Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka dziewicza (Mater inviolata)

2018-01-29

News
Tradycyjny przekład tego wezwania był bliższy łacińskiemu oryginałowi: Matko niepokalana. Zarówno ten, jak i następny tytuł Maryi, sławią Jej czystość za pomocą zaprzeczenia pojęć negatywnych. Czasownik violare pochodzi od łacińskiego rzeczownika vis, „moc, przemoc”, przedrostek in- wyraża natomiast zaprzeczenie. Maryja nie została dotknięta mocą szatana, który „krąży jak ryczący lew i szuka, kogo by pożreć” (1 P 5,8). Maryja jest „Miastem nieujarzmionym”, jak mówiono po wojnie o naszej stolicy.

wprowadzenie

CZYTAJ!
Mt 1,18-23

A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa: Matka Jego była zaręczona z Józefa. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem pobożnym. Nie chciał Jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z Nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział: "Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się w Niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi Ona syna, a ty nadasz Mu imię Jezus. gdyż On uwolni swój lud od grzechów". A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, którego nazwą Emmanuel, to znaczy: "Bóg jest z nami".

ROZWAŻ!

Dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP stwierdza, że została On zachowana od grzechu pierworodnego na mocy przewidzianych zasług Jej Syna. Została więc „odkupiona w sposób wznioślejszy niż inni ludzie”. To precyzyjne sformułowanie błogosławionego papieża Piusa IX znajduje wspaniałą ilustrację w Apokalipsie św. Jana, w sławnej wizji Niewiasty i smoka: „Gdy smok zobaczył, że został rzucony na ziemię, zaczął ścigać kobietę, która urodziła mężczyznę. Kobiecie zaś dano dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce. Tam żywiono ją przez czas, czasy i połowę czasu z dala od węża” (Ap 12,13-14).

Jak wiadomo, obraz ten dotyczy nie tylko Maryi ale całego Kościoła. „Reszta jej potomstwa” (Ap 12,17) to Kościół historyczny, ciągle atakowany przez szatana, ale też ciągle chroniony przez Boga mocą sakramentów Chrystusa. Zbawcza moc Jego krzyża zachowała już uprzednio Maryję od wszelkiej zmazy grzechu, zarówno pierworodnego jak i uczynkowego. My zaś, jako pozostałe dzieci Kościoła, jesteśmy stale narażeni na bezpośrednie ataki Złego. Dlatego tak cenne jest dla nas orędownictwo Niewiasty, która starła głowę węża (por. Rdz 3,15). Wiadomo, że sławne proroctwo z pierwszych stron Biblii, zwane „Protoewangelią”, dotyczy w sensie dosłownym „Potomstwa” owej Niewiasty, czyli samego Mesjasza. Tradycja łacińska rozciąga jednak obietnicę zwycięstwa także na Jego Matkę. Stąd św. Hieronim nie wahał się przełożyć owego proroctwa z użyciem zaimka żeńskiego: Ipsa conteret caput tuum, „Ona zetrze głowę twoją!”.

Maryja, ściśle związana z całym Kościołem jako jego Matka, uczestniczy już w ostatecznym zwycięstwie, która ma stać się udziałem wiernych Chrystusowi. Zapowiedział On przecież Piotrowi, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła (por. Mt 16,18). Musimy jednak wiernie naśladować przykład Niepokalanej i pamiętać o Jej wezwaniu z Kany: „Zróbcie wszystko, cokolwiek (Syn) wam powie” (J 2,5).


MÓDL SIĘ!

Matko dziewicza – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Katechizm dla młodych tak odpowiada na pytanie: Dlaczego Maryja jest Dziewicą? – "Bóg chciał, żeby Jezus Chrystus miał prawdziwą ludzką matką, a samego tylko Boga za Ojca, ponieważ chciał, aby nowy początek nastąpił mocą Jego Słowa, a nie sił natury" (por. KKK 484-504, 508-510). I dzisiaj wielu stawia to pytanie: Jak to się stało, skoro nie znała pożycia małżeńskiego? Anioł (Pismo) odpowiada: "Duch Święty zstąpi na ciebie [Maryję]" (por. Łk 1,34n). Chociaż wciąż wielu nie przyjmuje takiego wyjaśnienia, to Kościół od samego początku wierzy, że chodzi o realne, a nie symboliczne dziewictwo (Yuocat nr 80). Przemyślmy tę tajemnicę w kontekście prawdy: "Wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa" (KKK 487).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306842

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu