Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Panna roztropna (Virgo prudentissima)

2018-03-23

News
Następna seria wezwań Litanii loretańskiej wprowadza nas jakby w główną nawę owej „mistycznej katedry”, którą przez wieki budowała pobożność Kościoła powszechnego. Ta środkowa część Litanii dzieli się na dwa zbiory wezwań, z których pierwszy nawiązuje do dziewictwa Maryi. Tych sześć inwokacji zaliczamy wraz z poprzednimi do „dogmatycznej” części utworu, podczas gdy następne będą wyrażać poetycką inwencję późniejszych autorów.

wprowadzenieCZYTAJ!

Mt 25,1-13

Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: "Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!". Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: "Podzielcie się z a nami oliwą, bo nasze lampy gasną". Ale rozsądne odpowiedziały: "O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie". Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: "Panie, panie, otwórz nam!". Lecz on im odpowiedział: "Zapewniam was, że was nie znam". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.


ROZWAŻ!

Obydwa podstawowe tytuły Maryi, „Matka” (Mater) i „Panna” (Virgo) powstały bardzo wcześnie, niejako na marginesie kwestii chrystologicznych. O ile Sobór Efeski (431) mógł ogłosić Maryję jako Theotokos, „Bogurodzicę”, to w dwadzieścia lat później w Chalcedonie dodano do tego ważnego tytułu uzupełnienie: Parthenos, „Dziewica”. Tak więc w połowie piątego wieku sprecyzowanie nauki o Chrystusie pozwoliło też położyć fundamenty mariologii. „Bogurodzica Dziewica”: w tym zwięzłym sformułowaniu zawiera się starożytna nauka chrześcijańska o roli Matki Jezusa w dziele zbawienia.

Roztropność Dziewicy Maryi stanowi zawsze aktualny wzorzec dla wszystkich członków Kościoła. Św. Paweł napominał niegdyś wiernych Koryntu, aby nie dali się odwieść „od prostoty i nieskazitelności względem Chrystusa” w podobny sposób, „jak wąż przewrotnie zwiódł Ewę” (1 Kor 11,3). Wężowa roztropność była przysłowiowa i posłużyła za ilustrację tragedii upadku prarodziców (por. Rdz 3,1). Otóż Maryja naprawia nieroztropność Ewy, gdy swoim posłuszeństwem pozwala Bogu spełnić zbawczy plan, zapowiadany w „Protoewangelii” (Rdz 3,15) Odtąd Jej postawa pobudza wszystkich chrześcijan do naśladowania „nowej Ewy”. Zwłaszcza osoby wybierające życie konsekrowane odnajdują się w postępowaniu za swą Mistrzynią. Wyraża to piękna przypowieść ewangeliczna:

„Wówczas królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach…” (Mt 25,1-4). Otóż najdoskonalszym przykładem takiej roztropności jest Matka Jezusowa, strzegąca wiernie słów objawionych Jej przez Pana” (por. Łk 2,19.51). To Ona jest ową Panną roztropną w pełnym tego słowa znaczeniu. Płonąca lampa w Jej ręku to symbol pełni łaski. Oliwa jako znak Bożego błogosławieństwa jest już u Syracha (24,14) obrazem roztropności, która prowadzi ku pełni szczęścia. Maryja ustrzegła nienaruszony płomień wiary, nadziei i miłości. Toteż jako pierwsza weszła na ucztę w królestwie niebieskim.

Wskazując na wzór Matki, Jezus wzywa wszystkich swych wyznawców do roztropności: „Bądźcie przezorni jak węże…” (Mt 10,16). Starożytni podziwiali węża z powodu jego doskonałego wzroku i umiejętności przewidywania. Przysłowiowa roztropność węża ma tu wydźwięk pozytywny, wskazując na konieczność rozwagi w obliczu różnorakich niebezpieczeństw. Jezusowe pouczenie każe więc łączyć ufność w Boża opatrzność z trafną oceną zagrożeń. Wezwanie to podejmie św. Paweł, który ukazuje chrześcijanom roztropność jako wymóg życia codziennego (Tt 2,1-6). Wzywa więc zarówno dorosłych jak i młodzież do kierowania się w postępowaniu tą kardynalną cnotą, którą filozofowie nazywali auriga virtutum, czyli „woźnicą wszystkich cnót”. Kieruje ona bowiem sądami sumienia. Człowiek roztropny dzięki tej cnocie potrafi bezbłędnie zastosować ogólne zasady moralne do okoliczności życiowych. Potrafi rozróżnić pomiędzy dobrem, które winien czynić, a złem, którego winien unikać. Najdoskonalszy przykład tej szczególnej cnoty znajdujemy w postawie Maryi, Panny roztropnej. Jej wstawiennictwo u Boga pozwala uniknąć bolesnych rozczarowań w zderzeniu z codzienną rzeczywistością.MÓDL SIĘ!

Panno roztropna – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

W zaleceniu Jezusa, by "uczeń przyjął [Matkę] do siebie" (J 19,27b), zawarta jest pedagogiczna zasada naśladowania. Jeśli cnota roztropności jest "woźnicą wszystkich cnót", to nasuwa się pytanie: Jak wcielić ją w życie? Czy wiąże się to z wskazaniem maryjnym: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5)? A może i z wyznaniem Piotra: "Panie (...) Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6,68)?

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291505

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu