Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka najczystsza (Mater castissima)

2018-01-17

News
Kolejne wezwanie litanii sławi czystość Niepokalanej Dziewicy w jej wymiarze bardziej wewnętrznym. O ile bowiem purissima jest w najwyższym stopniu wolna od wszelkiej zmazy materialnej, castissima to pełny wymiar czystości duchowej. Również i to słowo łacińskie wywodzi się z języka religii starorzymskiej. Przymiotnik castus oznaczał tam najpierw człowieka nieskazitelnego moralnie, obyczajnego, a następnie pobożnego, bogobojnego.CZYTAJ!
Mt 5,3-11

Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni.

Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię.

Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.

Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga.

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo prześladowano proroków, którzy byli przed wami.ROZWAŻ!

Matka Najświętsza została ukazana w Ewangeliach jako wzór właściwej postawy religijnej. Stary Testament zapowiadał przywrócenie takiej postawy, zakłóconej grzechem. Prorocy nazywali lud wybrany przez Boga „umiłowaną Oblubienicą” (np. Jr 31,17-22; Iz 54,4-8). Choć wspólnota Izraela wielokrotnie zdradzała Boskiego Oblubieńca z obcymi bogami, On jednak nie cofnął swej wierności. Przeciwnie, okazał jej miłość w stopniu zdumiewającym. Prorok Ozeasz objawia największą tajemnicę Bożej łaskawości: w czasach ostatecznych przygarnie On swą wiarołomną małżonkę i uczyni ją czystą Oblubienicą. Pieśń nad pieśniami wyraża tę prawdę w słowach Boga, skierowanych do Izraela: „Cala jesteś piękna, moja przyjaciółko, i nie ma w tobie żadnej skazy” (4,7).

Ta cudowna przemiana stała się możliwa na drodze darmowej łaski. Dawny Izrael przemienił się w Kościół święty, nowy lud wybrany w Chrystusie. U początku tej przemiany było jednak czyste ziarno, z którego wyrasta Kwiat Jessego (por. Iz 11,1). Dlatego w zamyśle Bożym zjawiła się Nieskalana Dziewica z Nazaretu, aby naprawić winę dawnej Ewy. „Pełna łaski” Maryja daje początek Kościołowi świętemu. To do Niej w pełni odnoszą się słowa Pisma: „Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko…” (Pnp 4,7).

Stąd Kościół od początku stawia przed swymi wiernymi ideał życia czystego, w pełni oddanego Panu. Św. Paweł w ten sposób ukazuje wartość dziewictwa wiernym z Koryntu, miasta znanego ze swobody obyczajów: „Człowiek bezżenny zabiega o sprawy Pana, aby podobać się Panu. Człowiek żonaty zabiega natomiast o sprawy świata, aby podobać się żonie. I jest w rozterce. Podobnie kobieta: niezamężna i dziewica zabiega o sprawy Pana, by było święte jej ciało i duch” (1 Kor 7,32-34).

Głębokie odczytanie tej zachęty Apostoła Narodów doprowadziło szybko do rozwoju w Kościele życia konsekrowanego, poświęconego wyłącznie Bogu. Potrzeba jednak wielkiej czujności, aby dziewictwo oddane Chrystusowi prowadziło do świętości życia. Inaczej może stać się karykaturą cnót ewangelicznych. Przestrzega przed tym św. Piotr Damiani (+1072), mnich benedyktyński, późniejszy biskup i kardynał. Rozważając odpowiedź Maryi na pozdrowienie anielskie, tak zwraca się on do zakonnic:

„Gdzie są te, co mówią: Jestem dziewicą, jestem dziewicą? Gadatliwe, kłótliwe, podejrzliwe, wylewne, ułożone szatą a obyczajami rozproszone? Jestem dziewicą, nie znam bowiem męża, nie znam małżeństwa. O dziewico, jakże byłabyś szczęśliwa, gdybyś to, co masz w ciele, zachowała w myśli, strzegła w czynie! Cóż bowiem pomoże zachowanie czystości samego ciała, gdy brudami złośliwych duchów szpecisz wnętrze serca? Cóż pomoże być dziewicą, a czynami nie dojść do nagrody dziewictwa? Dziewica ciałem, nie duchem, nie posiądzie nagrody dziewictwa. Co innego jest dzielnie wyjść naprzeciw ułudom pokus, a co innego ulec im czarująco wciskającym się, choć nie ciałem, myślą jednak im ulec” (tłum. W. Kania).

Maryja, Matka najczystsza, uczy wszystkie dzieci Kościoła, aby były czyste ciałem i duchem. Jako Matka jest Ona dla nas wzorem świętości, a jako Orędowniczka prowadzi drogą Syna ku niebu, gdzie „nie wejdzie nic nieczystego” (Ap 21,27).


MÓDL SIĘ!

Matko najczystsza – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Katechizm Yuocat stawia pytanie współczesnej młodzieży: – Dlaczego wstyd jest dobry? Odpowiedź jest następująca: "Wstyd strzeże intymności człowieka: jego tajemnicy, jego wnętrza, jego godności, przede wszystkim jego zdolności do miłości i erotycznego oddania się drugiemu. Odnosi się do tego, co wolno zobaczyć jedynie miłości" (nr 464). Warto porozmawiać z ludźmi młodymi o wartości cnoty wstydliwości. Może to jedyne antidotum na współczesny brak "czystości serca" (por. KKK 2521-2525, 2533).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306800

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu