Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PANNA ŚWIĘTA (2)

2012-01-13

News
Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy cykl rozważań nad obrazami i symbolami biblijnymi jakie odnajdujemy w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP. Każdy z tytułów przypisywanych Matce Najświętszej ma swoje głębokie uzasadnienie w tradycji biblijnej, ale ma też piękne przesłanie wobec naszego życia.          
 

 
 
TEKST GODZINEK
 
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
(Jutrznia)
 
Z pokłonem Panno Święta, ofiaruję Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie
(Ofiarowanie Godzinek)
 
ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

Pan przemówił do Achaza tymi słowami:
„Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!” Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę”.
 Wtedy rzekł:
„Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna
pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel”.
 
(Iz 7, 10-14)
 
ROZWAŻANIE 
 
Pierwszy z rozważanych tytułów Matki Najświętszej – Panna święta, składa się zasadniczo z dwóch: „panna” i „święta”.
Samo określenie „panna” jest tłumaczeniem określenia bardziej dosadnego, które w oryginalnym języku znaczy: młoda panna, młoda kobieta, zamężna nie będąca jeszcze matką. To określenie suponuje także dziewictwo Matki Najświętszej. Zatem wiemy, że była Ona młodą matką. Ale wiemy także, że była jednak wierną córką Izraela. Zawsze otwarta na Boga. Żyjąca jak cały naród obietnicą Mesjasza. Modląca się, jak każda inna pobożna dziewczyna i kobieta, wiernie zachowująca przykazania i przepisy prawa. Otwarta, chętna do pomocy, prosta, nic sobie nie myśląca, nade wszystko skromna. I na zawsze pozostała panną.
Maryja była także wolna od grzechu pierworodnego, ale również od jakiegokolwiek grzechu osobistego. Zatem Jej świętość polegała przede wszystkim na współpracy z otrzymanymi łaskami, na doskonałym zaufaniu Bogu, na wierze, na miłości do Niego, na wypełnianiu Jego woli, na służbie bliźnim.
Zwracając uwagę na tytuł „Panna święta”, warto zatem zastanowić się nad osobistą troską o świętość naszego życia.
 
Czy jest w nas osobiste pragnienie świętości?
Czy potrafimy żyć Bożymi obietnicami?
Czy potrafię swoją już młodość złączyć z Bożym wezwaniem i zaproszeniem do świętości, na wzór Matki Najświętszej?
Ile we mnie jest z postawy Matki Najświętszej; z Jej wierności, pobożności, skromności, otwartości?

MODLITWA

MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ
(na podstawie tekstu K. Rahnera)

Panie, Ty położyłeś na nas Twoją rękę, gdy otrzymaliśmy chrzest.
Ty wlałeś Twojego Ducha w nasze serca.
Ty przyjąłeś naszą grzeszność i przezwyciężyłeś ją Twoją łaską.
Ty poszerzyłeś przestrzeń naszej istoty aż o niepojętą niezmierzoność Twojego Ojca.
Staliśmy się czymś więcej niż kiedykolwiek będziemy w stanie to przeczuć i pojąć.
Jesteśmy czymś więcej, niż może to o nas wypowiedzieć nasz dzień powszedni i nawet najwyższe i najgłębsze doświadczenie.
Jesteśmy namaszczeni Twoim Duchem, uświęceni Twoją łaską, na nowo zrodzeni do życia dzieci Bożych, zaproszeni do uczestnictwa w Bożej naturze, opieczętowani na życie wieczne.
Mamy Twojego Ducha Świętego.
On jest wypełnieniem wszystkich bezdennych otchłani naszego życia.
On jest w nas Tym, dzięki któremu już przekroczyliśmy granicę śmierci. On jest świętością naszego serca.
On jest w nas tak, że wierzymy, że już posiedliśmy głęboką wiedzę, mimo że jesteśmy ślepi i głusi.
Albowiem On jest wiedzący, a On jest nasz.
On jest w nas wieczną młodością w rozpaczliwym postarzeniu się naszych czasów i naszych serc.
On jest śmiechem, który cicho już pobrzmiewa wśród naszych łez. Jesteśmy więcej niż o tym wiemy.
Twoje słowo nas o tym zapewnia.
Wierzymy Twojemu słowu. To, co ono mówi o nas, jest prawdziwe.
Amen.
 
ks. Franciszek Koenig
 

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829005

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu