Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Zwierciadło sprawiedliwości (Speculum iustitiae)

2018-04-24

News
Centralna część Litanii loretańskiej to jakby nawa główna owej „mistycznej katedry”, budowanej przez wieki w pobożności Ludu Bożego. Zawarte tutaj wezwania modlitewne nie opierają się już na tytułach, przyznawanych Maryi przez starożytnych ojców Kościoła. Tych kilkanaście poetyckich inwokacji zostało zaczerpnięte z bogatego skarbca średniowiecznej teologii monastycznej.

wprowadzenie


CZYTAJ!

J 2,1-12 (tłum. Biblii Ekumenicznej)

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Na wesele zaproszono także Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: wina nie mają. Odpowiedział jej Jezus: Czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła Moja godzina. Wtedy Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie to, co wam powie. A stało tam sześć kamiennych stągwi, przeznaczonych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Wówczas Jezus powiedział do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Następnie polecił im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz spróbował wody, która stała się winem - a ne wiedział, skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli - zawołał pana młodego. Powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż d o tej pory. Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Potem udał się ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum i pozostał tam przez kilka dni.


ROZWAŻ!

Zanim w teologii zwyciężyła scholastyka (XIII wiek), wcześniej rozwijała się ona przez wieki w szkołach zakonnych, w których bardziej od intelektu cenione były porywy serca. Mnisi karmili swą modlitwę słowami Pisma św., czerpiąc z niego pokarm duchowy. Stary Testament był dla nich niewyczerpaną kopalnią proroctw o Chrystusie, a więc i o Jego najświętszej Matce.

Właśnie z teologii zakonnej średniowiecza, poczynając od epoki Karola Wielkiego, pochodzą prezentowane teraz określenia Matki Pana. Zwierciadło to obraz wiedzy nadprzyrodzonej, wydobywanej z ksiąg biblijnych. Św. Jakub Apostoł zachęca do życia zgodnego z pouczeniem zawartym w Piśmie św. „Tego bowiem, kto tylko słucha słowa, lecz według niego nie żyje, można porównać do człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze. Oglądał on wprawdzie samego siebie, lecz po odejściu od lustra zaraz zapomniał, jaki był” (Jk 1,23-24). Zamiast więc w siebie samego, warto wpatrywać się w obraz Chrystusa i Jego Matki, jaki ukazują nam biblijne ikony.

Najdoskonalszym zwierciadłem, w którym należy się nieustannej przeglądać, jest krzyż Chrystusa. Św. Klara w liście do Agnieszki Czeskiej zachęca ją, aby uważnie wpatrywała się w to „zwierciadło bez skazy”, zamiast w przemijające piękno własnego oblicza. „W tym zwierciadle odbija się błogosławione ubóstwo, święta pokora, niewysłowiona miłość” (Liturgia Godzin IV, 1042n).

Obok krzyża jednak stoi Maryja, dana nam jako Matka i wzór do naśladowania. Wpatrywanie się z uwagą w to zwierciadło pomoże Jej dzieciom bezpieczni iść drogą Bożego Prawa i sprawiedliwości. „Sprawiedliwość” w znaczeniu biblijnym to tyle co świętość życia, doskonałość postępowania. Od Maryi możemy uczyć się sposobu dążenia do doskonałości. Nie wystarczy jednak bierne odczytanie słów Ewangelii, która przedstawia ją u boku Syna. Potrzeba jeszcze rozważania tych słów w sercu, jak Ona to czyniła. Potrzeba wreszcie, aby wcielić w życie Jej radę, jakiej udzieliła sługom na weselu w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek (mój Syn) wam powie” (J 2,5).MÓDL SIĘ!

Zwierciadło sprawiedliwości – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Sztuka pisania ikon przeżywa dzisiaj prawdziwy renesans. Ikona w Kościele Wschodnim jest kultycznym obrazem, który pisze się, modląc się i poszcząc, zgodnie z wzorcami, i który ma sprawiać, że między kontemplującym a przedstawionym powstanie mistyczna więź (Youcat). Niech obecność ikon i obrazów maryjnych pobudza nas do realizacji wyzwania-apelu: Zróbcie to, co [Jezus] wam powie!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291328

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu