do podkreślenia godności Matki Bożej. Już w VI wieku czczono w Rzymie boskie Macierzyństwo NMP. W praktyce jednak bliskość świąt Pańskich usuwała niejako w cień tajemnicę Matki Pana. Dopiero niedawna reforma kalendarza liturgicznego przywróciła temu świętu pełną treść: wszak nie można odrywać Boskiego Dziecięcia od Jego ziemskiej Matki.

Najstarszy traktat o Kościele, jakim jest Apokalipsa św. Jana, ukazuje w centralnej wizji Kobietę obleczoną w słońce (Ap 12,1), symbol zarazem Maryi i wspólnoty Kościoła. Obie pełnią funkcję macierzyńską zarówno wobec Chrystusa jak i wiernych. Gdy piekielny Smok uświadomi sobie, że nie pokona Chrystusa, odchodzi walczyć z resztą jej potomstwa (Ap 12,17). Odtąd Matka Kościoła i Matka – Kościół otaczają swą opieką wszystkich wyznawców Chrystusa, zgodnie z Jego testamentem ogłoszonym na krzyżu (por. J 19,25).


MÓDL SIĘ!

Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Zdrowy kult maryjny jest żywotną siłą Kościoła. Młodzi w swoim katechizmie pytają jednak: Czy należy modlić się do Maryi? Odpowiedź jest następująca: "Tak, ponieważ Maryja jako Matka Jezusa doznaje już chwały w niebie i jest znakiem nadziei i pociechy dla wszystkich wierzących. Modlitwa do Maryi różni się jednak zasadniczo od uwielbienia należnego wyłącznie Bogu" (Youcat nr 149). Warto przemyśleć te słowa, zwłaszcza w kontekście Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK 971-972).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061540

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu