Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Zwierciadło sprawiedliwości (Speculum iustitiae)

2018-04-24

News
Centralna część Litanii loretańskiej to jakby nawa główna owej „mistycznej katedry”, budowanej przez wieki w pobożności Ludu Bożego. Zawarte tutaj wezwania modlitewne nie opierają się już na tytułach, przyznawanych Maryi przez starożytnych ojców Kościoła. Tych kilkanaście poetyckich inwokacji zostało zaczerpnięte z bogatego skarbca średniowiecznej teologii monastycznej.

wprowadzenie


CZYTAJ!

J 2,1-12 (tłum. Biblii Ekumenicznej)

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Na wesele zaproszono także Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: wina nie mają. Odpowiedział jej Jezus: Czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła Moja godzina. Wtedy Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie to, co wam powie. A stało tam sześć kamiennych stągwi, przeznaczonych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Wówczas Jezus powiedział do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Następnie polecił im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz spróbował wody, która stała się winem - a ne wiedział, skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli - zawołał pana młodego. Powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż d o tej pory. Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Potem udał się ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum i pozostał tam przez kilka dni.


ROZWAŻ!

Zanim w teologii zwyciężyła scholastyka (XIII wiek), wcześniej rozwijała się ona przez wieki w szkołach zakonnych, w których bardziej od intelektu cenione były porywy serca. Mnisi karmili swą modlitwę słowami Pisma św., czerpiąc z niego pokarm duchowy. Stary Testament był dla nich niewyczerpaną kopalnią proroctw o Chrystusie, a więc i o Jego najświętszej Matce.

Właśnie z teologii zakonnej średniowiecza, poczynając od epoki Karola Wielkiego, pochodzą prezentowane teraz określenia Matki Pana. Zwierciadło to obraz wiedzy nadprzyrodzonej, wydobywanej z ksiąg biblijnych. Św. Jakub Apostoł zachęca do życia zgodnego z pouczeniem zawartym w Piśmie św. „Tego bowiem, kto tylko słucha słowa, lecz według niego nie żyje, można porównać do człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze. Oglądał on wprawdzie samego siebie, lecz po odejściu od lustra zaraz zapomniał, jaki był” (Jk 1,23-24). Zamiast więc w siebie samego, warto wpatrywać się w obraz Chrystusa i Jego Matki, jaki ukazują nam biblijne ikony.

Najdoskonalszym zwierciadłem, w którym należy się nieustannej przeglądać, jest krzyż Chrystusa. Św. Klara w liście do Agnieszki Czeskiej zachęca ją, aby uważnie wpatrywała się w to „zwierciadło bez skazy”, zamiast w przemijające piękno własnego oblicza. „W tym zwierciadle odbija się błogosławione ubóstwo, święta pokora, niewysłowiona miłość” (Liturgia Godzin IV, 1042n).

Obok krzyża jednak stoi Maryja, dana nam jako Matka i wzór do naśladowania. Wpatrywanie się z uwagą w to zwierciadło pomoże Jej dzieciom bezpieczni iść drogą Bożego Prawa i sprawiedliwości. „Sprawiedliwość” w znaczeniu biblijnym to tyle co świętość życia, doskonałość postępowania. Od Maryi możemy uczyć się sposobu dążenia do doskonałości. Nie wystarczy jednak bierne odczytanie słów Ewangelii, która przedstawia ją u boku Syna. Potrzeba jeszcze rozważania tych słów w sercu, jak Ona to czyniła. Potrzeba wreszcie, aby wcielić w życie Jej radę, jakiej udzieliła sługom na weselu w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek (mój Syn) wam powie” (J 2,5).MÓDL SIĘ!

Zwierciadło sprawiedliwości – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Sztuka pisania ikon przeżywa dzisiaj prawdziwy renesans. Ikona w Kościele Wschodnim jest kultycznym obrazem, który pisze się, modląc się i poszcząc, zgodnie z wzorcami, i który ma sprawiać, że między kontemplującym a przedstawionym powstanie mistyczna więź (Youcat). Niech obecność ikon i obrazów maryjnych pobudza nas do realizacji wyzwania-apelu: Zróbcie to, co [Jezus] wam powie!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła - Uwielbienia Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061438

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu