Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka łaski Bożej (Mater divinae gratiae)

2018-01-02

News
Matko łaski Bożej - wezwanie to łączy się ściśle z dwoma poprzednimi. Matka Chrystusa i Kościoła jest przecież równocześnie Matką Bożej łaskawości, która objawiła się w całej pełni w osobie Chrystusa i trwa w Jego Kościele.

wprowadzenie


CZYTAJ!
Łk 1,28-31

Anioł przyszedł do Maryi i powiedział: "Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: "Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus.


ROZWAŻ!

Nie wiemy, kiedy dokładnie to poetyckie określenie znalazło miejsce w chrześcijańskiej liturgii. Uczeni odnajdują podobne pochwały Matki Bożej w duchowości zachodniej dopiero od XII wieku. Modlitewnik św. Elżbiety z Schönau (+1165) zawiera takie wezwania jak „Ave Mater gratiae czy Ave Mater misericordiae, które później trafią do litanii maryjnych. Szukając ich biblijnych inspiracji trzeba sięgnąć przede wszystkim do sceny zwiastowania w Nazarecie. Pamiętamy, że Boży wysłannik pozdrowił wówczas Maryję nie po imieniu, lecz dziwnym zwrotem: „Pełna łaski” (gr. Kecharitomene). A gdy Ona „rozważała, co znaczy to pozdrowienie, wtedy anioł powiedział do Niej: Nie bój się Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz Syna, i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1,29-31).

Częsty zwrot biblijny „znaleźć łaskę u Boga” oznaczał w Jej przypadku coś znacznie więcej niż zwykłe upodobanie, jakim Bóg obdarza swych wiernych. Z biegiem czasu Maryja zrozumiała, że to niezwykłe pozdrowienie anielskie zawierało zapowiedź włączenia Jej w Boży plan zbawczy. Miała Ona stać się „Matką Łaski” wcielonej w osobie Jej Syna. Św. Jan wyrazi tę zdumiewającą prawdę we wstępie do swej Ewangelii: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca (…). Mojżesz bowiem przekazał Prawo, a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa” (J 1,14.17). Bóg, który niegdyś objawił się Mojżeszowi na Synaju jako pełen łaski i prawdy (Wj 34,6), teraz zesłał na ziemię tę najistotniejsze swe przymioty w osobie własnego Syna. Dokonało się to dzięki pokorze Służebnicy Pańskiej z Nazaretu.

W tajemnicy zbawienia jest Maryja związana nierozdzielnie ze swym Synem i z Jego Kościołem. Charakterystyczne, że zwrot „obdarzyć łaską” występuje poza sceną Zwiastowania jeszcze tylko raz u Św. Pawła, tym razem w odniesieniu do Kościoła. Bóg obdarzył nas w swym umiłowanym Synu pełnią łaski (por. Ef 1, 6-8), za pośrednictwem Maryi, „Pełnej łaski” (Łk 1, 28). Dlatego w liturgii świąt maryjnych słyszymy słowa Księgi Syracha, odnoszące się według łacińskiej wersji Wulgaty jednocześnie do Chrystusa i do Jego Matki: „Jam matką pięknej miłości i bogobojności, i poznania i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszelka nadzieja życia i cnoty” (Syr 24,2-3).

Można tu w kontekście analogii pomiędzy Maryją a Kościołem przytoczyć piękny fragment kazania średniowiecznego mnicha Izaaka, opata klasztoru Stella koło Poitiers (+1169): „Maryja jest Matką i Kościół jest matką. Maryja dziewicą i Kościół dziewicą. Maryja i Kościół z jednego Ducha poczynają w czystości i Bogu Ojcu synów wydają bez grzechu. Maryja porodziła Tego, który jest Głową Ciała i jest bez grzechu. Kościół przez odpuszczenie grzechów wydaje dla Głowy Jej Ciało. Maryja jest Matką, jest nią i Kościół; lecz ani Ona bez niego ani on bez Niej nie rodzą całego Chrystusa. Stąd też natchnione wypowiedzi Pisma Świętego odnoszące się ogólnie do matki-dziewicy, czyli do Kościoła, odnoszą się również i do osoby Maryi Dziewicy; te zaś, które mówią o Maryi, Dziewicy i Matce, rozumie się w ogólności o dziewiczej matce, Kościele” (Liturgia Godzin I, 226).


MÓDL SIĘ!

Matko łaski Bożej - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Ewangelizacja radości z "czystego serca" (Mt 5,8) - to wyzwanie na nasze czasy. Wielu świętych wybrało tę formę ewangelizacji, by świadczyć o Bogu w otaczającym świecie. Prośmy i my o charyzmat radości i uśmiechu dla nas.

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061615

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu