Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Przybytek sławny pobożności (Vas insigne devotionis)

2018-05-23

News
Kolejna inwokacja maryjna brzmiała w przekładzie staropolskim nieco tajemniczo: „naczynie osobliwego nabożeństwa”. Łacińskie devotio oznaczało pierwotnie „poświęcenie”, „ofiarowanie”, a dopiero później „pobożność”. Te uwagi słownikowe mogą okazać się przydatne, jeśli chcemy wydobyć głębszą treść tego wezwania do wstawiennictwa Maryi.
CZYTAJ!
Łk 2,13-17 (Biblia ekumeniczna)

Dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły:
Chwała Bogu
na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom,
których sobie upodobał.
A kiedy aniołowie wrócili do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co Pan nam oznajmił. Niezwłocznie poszli i zobaczyli Marię, Józefa i Niemowlę położone w żłobie. Gdy Je zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecku. 


ROZWAŻ!

Trzymając się współczesnego przekładu, należy zwrócić uwagę na fakt, że ów „sławny przybytek” to najświętsze ciało Maryi. W Niej, jak w sanktuarium wzniesionym przez Mojżesza, kryje się wzorzec wszelkiej pobożności. Dzisiejszemu człowiekowi „pobożność” kojarzy się z wiernym wypełnianiem zewnętrznych praktyk religijnych. W Biblii jednak pobożność obejmuje także całość relacji międzyludzkich, zwłaszcza rodzinnych.

W języku hebrajskim mianem pobożności (chesed) określa się wzajemne stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi (Rdz 47,29), pomiędzy przyjaciółmi i sprzymierzeńcami (Rdz 21,23). Jest to przywiązanie jednych ludzi do drugich i wzajemna pomoc, konkretna i wierna. Biblia grecka oddaje to słowem eleos, „miłosierdzie”, przez co sprowadza istotę pobożności do współczującej dobroci.

Siła tej więzi międzyludzkiej pozwala zrozumieć naturę przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Izrael winien odpowiedzieć na Bożą łaskawość uczuciem synowskiego oddania, które wyraża się w wiernym posłuszeństwie i w kulcie pełnym miłości (por. Pwt 10,12). Dopiero z tej miłości do Boga płynie braterska miłość do przyjaciół, będąca odbiciem dobroci Boga i Jego troski o ubogich. Dlatego prorocy, określając pobożność, ukazują jej związek ze sprawiedliwością, miłością i pokorą (Mi 6,8). Taką właśnie miłością będzie obdarzony Mesjasz, który ustanowi królestwo Boże na ziemi (Iz 11,2).

Oczekiwania ludzi pobożnych spełniły się przez miłosierdzie Boga, który posłał na świat Chrystusa. Jego Matka stała się „przybytkiem pobożności”, kiedy w Nazarecie przyjęła z uległością Bożą wolę. Jako najdoskonalsza spośród „ubogich Pana”, łączyła w sobie wszystkie cechy tych ludzi, w których Bóg znajduje upodobanie (por. Łk 2,14). Jej postawa była zawsze wzorem pobożności chrześcijańskiej, opartej na miłości Chrystusa. Dlatego może być Ona słusznie wzywana w trudnościach życia jako Matka Pana i Naczynie Pobożności.MÓDL SIĘ!

Przybytku sławny pobożności – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Katechizm dla młodych Youcat uczy: "Wielcy święci dali początek specyficznym szkołom pobożności (duchowości), które podobnie jak barwy widma optycznego, wszystkie wskazują na czyste światło Boże (...). Określona duchowość, bliska człowiekowi zależnie od osobistych upodobań, jest zawsze szkołą modlitwy" (nr 497). Duchowość (pobożność) maryjna posiada również wiele odcieni i barw, ale zawsze skupiona jest na modlitwie. 

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306631

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu