Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka sprawiedliwości i miłości społecznej (Mater iustitiae et amoris socialis)

2018-01-29

News
Tytuł "Matka sprawiedliwości i miłości społecznej" został dołączony do litanii loretańskiej z inicjatywy bpa Herberta Bednorza (od 1983 r. - na terenie diecezji katolickiej - obecnie metropolii górnośląskiej). Św. Jan Paweł II na katowickim lotnisku 20 czerwca 1983 r. powiedział: „Nikogo nie może więc dziwić, że tu, na Śląsku - w tym wielkim zagłębiu pracy - czci się Matkę Chrystusa jako Matkę sprawiedliwości i miłości społecznej". Papież przypomniał też, że w sanktuarium w Piekarach często poruszane były kwestie społeczne, np. problem niedziel wolnych od pracy i Ewangelii pracy. Burzliwe są też dzieje wizerunku Madonny Piekarskiej. Pierwotny obraz pochodzi z 1659 r. (dziś znajduje się w katedrze w Opolu). Obecny obraz Matki Boskiej Piekarskiej namalowany został w XVII w., koronowany 1925 i w 1985 roku.


wprowadzenie

CZYTAJ!

J 2,1-12 (BP)

W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają wina". Jezus odpowiedział: "Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina". Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". A znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na wodę, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Każde z nich mieściło po dwie lub trzy miary. Jezus polecił usługującym: "Napełnijcie naczynia wodą". I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście przewodniczącemu uczty". I zanieśli. Skoro gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd było - służący natomiast, którzy zaczerpnęli wodę ,wiedzieli - poprosił pana młodego i rzekł mu: "Każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty przechowałeś dobre wino aż dotąd". Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Po tym wszystkim Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni.  


ROZWAŻ!

W smutnym okresie tzw. „Polski Ludowej” (1945-89) wszelkie formy życia społecznego były kontrolowane przez służby specjalne. Dotyczyło to zwłaszcza Kościoła katolickiego, uważanego za „gniazdo kontrrewolucji”. W tej sytuacji prymas Wyszyński w swym nauczaniu społecznym odwoływał się ustawicznie do Maryi jako Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Aby ocalić tożsamość ochrzczonego narodu, ukazywał Matkę Jezusa jako wzór cnót biblijnych, sprawiedliwości i miłości, w ich wymiarze wspólnotowym. Ewangeliczna perykopa o interwencji Maryi na weselu w Kanie (J 2,1-12) była dla niego jasną wskazówką dla wspólnoty Kościoła. „Czyńcie, cokolwiek On wam powie” to zachęta do praktykowania sprawiedliwości, rozumianej inaczej niż w socjalizmie. Kardynalna cnota sprawiedliwości, uczył Prymas Tysiąclecia, musi być zakorzeniona w społecznej miłości, która nie ogranicza się tylko do grona najbliższych, ale przenika całe życie narodu i państwa. Wyrazem troski kard. Wyszyńskiego o jedność Polaków była w okresie przygotowań do Millennium Chrztu Polski „krucjata miłości społecznej”. Opierała się ona na słowach Chrystusa: „abyście się społecznie miłowali jak Ja was umiłowałem” (J 15,12).

Obok Prymasa Tysiąclecia, wielką rolę w krzewieniu prawdy o sprawiedliwości i miłości społecznej odegrał bp Hubert Bednorz, ordynariusz katowicki w latach 1967-85. Sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich gościło papieża Jana Pawła II podczas drugiej pielgrzymki do Polski (20. 06. 1983). Papież wygłosiła tam programowe przemówienie i nadał tej świątyni tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej; wprowadził też to wezwanie do Litanii loretańskiej jako obowiązujące na Górnym Śląsku. Po powstaniu diecezji gliwickiej (1992) ogłosił jej Patronką (jak też główną Patronką całej archidiecezji katowickiej) Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Patronka ludu śląskiego, podobnie jak niegdyś w Kanie Galilejskiej, zostawia nam to samo przesłanie, z którym niegdyś zwróciła się do sług weselnych. Służebnica Pańska uświadamia nam odwieczną prawdę Ewangelii. Wszyscy jesteśmy sługami Chrystusa, który „przyszedł służyć i oddać życie na okup za wielu”. Życie społeczne stanie się przedsionkiem Królestwa Bożego, pod jednym wszakże warunkiem: że będziemy się wzajemnie miłowali, jak nas nauczył Chrystus i jak dał tego przykład na Krzyżu. Uszanowanie przykazań Bożych, zwłaszcza zachowanie dnia świętego, to podstawowy warunek osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. Przypominają o tym niestrudzenie działacze Związku Zawodowego „Solidarność” od czasów stanu wojennego. Kościół w Mszy św. o M. B. Piekarskiej (12 września) modli się o to samo słowami kolekty: „abyśmy wiernie strzegąc prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa, mogli przyczyniać się do budowania sprawiedliwości i miłości społecznej”.MÓDL SIĘ!

Matko sprawiedliwości i miłości społecznej – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła (2005) dedykowane zostało św. Janowi Pawłowi, wielkiemu nauczycielowi nauki społecznej, świadkowi sprawiedliwości i pokoju w świecie współczesnym. To on jest autorem trzech encyklik społecznych: o pracy (1981), o pokoju (1987) i o tym, że głównym bogactwem człowieka jest sam człowiek (1991). Matka Kościoła - na wzór Matki Bożej z Kany - troszczy się o sprawy duchowej i społeczne swoich dzieci. Jakie "kwestie społeczne" w naszym kraju (rejonie) polecilibyśmy dzisiaj wstawiennictwu Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej?

ks. Antoni Tronina

fot. obraz Madonny z Opola

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306845

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu