Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka najmilsza (Mater amabilis)

2018-02-12

News
Dwa dalsze tytuły Matki Najświętszej mają podobną formę łacińską. Przymiotnik amabilis, podobnie jak i następny admirabiblis, akcentują Jej chwałę, zapowiedzianą już w Ewangelii św. Łukasza. Maryja jest godna szczególnej miłości i podziwu z racji swej niezrównanej roli w zbawczym dziele Syna.

wprowadzenie


CZYTAJ!

Łk 1,39-45

W tych dniach Matyja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zawołała donośnym głosem: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona! Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałem Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana".   


ROZWAŻ!

Przymiotnik amabilis, podobnie jak i następny admirabiblis, akcentują Jej chwałę, zapowiedzianą już w Ewangelii św. Łukasza. Maryja jest godna szczególnej miłości i podziwu z racji swej niezrównanej roli w zbawczym dziele Syna. Intuicyjnie wyczuła to Elżbieta, odpowiadając na pozdrowienie Maryi okrzykiem zachwytu: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona!” (Łk 1,42).

Tę ewangeliczną pochwałę Matki Pana rozwinęła pobożność bizantyjska, a następnie łacińska. Jak wspomniano już wcześniej, rolę łącznika między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem spełniały hymny Jana Geometry, żyjącego u schyłku pierwszego tysiąclecia. Wiele zawartych tam tytułów Matki Bożej weszło później do Litanii loretańskiej. Wezwanie Mater amabiblis, „Matka najmilsza”, jest odpowiednikiem greckiego agapetos. W Nowym Testamencie było to najpierw określenie samego Chrystusa, a następnie Jego Kościoła. Podczas Przemienienia głos Ojca z obłoku przedstawił Jezusa uczniom: „On jest moim Synem umiłowanym (agapetos), którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). Z kolei Apostołowie chętnie przenoszą to określenie na członków wspólnoty Kościoła: „Umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga!” (1 J 4,7).

Spośród wszystkich dzieci Kościoła wyróżnia się pełna łaski Maryja. Mariologia średniowieczna chętnie ilustrowała Jej wywyższenie za pomocą obrazów zaczerpniętych z ksiąg Starego Testamentu. W Biblii łacińskiej przymiotnik amabilis został odniesiony do królowej Estery, która „niewymowną pięknością zdała się oczom wszystkich wdzięczną i miłą” (Est 2,15). Jak wiadomo, Estera jest biblijnym typem Matki Najświętszej, często przywoływanym w dawnej liturgii. „Wdzięczna Estera” dzięki swej ujmującej postawie zdobyła przychylność króla Aswerusa. Z narażeniem życia uratowała swój naród od zagłady, jaką zaplanował bezbożny minister Haman. W ten sposób stała się ona obrazem wstawienniczej roli Matki Bożej u boku Syna, Króla Wszechświata.

Charakterystyczne, że po raz drugi słowo amabilis spotkamy dopiero w Liście do Filipian, w odniesieniu do Kościoła. Św. Paweł tak zwraca się do wiernych pierwszej wspólnoty w Europie: „W końcu, bracia, miejcie na uwadze wszystko, co jest prawdziwe, co godne czci i sprawiedliwe, co czyste, miłe i szlachetne, wszystko co jest cnotą i zasługuje na pochwałę” (Flp 4,8).

Maryja cieszy się szczególną miłością swego Syna. Przyjmując z Niej ciało, wywyższył Ją ponad wszystkie stworzenia jako „błogosławioną między niewiastami’ (Łk 1,42). Duch Święty otoczył Jezusową Matkę szczególnymi laskami i darami. W chwili zesłania Ducha Świętego widzimy Ją pośród Apostołów i uczniów Zmartwychwstałego. Oddana z wysokości krzyża za Matkę Kościołowi, od początku towarzyszy Ona wspólnocie wierzących jako wzór współpracy z łaską. Dzieci Kościoła winny naśladować swą Matkę w Jej cnotach, aby móc uczestniczyć w Jej niebieskiej chwale.


MÓDL SIĘ!

Matko najmilsza – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Bądź miły dla swoich bliskich, a także dla kogoś, kto jest trudny w relacjach. Pomódl się za tych, których nie rozumiesz, nie słuchasz i nie akceptujesz, a na wzór św. Elżbiety powiedź coś miłego spotkanej osobie ("Błogosławiona/y jesteś..."!).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzięki Bogu - film w ssb

Film "Dzięki Bogu" ma siłę rażenia równą "Klerowi" - przekonują recenzenci obrazu w reż. Francoisa Ozona (2019). Polecamy recenzję ks. Marka Lisa, prof. UO; zob. ssb24.pl/film-katecheza

więcej

Biografia inteletualna Franciszka

Lektura biografii intelektualnej papieża Franciszka wg Massimo Borghesiego jest przekonywująca i obowiązkowa dla katolików. Winni się z nią "zmierzyć" krytycy i zwolennicy, intelektualiści i poszukujący odpowiedzi na wątpliwości duszpasterskie czy doktrynalne. Studium dociera do źródeł myśli Franciszka, domaga się uczciwej zadumy i rozeznania. Polecam! jk

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4843127

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu