Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka nienaruszona (Mater intemerata)

2018-02-05

News
„Nieskalana, nietknięta, cała czysta i niewinna Dziewico, Boża Rodzicielko Maryjo!” Tak zaczyna się długa i piękna oracja św. Efrema ku chwale Bogurodzicy, prawzór późniejszych litanii maryjnych. Tekst łaciński używa tutaj drugiego z negatywnych określeń czystości dziewiczej Matki: intemerata. Wywodzi się ono od słowa temerare, które w języku religijnym znaczyło: „mówić niebacznie, zuchwale; profanować”.

wprowadzenie


CZYTAJ!
Łk 8,19-21

Jego Matka i bracia przybyli do Niego, ale z powodu tłumu nie mogli się z Nim spotkać. Powiedziano Mu: "Twoja Matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą Cię zobaczyć". Lecz On im odpowiedział: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn".


ROZWAŻ!


Łaciński tytuł określa więc Maryję jako Tę, której sławy nikt nie jest w stanie naruszyć. Poprzednia inwokacja (łac. inviolata) mówiła o Jej nieskazitelności bardzie zewnętrznej, ta natomiast zwraca uwagę na wewnętrzne piękno Maryi, na Jej integralną czystość. To, co jest faktem w życiu Niepokalanej, stanowi zadanie dla całej społeczności Kościoła, a szczególnie dla osób konsekrowanych.

List św. Pawła do Efezjan zawiera bardzo ważne w tym względzie pouczenie. Zachęta, czytana w liturgii sakramentu małżeństwa, ukazuje Chrystusa – Oblubieńca, który obmył swą Oblubienicę wodą Chrztu świętego, „aby postawić ją przy sobie jako Kościół chwalebny, bez skazy i zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Wszyscy członkowie Kościoła są bowiem powołani do świętości, jak przypomina z naciskiem II Sobór Watykański. Mówił już o tym Apostoł Narodów w pierwszym ze swych listów: „Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, lecz do świętości” (1 Tes 4,7).

Dopóki jednak królestwo Boże dojrzewa w swym wymiarze doczesnym, istotnym obowiązkiem wierzących w Chrystusa pozostaje troska o to, by zachować nienaruszonym depozyt wiary świętej. Ostatni z listów św. Pawła powierza ten obowiązek pasterski trosce młodego Tymoteusza: „Trzymaj się zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie, w wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka” (2 Tm 1,13-14).

Troska o integralność wiary, jej ochrona przed wypaczeniami, bywa czasem przewrotnie nazywana „integryzmem”, przy czym nadaje się temu słowu zabarwienie ujemne. Modne jest dziś przeciwstawianie Kościoła „otwartego” na dialog ze światem jakoby innemu Kościołowi, „zamkniętemu” w kompleksie oblężonej twierdzy. Tymczasem wystarczy przyjrzeć się postawie Najświętszej Dziewicy, ukazanej w Ewangelii św. Łukasza. Słysząc o sprawach przerastających Jej myślenie, „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Każde ze słów Objawienia było dla Niej jednakowo święte i nienaruszalne. Nie próbowała więc wybierać pomiędzy nimi, lecz składała je troskliwie w sercu, zachowując na czas owocowania, które zależy od Boga.

Kompleta „Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP” rozpoczyna się hymnicznym wezwaniem: „Witaj Matko szlachetna w panieńskiej czystości”. Tekst łaciński jest jeszcze bogatszy, gdyż używa pojęcia Mater illibata. Mamy tu zaprzeczenie pojęcia libatio, które w pogańskiej religii Rzymu oznaczało uronienie kropli z kielicha na ofiarę bożkom. Otóż dziewicze życie Maryi jest jakby kielichem wypełnionym po brzegi ofiarą dla jedynego Boga. Nie uroniła Ona ani jednej kropli ze swego kielicha, nie dopuściła się najmniejszej niewierności względem Boga. Toteż stanowi dla nas wzór postawy, do jakiej wzywa Apostoł wiernych w Rzymie: „Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako doskonały wyraz waszego kultu” (Rz 12,1).MÓDL SIĘ!

Matko nienaruszona – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Jan Paweł II na początku nowego tysiąclecia przypomniał o prawdziwej pedagogice świętości: "Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej <wysokiej miary> zwyczajnego życia chrześcijańskiego" (Novo millennio ineunte nr 31). Wzorem "wysokiej miary" świętości w codzienności jest Matka Słowa Wcielonego. Jak na co dzień wychowywać do czystości w słowie i czynie? Jak ustrzec dziś młodych od nieobyczajności? Jak stawiać wysokie wymagania etyczne, moralne, obyczajowe?

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306847

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu