Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka nieskalana (Mater purissima)

2018-01-17

News
Kolejną warstwę mistycznej katedry litanii loretańskiej odsłania tytuł "Matka nieskalana" (Mater purissima). „Pełna łaski” Maryja jest – według nauki soborowej – „ubogacona od pierwszej chwili swego istnienia blaskami szczególnej świętości” (KK 56). Jest Ona, według formuły drogiej chrześcijaństwu wschodniemu, „Cała Święta” (gr. Panhagia). Prawda ta bardzo wcześnie pojawia się w Kościele, zanim zakwitnie dogmatem Niepokalanego Poczęcia (1854).

wprowadzenieCZYTAJ!

Łk 1,39-45

Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zawołała donośnym głosem: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona! Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana.


ROZWAŻ!


Kolejne wezwania litanii akcentują tę właśnie prawdę, najpierw wyznając ją pozytywnie (purissima, castissima), a potem – przez zaprzeczenie w Niej jakiejkolwiek ułomności czy skazy (inviolata, intemerata). Współczesny polski przekład zaciemnił nieco ten rzymski porządek wykładu przywilejów Maryi. Pierwotna wersja Litanii z roku 1632 była bardziej konsekwentna: Matko najczystsza – najśliczniejsza – niepokalana – nienaruszona. Spotykamy te piękne inwokacje w Hymnach ku czci Matki Bożej, których autorem był mnich bizantyjski z X wieku, Jan zwany Geometrą.

Oto początek jednego z tych hymnów w poetyckim przekładzie Józefa Birkenmajera:

Łaskiś pełna, Dziewico łaskawa, łaski rodzico,

Pocieszycielko rodziców, niebios pociecho i ziem!

Rada bądź nam, radosna radości wszelkiej krynico,

Czysta Dziewico i Matko, bólem nietknięta i złem.


Wróćmy teraz do wezwania „Matko nieskalana”, które stanowi wprowadzenie do trzech następnych. Jego wzór literacki stanowi Akatyst grecki, o kilka stuleci starszy od hymnów Geometry. Jak już wspomniano wcześniej, składa się on z 12 strof długich i 12 krótkich. Strofy dłuższe liczą po 12 poetyckich pozdrowień Maryi, kończąc się niezmiennie tą samą trzynastą inwokacją: „Zdrowaś, Matko nieskalana!” To samo wezwanie kończy dedykację całego hymnu i wstęp do niego. Widać, że autor tych pieśni (być może Roman Pieśniarz w VI wieku) ten właśnie tytuł uważał za kluczowy w swym uwielbieniu Maryi.

Łaciński przekład tej inwokacji, Mater purissima (Matko najczystsza), nawiązuje do rytualnego języka religii rzymskiej. Przymiotnik purus (użyty tutaj w stopniu najwyższym) oznaczał pierwotnie wolność od wszelkiej zmazy fizycznej czy moralnej. Był to warunek zbliżenia się do Boga za pośrednictwem specjalnej ofiary. Również w Starym Testamencie przepisy rytualne zwracają uwagę na to, aby zwierzęta składane w ofierze Bogu były wolne od wszelkiej skazy cielesnej. Taki winien być baranek paschalny spożywany na pamiątkę wyjścia z Egiptu (por. Wj 12,5). Z czasem słowo to zyskało znaczenie doskonałości moralnej: „Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem PANA” (Ps 119,1).

W Pieśni nad pieśniami Bóg – Oblubieniec zwraca się do swej Umiłowanej, synagogi Izraela, z wezwaniem: „Otwórz mi, moja siostro, moja gołąbko, moja nieskalana!” (5,2). W tym wołaniu daje się już wyczuć zapowiedź wezwania, z jakim Chrystus zwróci się do swego Kościoła, „aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Najdoskonalszą realizację tego zadania stanowi Niepokalana, Matka Chrystusa. Jest On pierwowzorem idealnej wspólnoty czasów ostatecznych. Jest niebiańską Jerozolimą, piękną „jak oblubienica, która wystroiła się dla swojego męża” (Ap 21,2).


MÓDL SIĘ!

Matko nieskalana – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Warto sięgnąć do Księgi Apokalipsy, która przywołuje obraz Oblubienicy "zdobnej w klejnoty" (21,2). Pomódlmy się za nasz Kościół Powszechny, by wpatrywał się w Matkę nieskalaną: uczył się od Niej czystego spojrzenia i wsłuchiwał się - tak jak Ona - w to, co Duch mówi do Kościoła!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061624

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu